2016-05-24 15:39

2016-05-24 15:39

Ett hot mot fred och hälsa

FRUSTRATION:

Frustration är lexikalt: reaktion på det som och besvikelser. Det innebär att man först har en förväntan. Sedan går det fel och därefter reagerar man emotionellt på felet för att eliminera detta med frustrationen. Den kan Uppstå som aggressionens kamp och försvar eller degressionens flykt och uppgivenhet. Frustrationen var ursprungligen avsedd som en impuls för att rädda livet vid hotelser. Men i hjärnevolutionen har frustrationen utvecklats för andra ändamål. Våra autopiloter (vanor) överraskar oss med frustrationer.

Med förkortningen FFF kan vi upptäcka sambandet förväntandet som slår fel så vi frustrerar. När Astrid Lindgrens Emil gjorde rackartyg reagerade pappan med ”Eeemil!” och rusade efter honom. Men grabben flydde in i snickarboden och låste om sig. Far och son hade var sin förutfattad menigt som gick fel, för att över gå i frustrationens kamp och flykt. Gustaf Fröding hade insett frustrationen som ett allmänmänskligt fenomen, men som princip krossade han det i poesins form med ”Jan Ersa och Per Persa”. De hölls som bekant aldrig fred utan hade en förutfattad mening om varandra och hur livet skulle levas. De hittade ständigt fel hos varandra med frustrativa relationer som följd: de gick med den frustrativa skorpiongadden tändigt i beredskap. Vi kan använda Frödings gubbar som FFF-tolkning av krigshot och upprustningen som ett skorpionfenomen.

Det märkliga är att frustrationen grundas på tolkningen av det som går fel när vi strävar efter något. Det är sällsynt att verklighetens hinder- eller stoppfaktorer ensamma triggar det vi reagerar frustrativt på. I yogatraditionen kallar vi detta psykologiska fenomen för ”mayas illusion”. Det framgår av att exempelvis A, B och C kan reagera på varsitt sätt på samma hinder eller stopp: A – emotionellt vanemässigt frustrativt; B frustrerar inte utan reagerar kognitivt-kreativt för att finna ut en ny metodik eller väg runt hindren; C kan reagera med stoiskt lugn, bryr sig inte, eller har humor. De här erfarenheterna har man i ACT och mindfulnessmetoder. Soldat Bohm, i filmen med samma namn, fick den straffexercis men gladde sig åt den. I filmerna om Åsa-Nisse kunde Klabbarparn varna för Eulalias frustrationer: ”Gör inte så, Nesse, för Eulalia blir arger.” Men Nisse tog inte sig hennes fordringar. I bönen ”Fader vår” uppmanas vi att förlåta de skyldigheter vi påför varandra.

I sin bok ”En ny jord– Ditt inre syfte” tar forskaren Eckhart Tolle upp problemet med det emotionella vanejaget, med dess dysfunktionella livsstil, som även kan slå över i patologiska förändringar. Nät Tolle talar om behovet av en ny medvetenhet för tid, så må vi förstå hans moraliska imperativ som att utrota den frustrativa stressen. För den leder ofta till psykisk och social ohälsa. Ja, vad är våld och krig? Svaret är ”aphjärnans” frustrationer kamp-försvar och flykt-uppgivenhet. Vi kan identifiera denna gamla del i hjärnrevolutionen med med förkortningen FFF för att utveckla filerna B och C i den så kallade nya delen av hjärnan. Det finns många i vår tid som utifrån egoistisk hybris genererar frustrativa konflikter med samma skorpionhugg som gubbarna i Frödings dikt gjorde.

Alf E Sjöberg

Frustration är lexikalt: reaktion på det som och besvikelser. Det innebär att man först har en förväntan. Sedan går det fel och därefter reagerar man emotionellt på felet för att eliminera detta med frustrationen. Den kan Uppstå som aggressionens kamp och försvar eller degressionens flykt och uppgivenhet. Frustrationen var ursprungligen avsedd som en impuls för att rädda livet vid hotelser. Men i hjärnevolutionen har frustrationen utvecklats för andra ändamål. Våra autopiloter (vanor) överraskar oss med frustrationer.

Med förkortningen FFF kan vi upptäcka sambandet förväntandet som slår fel så vi frustrerar. När Astrid Lindgrens Emil gjorde rackartyg reagerade pappan med ”Eeemil!” och rusade efter honom. Men grabben flydde in i snickarboden och låste om sig. Far och son hade var sin förutfattad menigt som gick fel, för att över gå i frustrationens kamp och flykt. Gustaf Fröding hade insett frustrationen som ett allmänmänskligt fenomen, men som princip krossade han det i poesins form med ”Jan Ersa och Per Persa”. De hölls som bekant aldrig fred utan hade en förutfattad mening om varandra och hur livet skulle levas. De hittade ständigt fel hos varandra med frustrativa relationer som följd: de gick med den frustrativa skorpiongadden tändigt i beredskap. Vi kan använda Frödings gubbar som FFF-tolkning av krigshot och upprustningen som ett skorpionfenomen.

Det märkliga är att frustrationen grundas på tolkningen av det som går fel när vi strävar efter något. Det är sällsynt att verklighetens hinder- eller stoppfaktorer ensamma triggar det vi reagerar frustrativt på. I yogatraditionen kallar vi detta psykologiska fenomen för ”mayas illusion”. Det framgår av att exempelvis A, B och C kan reagera på varsitt sätt på samma hinder eller stopp: A – emotionellt vanemässigt frustrativt; B frustrerar inte utan reagerar kognitivt-kreativt för att finna ut en ny metodik eller väg runt hindren; C kan reagera med stoiskt lugn, bryr sig inte, eller har humor. De här erfarenheterna har man i ACT och mindfulnessmetoder. Soldat Bohm, i filmen med samma namn, fick den straffexercis men gladde sig åt den. I filmerna om Åsa-Nisse kunde Klabbarparn varna för Eulalias frustrationer: ”Gör inte så, Nesse, för Eulalia blir arger.” Men Nisse tog inte sig hennes fordringar. I bönen ”Fader vår” uppmanas vi att förlåta de skyldigheter vi påför varandra.

I sin bok ”En ny jord– Ditt inre syfte” tar forskaren Eckhart Tolle upp problemet med det emotionella vanejaget, med dess dysfunktionella livsstil, som även kan slå över i patologiska förändringar. Nät Tolle talar om behovet av en ny medvetenhet för tid, så må vi förstå hans moraliska imperativ som att utrota den frustrativa stressen. För den leder ofta till psykisk och social ohälsa. Ja, vad är våld och krig? Svaret är ”aphjärnans” frustrationer kamp-försvar och flykt-uppgivenhet. Vi kan identifiera denna gamla del i hjärnrevolutionen med med förkortningen FFF för att utveckla filerna B och C i den så kallade nya delen av hjärnan. Det finns många i vår tid som utifrån egoistisk hybris genererar frustrativa konflikter med samma skorpionhugg som gubbarna i Frödings dikt gjorde.

Alf E Sjöberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.