2016-03-02 06:00

2016-03-02 14:21

Återhållsamhet med höga hus

KARLSTAD: Förtätning ska inte ske var och hur som helst

Svar till Gert Moberg (NWT 16/2):

Du uttrycker kritik mot de förtätningar som sker i Karlstad. Bland annat lyfter han fram Manhattan i New York som ett föredöme. Jag kan inte låta bli att tycka att jämförelsen är intressant. Jag vet inte vilken bild du har av Manhattan, men jag kan lugna dig med att husen i centrala Karlstad inte kommer att komma i närheten av höjden på Empire State Building. Jag kan också garantera att storleken på grönytorna i centrala Karlstad, utslaget per person, vida kommer att överstiga dem på Manhattan.

Skämt åsido så vill jag säga att jag uppskattar det stora engagemang som finns bland Karlstadsborna kring hur vi ska utveckla vår stad. Stadsutveckling innebär alltid en avvägning mellan olika intressen. Jag är i grunden positiv till förtätning, det utnyttjar befintliga strukturer och möjliggör för fler att bo i attraktiva områden. Men förtätning ska inte ske var och hur som helst. Exempelvis är vi mycket återhållsamma när det gäller att låta husen i de mest central delarna av Karlstad dra iväg på höjden. Detta har bland annat inneburit att vi sagt nej till ett antal projekt, till förtret för den socialdemokratiska oppositionen.

Att det ska finns gott om parker och andra grönytor är något vi slår vakt om. Därför har de förtätningar som skett nästan uteslutande gjorts på så kallade gråytor och inte naggat stadens anlagda parker i kanten, som du antyder. Dessutom gäller att om vi skulle bebygga grönområden i stadens centrala delar, så ska detta kompenseras genom att andra grönområden i stadsdelen tillskapas eller utvecklas.

Min ambition är att Karlstad ska utvecklas på ett sådant sätt att kommunen även i framtiden kommer att upplevas som attraktiv. När vi växer ska det ske på ett hållbart sätt, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.

Peter Kullgren (KD)

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Svar till Gert Moberg (NWT 16/2):

Du uttrycker kritik mot de förtätningar som sker i Karlstad. Bland annat lyfter han fram Manhattan i New York som ett föredöme. Jag kan inte låta bli att tycka att jämförelsen är intressant. Jag vet inte vilken bild du har av Manhattan, men jag kan lugna dig med att husen i centrala Karlstad inte kommer att komma i närheten av höjden på Empire State Building. Jag kan också garantera att storleken på grönytorna i centrala Karlstad, utslaget per person, vida kommer att överstiga dem på Manhattan.

Skämt åsido så vill jag säga att jag uppskattar det stora engagemang som finns bland Karlstadsborna kring hur vi ska utveckla vår stad. Stadsutveckling innebär alltid en avvägning mellan olika intressen. Jag är i grunden positiv till förtätning, det utnyttjar befintliga strukturer och möjliggör för fler att bo i attraktiva områden. Men förtätning ska inte ske var och hur som helst. Exempelvis är vi mycket återhållsamma när det gäller att låta husen i de mest central delarna av Karlstad dra iväg på höjden. Detta har bland annat inneburit att vi sagt nej till ett antal projekt, till förtret för den socialdemokratiska oppositionen.

Att det ska finns gott om parker och andra grönytor är något vi slår vakt om. Därför har de förtätningar som skett nästan uteslutande gjorts på så kallade gråytor och inte naggat stadens anlagda parker i kanten, som du antyder. Dessutom gäller att om vi skulle bebygga grönområden i stadens centrala delar, så ska detta kompenseras genom att andra grönområden i stadsdelen tillskapas eller utvecklas.

Min ambition är att Karlstad ska utvecklas på ett sådant sätt att kommunen även i framtiden kommer att upplevas som attraktiv. När vi växer ska det ske på ett hållbart sätt, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.

Peter Kullgren (KD)

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.