2016-05-02 06:00

2016-05-02 06:00

God kompetens och likabehandling styr

TILLSYNSMYNDIGHET/GODE MÄN: Trygghet och ansvar

Svar till Gunilla Magnusson (NWT 27/4):

Kommunen är skyldig att ha en överförmyndarnämnd som är tillsynsmyndighet över gode män, förvaltare och förmyndare. Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd mellan Karlstads och Hammarös kommuner. Vi tar ansvaret och vi känner inte alls igen oss i det som du beskriver. Att överförmyndare medvetet skulle utföra bristfällig tillsyn över gode män för att det skulle innebära en risk att de slutar tar vi helt avstånd från.

Överförmyndarnämndens mål är att huvudmän, ställföreträdare, anhöriga och allmänheten ska kunna lita på att enskilda ärenden hanteras med god kompetens och likabehandling. Inga oegentligheter ska förekomma och alla ska kunna lita på att en god man eller förvaltare alltid agerar med den enskilde individens bästa i fokus.

Vi vet att våra gode män gör ett fantastiskt arbete för de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Deras insats är ovärderlig och de gör ofta även det lilla extra. Vårt samhälle behöver fler sådana hjälpsamma och generösa människor.

Alla ärenden ska dokumenteras och om det fattas underlag tar överförmyndarkansliet reda på orsaken. Om vi misstänker att det har skett felaktigheter utreds det och under tiden entledigas den gode mannen. Misstänker vi oegentligheter leder det till en polisanmälan.

Vi kan inte garantera att inga fel begås, men vi kan garantera att vi arbetar för att det inte ska ske, så att samhällets mest utsatta ska kunna känna sig trygga. Skulle det ändå bli fel tar vi vårt ansvar och agerar.

Helène Torvaldsdotter DehringPeter Frostvik

Ordförande i Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd

Svar till Gunilla Magnusson (NWT 27/4):

Kommunen är skyldig att ha en överförmyndarnämnd som är tillsynsmyndighet över gode män, förvaltare och förmyndare. Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd mellan Karlstads och Hammarös kommuner. Vi tar ansvaret och vi känner inte alls igen oss i det som du beskriver. Att överförmyndare medvetet skulle utföra bristfällig tillsyn över gode män för att det skulle innebära en risk att de slutar tar vi helt avstånd från.

Överförmyndarnämndens mål är att huvudmän, ställföreträdare, anhöriga och allmänheten ska kunna lita på att enskilda ärenden hanteras med god kompetens och likabehandling. Inga oegentligheter ska förekomma och alla ska kunna lita på att en god man eller förvaltare alltid agerar med den enskilde individens bästa i fokus.

Vi vet att våra gode män gör ett fantastiskt arbete för de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Deras insats är ovärderlig och de gör ofta även det lilla extra. Vårt samhälle behöver fler sådana hjälpsamma och generösa människor.

Alla ärenden ska dokumenteras och om det fattas underlag tar överförmyndarkansliet reda på orsaken. Om vi misstänker att det har skett felaktigheter utreds det och under tiden entledigas den gode mannen. Misstänker vi oegentligheter leder det till en polisanmälan.

Vi kan inte garantera att inga fel begås, men vi kan garantera att vi arbetar för att det inte ska ske, så att samhällets mest utsatta ska kunna känna sig trygga. Skulle det ändå bli fel tar vi vårt ansvar och agerar.

Helène Torvaldsdotter DehringPeter Frostvik

Ordförande i Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.