2016-05-09 06:00

2016-05-09 06:00

Att vara god man är ett stimulerande och ansvarsfullt uppdrag

FÖRMYNDERI: Huvudmannen är huvudsaken

Svar till Gunilla Magnusson (NWT 27/4):

Jag har läst och begrundat din insändare där du förfäras över systemet med gode män. Undrar om det som fick dig att skriva en insändare var reportagen i SVT där man redogjorde för hur släpphänt kontrollen är från överförmyndare/överförmyndarnämnd – att förskingra hundratusentalskronor är enligt SVT riskfritt, om nu någon skulle komma på att göra detta.

Som god man förfogar man över ett konto där behållningen får vara ett halvt basbelopp. Här sätts inkomster in och betalas räkningar betalas från. Från alla andra konton, fonder och övriga värdepapper får uttag endast göras efter överförmyndarens tillstånd. För att få ett sådant tillstånd krävs redogörelse för hur pengarna ska användas. Gäller det kapitalvaror ska originalkvitton insändas. Huvudmannen får använda sina konton hur han vill. Överförmyndarspärren är till för att gode mannen inte ska kunna använda huvudmannens medel till annat än löpande utgifter.

Av din insändare skulle man kunna tro att det enda som gode mannen gör är att förvalta egendom. Det finns två andra minst lika viktiga uppgifter, som oftast ingår i förordnandet, och det är bevaka rätt och sörja för person. Att bevaka rätt kan till exempel innebära försäljning av fast egendom och att företräda huvudmannen vid arvskiften. Allt detta ska godkännas av överförmyndaren.

Att sörja för person innebär att huvudmannen har det så bra som möjligt i sin vardag. Det händer att hemtjänsten inte alltid lyckas utföra vad som är beviljat. Då gäller det att finna lösningar som är till gagn för huvudmannen. Jag har flera exempel på där hemtjänsten har tänjt på sitt uppdrag för att få en så bra lösning som möjligt. Ibland hjälper dock inte heller detta. Då får gode mannen själv utföra dessa göromål. Huvudsaken är att det blir så bra som möjligt för huvudmannen.

Det är tråkigt att om en hel kår ska betraktas som förrädare för att ett fåtal gode män har misskött sina uppdrag.

John Johannson

God man

Svar till Gunilla Magnusson (NWT 27/4):

Jag har läst och begrundat din insändare där du förfäras över systemet med gode män. Undrar om det som fick dig att skriva en insändare var reportagen i SVT där man redogjorde för hur släpphänt kontrollen är från överförmyndare/överförmyndarnämnd – att förskingra hundratusentalskronor är enligt SVT riskfritt, om nu någon skulle komma på att göra detta.

Som god man förfogar man över ett konto där behållningen får vara ett halvt basbelopp. Här sätts inkomster in och betalas räkningar betalas från. Från alla andra konton, fonder och övriga värdepapper får uttag endast göras efter överförmyndarens tillstånd. För att få ett sådant tillstånd krävs redogörelse för hur pengarna ska användas. Gäller det kapitalvaror ska originalkvitton insändas. Huvudmannen får använda sina konton hur han vill. Överförmyndarspärren är till för att gode mannen inte ska kunna använda huvudmannens medel till annat än löpande utgifter.

Av din insändare skulle man kunna tro att det enda som gode mannen gör är att förvalta egendom. Det finns två andra minst lika viktiga uppgifter, som oftast ingår i förordnandet, och det är bevaka rätt och sörja för person. Att bevaka rätt kan till exempel innebära försäljning av fast egendom och att företräda huvudmannen vid arvskiften. Allt detta ska godkännas av överförmyndaren.

Att sörja för person innebär att huvudmannen har det så bra som möjligt i sin vardag. Det händer att hemtjänsten inte alltid lyckas utföra vad som är beviljat. Då gäller det att finna lösningar som är till gagn för huvudmannen. Jag har flera exempel på där hemtjänsten har tänjt på sitt uppdrag för att få en så bra lösning som möjligt. Ibland hjälper dock inte heller detta. Då får gode mannen själv utföra dessa göromål. Huvudsaken är att det blir så bra som möjligt för huvudmannen.

Det är tråkigt att om en hel kår ska betraktas som förrädare för att ett fåtal gode män har misskött sina uppdrag.

John Johannson

God man

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.