2016-01-05 06:00

2016-01-05 06:00

Genomgång av statistik

VARG/ÄLG/HUND:

Svenska jägareförbundet driver en framgångsrik medial jakt på den Svenska vargstammen och backas upp av länsstyrelserna.

Att vi måste jaga varg kommer vi inte ifrån – vargstammen kan inte utvecklas ohejdat – men vi kan inte jaga på det sätt som länsstyrelsen har fått för sig. Jakten ska i möjligaste mån enligt Länsstyrelsen bedrivas så att föräldradjur skjuts då ungdjuren annars kan utveckla ett oönskat beteende. Hur efterföljs det när vargjakten blir en folkfest och allt skjuts? Vad handlar det då om egentligen?

Det verkar enligt debatten vara två stora problem: vargen äter upp alla älgar och dödar jakthundar som släpps lösa. Det här förstår ju varje människa är mycket generella, felaktiga argument. Älgstammen har utsatts för ett hårt jakttryck under flera år, och det är mycket pengar det handlar om när marker arrenderas ut och jaktplatser säljs till jägare som inte jagar mer än en gång per år.

Enligt Svenska jägareförbundet är 73–92 procent av dödsfallen bland älgar orsakad av jakten, cirka 100 000 älgar. Älgstammen minskar kraftigt över i stort sett hela landet, alltså även där det inte finns varg. Det finns även utredningar gjorda där slutsatsen är att älgstammen måste minskas i vissa områden.

Ett av Länsstyrelsens argument för jakt 2016 är vargarnas angrepp på löshundar. Det är så klart mycket tråkigt att det sker vargangrepp på löshundar under jakten och är svårt att förhindra om hunden ska släppas lös där det förekommer varg. Nu är det inte angrepp så fort en hund släpps lös, men de förekommer som sagt tyvärr. Det som kan påpekas i den här debatten är att om det enbart är hundens väl och ve som ska ligga i fokus, så kan det vara intressant att titta på Agrias statistik angående dödade och skadade hundar. Agria försäkrar cirka 40 procent av alla hundar, så siffrorna skulle rent statistiskt kunna ökas 2,5 gånger.

Jag har också jämfört siffror från 2007 och 2014. 2007 hade vi en vargstam på cirka 120 djur och nu påstås den ligga på cirka 400 djur. 2007 var det 25 dödade eller skadade hundar av varg, 2014 var det fem stycken.

Övrig statistik som är av intresse när man jämför 2007/2014 ser ut så här (källa, Agria): skadade/dödade hundar av varg 25/5; skottskadade/dödade hundar av jägare 14/25; skadade/dödade av vildsvin 5/149; skadade/dödade av andra djur (ej björn, varg, lo) 8/120; försvunna under jakt 21/25; drunknade, ihjäl körda (trafik, tåg) 681/653.

Enligt Agria är antagligen vildsvinssiffrorna bara toppen av ett isberg eftersom långt ifrån alla olyckor anmäls. I övrigt talar siffrorna sitt eget språk...

Det kan även vara av intresse att titta på hur vargjakten ofta bedrivs. Området som ska tömmas på varg undersöks med hjälp av bil, vilket är godkänt av länsstyrelsen. När det finns färska inspår och inga utspår ställs passkedjan av jägare ut. En eller flera jägare går in och stöter upp vargen/vargarna från daglegan och sedan släpps hunden som ska jaga vargen mot skyttarna. Ja, ni läste rätt: hunden släpps och jagar vargen. Här går det alltså bra att jaga med löshund. Det är skillnad när vargen blir jagad – då blir säkert motargumentet att ett jagat byte är ett farligt byte som försvarar sig.

Till sist vill jag rikta skarp kritik mot Svenska jägareförbundet och andra, mindre organisationer som i sin debatt använder ord som ”I dag har vi sorg i Värmland – vreden är stor”; ”Värmlänningarna är förtvivlade” med mera sådant. Använd inte hela Värmland som slagträ i debatten! Det finns en mycket stor andel – mycket troligt en majoritet – av värmlänningar som anser att vargjakten inte ska bedrivas på det sätt som nu sker (eller inte alls). Det finns även många jägare med mig som håller med om det.

Alaska 30-06

Svenska jägareförbundet driver en framgångsrik medial jakt på den Svenska vargstammen och backas upp av länsstyrelserna.

Att vi måste jaga varg kommer vi inte ifrån – vargstammen kan inte utvecklas ohejdat – men vi kan inte jaga på det sätt som länsstyrelsen har fått för sig. Jakten ska i möjligaste mån enligt Länsstyrelsen bedrivas så att föräldradjur skjuts då ungdjuren annars kan utveckla ett oönskat beteende. Hur efterföljs det när vargjakten blir en folkfest och allt skjuts? Vad handlar det då om egentligen?

Det verkar enligt debatten vara två stora problem: vargen äter upp alla älgar och dödar jakthundar som släpps lösa. Det här förstår ju varje människa är mycket generella, felaktiga argument. Älgstammen har utsatts för ett hårt jakttryck under flera år, och det är mycket pengar det handlar om när marker arrenderas ut och jaktplatser säljs till jägare som inte jagar mer än en gång per år.

Enligt Svenska jägareförbundet är 73–92 procent av dödsfallen bland älgar orsakad av jakten, cirka 100 000 älgar. Älgstammen minskar kraftigt över i stort sett hela landet, alltså även där det inte finns varg. Det finns även utredningar gjorda där slutsatsen är att älgstammen måste minskas i vissa områden.

Ett av Länsstyrelsens argument för jakt 2016 är vargarnas angrepp på löshundar. Det är så klart mycket tråkigt att det sker vargangrepp på löshundar under jakten och är svårt att förhindra om hunden ska släppas lös där det förekommer varg. Nu är det inte angrepp så fort en hund släpps lös, men de förekommer som sagt tyvärr. Det som kan påpekas i den här debatten är att om det enbart är hundens väl och ve som ska ligga i fokus, så kan det vara intressant att titta på Agrias statistik angående dödade och skadade hundar. Agria försäkrar cirka 40 procent av alla hundar, så siffrorna skulle rent statistiskt kunna ökas 2,5 gånger.

Jag har också jämfört siffror från 2007 och 2014. 2007 hade vi en vargstam på cirka 120 djur och nu påstås den ligga på cirka 400 djur. 2007 var det 25 dödade eller skadade hundar av varg, 2014 var det fem stycken.

Övrig statistik som är av intresse när man jämför 2007/2014 ser ut så här (källa, Agria): skadade/dödade hundar av varg 25/5; skottskadade/dödade hundar av jägare 14/25; skadade/dödade av vildsvin 5/149; skadade/dödade av andra djur (ej björn, varg, lo) 8/120; försvunna under jakt 21/25; drunknade, ihjäl körda (trafik, tåg) 681/653.

Enligt Agria är antagligen vildsvinssiffrorna bara toppen av ett isberg eftersom långt ifrån alla olyckor anmäls. I övrigt talar siffrorna sitt eget språk...

Det kan även vara av intresse att titta på hur vargjakten ofta bedrivs. Området som ska tömmas på varg undersöks med hjälp av bil, vilket är godkänt av länsstyrelsen. När det finns färska inspår och inga utspår ställs passkedjan av jägare ut. En eller flera jägare går in och stöter upp vargen/vargarna från daglegan och sedan släpps hunden som ska jaga vargen mot skyttarna. Ja, ni läste rätt: hunden släpps och jagar vargen. Här går det alltså bra att jaga med löshund. Det är skillnad när vargen blir jagad – då blir säkert motargumentet att ett jagat byte är ett farligt byte som försvarar sig.

Till sist vill jag rikta skarp kritik mot Svenska jägareförbundet och andra, mindre organisationer som i sin debatt använder ord som ”I dag har vi sorg i Värmland – vreden är stor”; ”Värmlänningarna är förtvivlade” med mera sådant. Använd inte hela Värmland som slagträ i debatten! Det finns en mycket stor andel – mycket troligt en majoritet – av värmlänningar som anser att vargjakten inte ska bedrivas på det sätt som nu sker (eller inte alls). Det finns även många jägare med mig som håller med om det.

Alaska 30-06

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.