2016-05-31 13:57

2016-05-31 13:57

Mycket information om moské

KARLSTAD: Ingen hemlighet

Stadsbyggnad

Svar till signatur RW ”Nytt samråd efterlyses”, insändare i NWT, publicerad 2016-05-24

Vi är väl medvetna om att planerna på ett moskébygge väcker ett stort allmänintresse och vi instämmer i att det är viktigt med en bra kommunikation i sådana planärenden. Vi håller dock inte med insändarförfattaren om att kommunen inte har informerat om planerna. Vi anser att denna plan har fått en bra allmän genomlysning under såväl samrådsskedet som i den efterföljande granskningsfasen och om detta vittnar även det förhållandevis stora antalet synpunkter som kommit in.

Vårt arbete med att ta fram en detaljplan inleddes med ett så kallat församråd och att den krets som bjuds in till samråd har utökats jämfört med andra planer. Vi har även haft en god rapportering om mosképlanerna i media. Såväl planhandlingar som en samrådsredogörelse har funnits tillgänglig för granskning på Bibliotekshuset och i Samhällsbyggnadshuset vid Inre hamn och har dessutom funnits tillgängliga på kommunens hemsida.

Nu har granskningsfasen avslutats och vi ska sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. Detta kommer att finnas tillgängligt på www.Karlstad.se. Därefter kommer frågan om ett antagande av detaljplanen troligen att behandlas i kommunfullmäktige.

Ingrid Näsström

Stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun

Svar till signatur RW ”Nytt samråd efterlyses”, insändare i NWT, publicerad 2016-05-24

Vi är väl medvetna om att planerna på ett moskébygge väcker ett stort allmänintresse och vi instämmer i att det är viktigt med en bra kommunikation i sådana planärenden. Vi håller dock inte med insändarförfattaren om att kommunen inte har informerat om planerna. Vi anser att denna plan har fått en bra allmän genomlysning under såväl samrådsskedet som i den efterföljande granskningsfasen och om detta vittnar även det förhållandevis stora antalet synpunkter som kommit in.

Vårt arbete med att ta fram en detaljplan inleddes med ett så kallat församråd och att den krets som bjuds in till samråd har utökats jämfört med andra planer. Vi har även haft en god rapportering om mosképlanerna i media. Såväl planhandlingar som en samrådsredogörelse har funnits tillgänglig för granskning på Bibliotekshuset och i Samhällsbyggnadshuset vid Inre hamn och har dessutom funnits tillgängliga på kommunens hemsida.

Nu har granskningsfasen avslutats och vi ska sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. Detta kommer att finnas tillgängligt på www.Karlstad.se. Därefter kommer frågan om ett antagande av detaljplanen troligen att behandlas i kommunfullmäktige.

Ingrid Näsström

Stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.