2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

Förnybar energi blir basen

POTENTIAL: Vindkraften kan producera mer el

Svar till Björn Wahlberg (NWT 22/2):

Huvuddelen av värdens länder saknar kärnkraft, ändå kan många ha el varje sekund. I Norden valde Norge och Danmark att inte skaffa någon kärnkraft. Norge klarar sig på vattenkraft och Danmark hade förra året 42 procent av sin elförsörjning från vindkraft.

Om man tittar på vad som byggs ut i Europa i dag så är det främst förnybar energi. Hela 77 procent av den produktionseffekt som tillkom 2015 var förnybar energi, 44 procent var vindkraft. Kostnaderna för de förnybara energikällorna är redan lägre än för ny kärnkraft. Eftersom de förnybara energikällorna är relativt nya i storskalig energiproduktion finns fortfarande betydande potential i ännu bättre och billigare teknik.

Ny kärnkraft är mycket dyr och ingenting talar för att det kommer att byggas någon ny kärnkraft i Sverige. Att se vindkraften enbart som ett komplement till annan kraft leder tanken fel. Vind- och solkraft kommer att vara basen i energisystemet, den kraftproduktion som har de lägsta rörliga kostnaderna och som utnyttjas maximalt. Eftersom de är väderberoende kommer de att behöva kompletteras med annan kraft.

I Norden har vi vattenkraft som i dag står för cirka hälften av elproduktionen, vattenkraften fungerar utmärkt att reglera så att produktionen hela tiden anpassas till konsumtionen. Vidare finns biobränsleeldad kraftvärme. När det är kallt ute behövs mycket värme i fjärrvärmenäten, då finns också förutsättningar att producera mycket el. Eftersom vädret är lokalt finns också stora fördelar i att koppla samman elnätet i Europa. Då kan el från överskottsområden säljas till underskottsområden och varje land eller område behöver inte bygga sin egen reservkraft vilket ger effektivare resursutnyttjande och lägre kostnader.

Det är fullt möjligt att ställa om. Förra året motsvarade vindkraften i Sverige en tredjedel av kärnkraftens produktion. Globalt finns i dag 432 gigawatt vindkraft installerat. Det är mer än den kärnkraft som finns i drift.

Charlotte Unger

Vd Svensk vindenergi

Svar till Björn Wahlberg (NWT 22/2):

Huvuddelen av värdens länder saknar kärnkraft, ändå kan många ha el varje sekund. I Norden valde Norge och Danmark att inte skaffa någon kärnkraft. Norge klarar sig på vattenkraft och Danmark hade förra året 42 procent av sin elförsörjning från vindkraft.

Om man tittar på vad som byggs ut i Europa i dag så är det främst förnybar energi. Hela 77 procent av den produktionseffekt som tillkom 2015 var förnybar energi, 44 procent var vindkraft. Kostnaderna för de förnybara energikällorna är redan lägre än för ny kärnkraft. Eftersom de förnybara energikällorna är relativt nya i storskalig energiproduktion finns fortfarande betydande potential i ännu bättre och billigare teknik.

Ny kärnkraft är mycket dyr och ingenting talar för att det kommer att byggas någon ny kärnkraft i Sverige. Att se vindkraften enbart som ett komplement till annan kraft leder tanken fel. Vind- och solkraft kommer att vara basen i energisystemet, den kraftproduktion som har de lägsta rörliga kostnaderna och som utnyttjas maximalt. Eftersom de är väderberoende kommer de att behöva kompletteras med annan kraft.

I Norden har vi vattenkraft som i dag står för cirka hälften av elproduktionen, vattenkraften fungerar utmärkt att reglera så att produktionen hela tiden anpassas till konsumtionen. Vidare finns biobränsleeldad kraftvärme. När det är kallt ute behövs mycket värme i fjärrvärmenäten, då finns också förutsättningar att producera mycket el. Eftersom vädret är lokalt finns också stora fördelar i att koppla samman elnätet i Europa. Då kan el från överskottsområden säljas till underskottsområden och varje land eller område behöver inte bygga sin egen reservkraft vilket ger effektivare resursutnyttjande och lägre kostnader.

Det är fullt möjligt att ställa om. Förra året motsvarade vindkraften i Sverige en tredjedel av kärnkraftens produktion. Globalt finns i dag 432 gigawatt vindkraft installerat. Det är mer än den kärnkraft som finns i drift.

Charlotte Unger

Vd Svensk vindenergi

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.