2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Ännu mer slöseri...

KARLSTAD: Katrineberg – ytterligare ett kommunalt felgrepp

Återigen nås vi av nyheter om Karlstads kommuns förslösande av skattemedel. Denna gång handlar det om planmisstaget rörande Katrineberg där, högst sannolikt, skäligen omfattande resurser har lagts ned till ringa eller ingen nytta då länsstyrelsen, helt korrekt, har gjort det den har att göra, det vill säga att stoppa planerna.

Som lök på laxen påstår sig högt uppsatta kommunala företrädare vara förvånade över beslutet och överväger att lägga ned ännu mer resurser på att överklaga.

Var nu så snälla och låt bli det! Lägg i stället tid, kraft och resurser på projekt som har en högre sannolikhet att lyckas. Strandskyddet är starkt, det torde det inte råda någon tvekan om, och i kombination med höga naturvärden blir det ännu starkare. Struntpratet om snårskog och att ”fler skulle beredas tillträde” vittnar med all önskvärd tydlighet om att man inte har begripit ett jota på kommunen. Den snårskog som man refererar till är sannolikt högst skyddsvärd, och ju fler som bereds tillträde till området desto sämre blir skyddet.

Detta är ytterligare ett felgrepp där kommunen uppenbarligen helt har missbedömt situationen liksom var fallet med hastighetsbegränsningskarusellen och avhysandet av vissa påstått misshagliga hyresgäster. Allt detta kostar stora pengar och belyser återigen behovet av att återinföra någon form av tjänstemannaansvar då jag, och förmodligen många andra, högst gärna ser att de skattemedel som disponeras används på ett effektivt sätt och inte förslösas, på grund av bristande kompetens och/eller flagranta felbedömningar.

Argus

Återigen nås vi av nyheter om Karlstads kommuns förslösande av skattemedel. Denna gång handlar det om planmisstaget rörande Katrineberg där, högst sannolikt, skäligen omfattande resurser har lagts ned till ringa eller ingen nytta då länsstyrelsen, helt korrekt, har gjort det den har att göra, det vill säga att stoppa planerna.

Som lök på laxen påstår sig högt uppsatta kommunala företrädare vara förvånade över beslutet och överväger att lägga ned ännu mer resurser på att överklaga.

Var nu så snälla och låt bli det! Lägg i stället tid, kraft och resurser på projekt som har en högre sannolikhet att lyckas. Strandskyddet är starkt, det torde det inte råda någon tvekan om, och i kombination med höga naturvärden blir det ännu starkare. Struntpratet om snårskog och att ”fler skulle beredas tillträde” vittnar med all önskvärd tydlighet om att man inte har begripit ett jota på kommunen. Den snårskog som man refererar till är sannolikt högst skyddsvärd, och ju fler som bereds tillträde till området desto sämre blir skyddet.

Detta är ytterligare ett felgrepp där kommunen uppenbarligen helt har missbedömt situationen liksom var fallet med hastighetsbegränsningskarusellen och avhysandet av vissa påstått misshagliga hyresgäster. Allt detta kostar stora pengar och belyser återigen behovet av att återinföra någon form av tjänstemannaansvar då jag, och förmodligen många andra, högst gärna ser att de skattemedel som disponeras används på ett effektivt sätt och inte förslösas, på grund av bristande kompetens och/eller flagranta felbedömningar.

Argus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.