2016-03-10 06:00

2016-03-10 06:00

Museet har ett gott renommé

VÄRMLAND: Påverka på sedvanligt demokratiskt sätt

Svar till signaturen Kapten Haddock (NWT 1/3) med flera:

Flera ställer frågan om hur läget är på Värmlands Museum och vilka som styr.

Dessa frågor har besvarats flera gånger, men här kommer svar ytterligare en gång: Värmlands museum är en stiftelse som styrs i enlighet med den ordning som föreligger sedan väldigt många år. Styrelsen har det övergripande och ekonomiska ansvaret. Vår ledning och personalen har att driva själva verksamheten. Så ska det vara – och så är det.

När den nya styrelsen tillträdde i slutet av mars förra året kunde vi konstatera att det krävdes ytterligare ekonomiska resurser i betydlig omfattning för att klara åren framåt. I annat fall skulle nedskärningar tyvärr bli nödvändiga. En oberoende rapport från Kontigo visade på ett behov av ytterligare 4–5 miljoner kronor per år till driften. Tyvärr innebar den resurstilldelning vi erhöll från stat, kommun och region att en enig styrelse såg sig nödsakad att lägga en budget för 2016 och ekonomiska ramar för 2017–19 som innebar nedskärningar, kompetensväxling och omorganisation. Färre anställda kräver ny organisation med mera.

Vi är som stiftelse självklart skyldiga att hålla oss inom de ekonomiska ramar vi erhållit, och samtidigt driva verksamheten på ett högkvalitativt sätt. Vad gäller lokalerna så är det nödvändigt att förbättra säkerhet och tillgänglighet. Tillgänglighet för alla, oavsett funktionsvariationer, är viktigt eftersom vårt museum är till för alla. Och basutställningar behöver förnyas efter 18 år.

Inga beslut om större ombyggnad är fattade. Detta kräver i så fall ytterligare resurser. Så det är inte så som sägs i vissa insändare, att vi bygger om utan pengar till detta.

Vad sedan gäller verksamheten så har Värmlands museum länge varit ett högklassigt museum och också rönt nationellt och internationellt renommé för sina utställningar, såsom National Geographic med flera under de senaste åren. Detta, och vår verksamhets hela bredd, har gjort att besöksantalet är stort: 200 000–250 000 per år. Och detta är ledningen och personalen som har fört oss dit. Samt de som har bidragit på olika sätt.

I den oberoende rapporten från Kontigo konstateras att Värmlands museum har högt renommé samt att ledningen och vår personal är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget. Så bästa sättet att värna och stödja museet är att påverka på sedvanligt demokratiskt sätt. Påverka gärna så att våra politiska partier på olika nivåer är beredda att ge resurser som säkerställer verksamheten och framtiden på Värmlands museum.

Lena Melesjö Windahl

Ordförande Värmlands Museum

Rickard Axinger

vice ordförande Värmlands museum

Flera ställer frågan om hur läget är på Värmlands Museum och vilka som styr.

Dessa frågor har besvarats flera gånger, men här kommer svar ytterligare en gång: Värmlands museum är en stiftelse som styrs i enlighet med den ordning som föreligger sedan väldigt många år. Styrelsen har det övergripande och ekonomiska ansvaret. Vår ledning och personalen har att driva själva verksamheten. Så ska det vara – och så är det.

När den nya styrelsen tillträdde i slutet av mars förra året kunde vi konstatera att det krävdes ytterligare ekonomiska resurser i betydlig omfattning för att klara åren framåt. I annat fall skulle nedskärningar tyvärr bli nödvändiga. En oberoende rapport från Kontigo visade på ett behov av ytterligare 4–5 miljoner kronor per år till driften. Tyvärr innebar den resurstilldelning vi erhöll från stat, kommun och region att en enig styrelse såg sig nödsakad att lägga en budget för 2016 och ekonomiska ramar för 2017–19 som innebar nedskärningar, kompetensväxling och omorganisation. Färre anställda kräver ny organisation med mera.

Vi är som stiftelse självklart skyldiga att hålla oss inom de ekonomiska ramar vi erhållit, och samtidigt driva verksamheten på ett högkvalitativt sätt. Vad gäller lokalerna så är det nödvändigt att förbättra säkerhet och tillgänglighet. Tillgänglighet för alla, oavsett funktionsvariationer, är viktigt eftersom vårt museum är till för alla. Och basutställningar behöver förnyas efter 18 år.

Inga beslut om större ombyggnad är fattade. Detta kräver i så fall ytterligare resurser. Så det är inte så som sägs i vissa insändare, att vi bygger om utan pengar till detta.

Vad sedan gäller verksamheten så har Värmlands museum länge varit ett högklassigt museum och också rönt nationellt och internationellt renommé för sina utställningar, såsom National Geographic med flera under de senaste åren. Detta, och vår verksamhets hela bredd, har gjort att besöksantalet är stort: 200 000–250 000 per år. Och detta är ledningen och personalen som har fört oss dit. Samt de som har bidragit på olika sätt.

I den oberoende rapporten från Kontigo konstateras att Värmlands museum har högt renommé samt att ledningen och vår personal är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget. Så bästa sättet att värna och stödja museet är att påverka på sedvanligt demokratiskt sätt. Påverka gärna så att våra politiska partier på olika nivåer är beredda att ge resurser som säkerställer verksamheten och framtiden på Värmlands museum.

Lena Melesjö Windahl

Ordförande Värmlands Museum

Rickard Axinger

vice ordförande Värmlands museum

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.