2016-05-24 06:00

2016-05-24 06:00

Nytt samråd efterlyses

MOSKÉBYGGE/KARLSTAD:

Ansvarig arkitekt i Karlstad för mosképlanen säger att bara ett litet antal personer infann sig till samrådet i december 2015. Varför berättar han inte orsaken till att det blev så? Kommunen hade ju bara inbjudit vissa närboende, i övrigt inga alls. Var annonsering i media för dyrt? De ansvariga ansåg tydligen att ett så unikt bygge som en moské i Karlstad skulle vara ointressant för karlstadsborna i gemen och att de dessutom inte hade där att göra för de hade ingen talan i projektet.

Under samrådet var en enda person från kommunen, TFF, närvarande, inte en enda politiker, inte heller någon arkitekt. En person, boende på Rud, berättade efteråt att han fått vänta 45 minuter i telefon innan någon på kommunen kunde tala om var och när samrådet skulle äga rum. Hur skall allmänheten få reda på något om inte ens kommunens kommunikatörer vet det?

På en direkt fråga under samrådet till kommunens representant varför informationen var så dålig kom det överraskande svaret att ansvariga ville kanske inte att det skulle komma så många för då kunde det kanske bli bråkigt. Om detta är med sanningen överensstämmande så har oförnuftet tagit över.

I det nu liggande planförslaget finns ingenting som talar för att platsen på Rud är bättre än exempelvis Kronoparken. Allt som framhålls som positivt för en placering på Rud, allt det finns också på Kronoparken. Den enda skillnaden är att en av Karlstads finaste gräsmattor kommer att totalförstöras om det blir Rud. Dessutom ökar koldioxidhalten på grund av all biltrafik från Kronoparken till Rud. Att det då den MP-politiker som hårdast drivit förslaget om Rud skulle ta hänsyn till denna negativa miljöpåverkan är naturligtvis otänkbart.

Ett nytt samråd är inte bara önskvärt utan nödvändigt om demokratisk påverkan skall möjliggöras.

R W

Ansvarig arkitekt i Karlstad för mosképlanen säger att bara ett litet antal personer infann sig till samrådet i december 2015. Varför berättar han inte orsaken till att det blev så? Kommunen hade ju bara inbjudit vissa närboende, i övrigt inga alls. Var annonsering i media för dyrt? De ansvariga ansåg tydligen att ett så unikt bygge som en moské i Karlstad skulle vara ointressant för karlstadsborna i gemen och att de dessutom inte hade där att göra för de hade ingen talan i projektet.

Under samrådet var en enda person från kommunen, TFF, närvarande, inte en enda politiker, inte heller någon arkitekt. En person, boende på Rud, berättade efteråt att han fått vänta 45 minuter i telefon innan någon på kommunen kunde tala om var och när samrådet skulle äga rum. Hur skall allmänheten få reda på något om inte ens kommunens kommunikatörer vet det?

På en direkt fråga under samrådet till kommunens representant varför informationen var så dålig kom det överraskande svaret att ansvariga ville kanske inte att det skulle komma så många för då kunde det kanske bli bråkigt. Om detta är med sanningen överensstämmande så har oförnuftet tagit över.

I det nu liggande planförslaget finns ingenting som talar för att platsen på Rud är bättre än exempelvis Kronoparken. Allt som framhålls som positivt för en placering på Rud, allt det finns också på Kronoparken. Den enda skillnaden är att en av Karlstads finaste gräsmattor kommer att totalförstöras om det blir Rud. Dessutom ökar koldioxidhalten på grund av all biltrafik från Kronoparken till Rud. Att det då den MP-politiker som hårdast drivit förslaget om Rud skulle ta hänsyn till denna negativa miljöpåverkan är naturligtvis otänkbart.

Ett nytt samråd är inte bara önskvärt utan nödvändigt om demokratisk påverkan skall möjliggöras.

R W

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.