2016-05-07 06:00

2016-05-07 06:00

Skrattmåsarna verkar inte vilja häcka som tidigare år

KARLSTADS KOMMUN: Inga fågelbekämpningsåtgärder har genomförts

Svar till signaturen Undrande naturvän (NWT 2/5):

Karlstads kommun har inte märkt någon anmärkningsvärd skillnad när det gäller fågellivet vid Kroppkärrssjön i år, frånsett att skrattmåsarna inte verkar gå till häckning vid sjön. Den troliga anledningen till detta är att holmarna i nordvästra delen av sjön har vuxit igen och därför inte längre är så intressanta som häckningsplats för dem.

Karlstads kommun har inte genomfört några fågelbekämpningsåtgärder. Avsaknaden av skrattmåsens läte kan göra att sjön upplevs som väldigt tyst jämfört med tidigare år och kan vara en förklaring till din upplevelse.

Under våren och försommaren kommer vi att inventera våtmarksfåglar längs Kroppkärrssjön norra strand för att följa upp tidigare års inventeringar och för att få en aktuell bild av fågellivet vid sjön. Inventeringen kommer också att utgöra ett underlag för den nya skötselplanen för vegetationen vid Kroppkärrssjön.

Ann Johansson

Naturvårdshandläggare, teknik- och fastighetsförvaltningen

Svar till signaturen Undrande naturvän (NWT 2/5):

Karlstads kommun har inte märkt någon anmärkningsvärd skillnad när det gäller fågellivet vid Kroppkärrssjön i år, frånsett att skrattmåsarna inte verkar gå till häckning vid sjön. Den troliga anledningen till detta är att holmarna i nordvästra delen av sjön har vuxit igen och därför inte längre är så intressanta som häckningsplats för dem.

Karlstads kommun har inte genomfört några fågelbekämpningsåtgärder. Avsaknaden av skrattmåsens läte kan göra att sjön upplevs som väldigt tyst jämfört med tidigare år och kan vara en förklaring till din upplevelse.

Under våren och försommaren kommer vi att inventera våtmarksfåglar längs Kroppkärrssjön norra strand för att följa upp tidigare års inventeringar och för att få en aktuell bild av fågellivet vid sjön. Inventeringen kommer också att utgöra ett underlag för den nya skötselplanen för vegetationen vid Kroppkärrssjön.

Ann Johansson

Naturvårdshandläggare, teknik- och fastighetsförvaltningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.