2016-04-12 06:00

2016-04-12 06:00

Satsa på långsiktig hjälp

KARLSTAD: En gåva i tiggarmuggen stjälper mer än hjälper

Det är beklagligt att personer i kyrkans nätverk tycks prioritera det egna jagets tillfredsställelse före de stackars EU-migranternas verkliga behov. En gåva i tiggarmuggen stjälper mer än hjälper i ett länge perspektiv. Man hålls kvar i det som är och får svårt och bryta invanda mönster. Det är då kanske bara givarens egna dåliga samvete som tillfredsställs med denna gåva.

Regering, utredare med flera har visat att stöd till tiggeriet inte är till någons långsiktiga hjälp, tvärt om. Tiggeriet bidrar bara till att hålla dem kvar i omänskliga förhållanden med dålig omvärldsstatus, generation efter generation. Analfabetism ger inga jobb och inaktiviteten måste brytas. Hade någon i romernas vänkrets informerat dem om de regler som vi alla har att rätta oss efter, så hade kanske fler visat större sympati och velat hjälpa. Att visa respekt för dem man vill ha hjälp av tycker jag inte är för mycket begärt, och att då köra omkring med olagliga bilar och husvagnar, att då ständigt olagligt cykla utan belysning kolsvarta nätter, att då få bosättningsområden att se ut som soptippar genom att dumpa det egna, att då olagligen riva i Karlstads sopor trots upprepade tillsägningar – det ger ingen sympati.

Ge hjälp till självhjälp i hemmamiljö, där eget företagande och utbildning stimuleras. Hjälp till med utrustning till stöd för att kunna starta eget, kanske det framgångsrika konceptet med mikrolån kan vara en användbar åtgärd. Detta kommer att på sikt att öka den egna självkänslan och ge dem ökad status. Det finns många andra grupper som med hårt och målmedvetet arbete har lyckats med detta. Självklart kan också romerna göra det.

Observera, att för den bortåt 1 miljon kronor dyra campingen invid polishuset kunde vi ha finansierat flera lärartjänster i Rumänien, så att nästa generation romer med stolthet och kunskap kan bryta vedertaget mönster. Ge bidrag genom erkända organisationer som långsiktigt och på plats kan göra skillnad, i stället för kortsiktigt och egenegoistiskt i muggarna.

Immigranten

Det är beklagligt att personer i kyrkans nätverk tycks prioritera det egna jagets tillfredsställelse före de stackars EU-migranternas verkliga behov. En gåva i tiggarmuggen stjälper mer än hjälper i ett länge perspektiv. Man hålls kvar i det som är och får svårt och bryta invanda mönster. Det är då kanske bara givarens egna dåliga samvete som tillfredsställs med denna gåva.

Regering, utredare med flera har visat att stöd till tiggeriet inte är till någons långsiktiga hjälp, tvärt om. Tiggeriet bidrar bara till att hålla dem kvar i omänskliga förhållanden med dålig omvärldsstatus, generation efter generation. Analfabetism ger inga jobb och inaktiviteten måste brytas. Hade någon i romernas vänkrets informerat dem om de regler som vi alla har att rätta oss efter, så hade kanske fler visat större sympati och velat hjälpa. Att visa respekt för dem man vill ha hjälp av tycker jag inte är för mycket begärt, och att då köra omkring med olagliga bilar och husvagnar, att då ständigt olagligt cykla utan belysning kolsvarta nätter, att då få bosättningsområden att se ut som soptippar genom att dumpa det egna, att då olagligen riva i Karlstads sopor trots upprepade tillsägningar – det ger ingen sympati.

Ge hjälp till självhjälp i hemmamiljö, där eget företagande och utbildning stimuleras. Hjälp till med utrustning till stöd för att kunna starta eget, kanske det framgångsrika konceptet med mikrolån kan vara en användbar åtgärd. Detta kommer att på sikt att öka den egna självkänslan och ge dem ökad status. Det finns många andra grupper som med hårt och målmedvetet arbete har lyckats med detta. Självklart kan också romerna göra det.

Observera, att för den bortåt 1 miljon kronor dyra campingen invid polishuset kunde vi ha finansierat flera lärartjänster i Rumänien, så att nästa generation romer med stolthet och kunskap kan bryta vedertaget mönster. Ge bidrag genom erkända organisationer som långsiktigt och på plats kan göra skillnad, i stället för kortsiktigt och egenegoistiskt i muggarna.

Immigranten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.