2015-12-19 06:00

2015-12-19 06:00

Snävare ekonomiska ramar – men tillgänglighet och säkerhet ska öka

KARLSTAD: Värmlands museum och framtiden

Svar till signaturen Undrande, flitig museibesökare (NWT 17/12):

Styrelsen har i full enighet fattat beslut om budgeten för 2016 och en ekonomisk plan för 2017–2019 utifrån de ekonomiska ramar vi erhållit från stat, region, Karlstads kommun med flera. Och egna intäkter.

För att klara en ekonomi i balans nästa år, och åren framåt, så blir tyvärr konsekvenserna av de erhållna medlen, budgeten som därav följer och den ekonomiska planen neddragningar. Vi beklagar detta djupt eftersom vi självklart önskat att inte behöva göra detta, men vi är skyldiga att hålla oss inom de ekonomiska ramar vi har.

För att kunna driva museet på ett så hållbart sätt som möjligt krävs också en organisations- och till viss del en kompetensväxling. Vad gäller själva förhandlingen mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna så redogjorde arbetsgivaren för att det finns olika modeller att jobba efter vid organisationsförändring och neddragningar. Sättet det sker på är i enlighet med fackens framförda önskemål och yrkande om hur det skulle gå till.

Styrelsen jobbar för övrigt också med att erhålla finansiering av basutställningarna. De gamla behöver ersättas.

Vad gäller lokalerna så har en förstudie gjorts utifrån museets nuvarande och framtida behov. Bland annat krävs det mycket bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det krävs också bättre säkerhet och ändamålsenliga lokaler för utställningar och övrig verksamhet för framtiden. Förstudien om lokaler, utifrån museets behov, har direktupphandlats inom de juridiska ramar som gäller.

Nu vidtar själva processen om lokalerna och dess finansiering. Detta arbete kommer att ske gemensamt med Landstingsfastigheter, Region Värmland och Karlstads kommun med flera aktörer. Kulturen behöver fler förespråkare som ser dess viktiga plats i vårt samhälle – och som är beredda att jobba för det.

Lena Melesjö Windahl

Ordförande Värmlands museum

Svar till signaturen Undrande, flitig museibesökare (NWT 17/12):

Styrelsen har i full enighet fattat beslut om budgeten för 2016 och en ekonomisk plan för 2017–2019 utifrån de ekonomiska ramar vi erhållit från stat, region, Karlstads kommun med flera. Och egna intäkter.

För att klara en ekonomi i balans nästa år, och åren framåt, så blir tyvärr konsekvenserna av de erhållna medlen, budgeten som därav följer och den ekonomiska planen neddragningar. Vi beklagar detta djupt eftersom vi självklart önskat att inte behöva göra detta, men vi är skyldiga att hålla oss inom de ekonomiska ramar vi har.

För att kunna driva museet på ett så hållbart sätt som möjligt krävs också en organisations- och till viss del en kompetensväxling. Vad gäller själva förhandlingen mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna så redogjorde arbetsgivaren för att det finns olika modeller att jobba efter vid organisationsförändring och neddragningar. Sättet det sker på är i enlighet med fackens framförda önskemål och yrkande om hur det skulle gå till.

Styrelsen jobbar för övrigt också med att erhålla finansiering av basutställningarna. De gamla behöver ersättas.

Vad gäller lokalerna så har en förstudie gjorts utifrån museets nuvarande och framtida behov. Bland annat krävs det mycket bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det krävs också bättre säkerhet och ändamålsenliga lokaler för utställningar och övrig verksamhet för framtiden. Förstudien om lokaler, utifrån museets behov, har direktupphandlats inom de juridiska ramar som gäller.

Nu vidtar själva processen om lokalerna och dess finansiering. Detta arbete kommer att ske gemensamt med Landstingsfastigheter, Region Värmland och Karlstads kommun med flera aktörer. Kulturen behöver fler förespråkare som ser dess viktiga plats i vårt samhälle – och som är beredda att jobba för det.

Lena Melesjö Windahl

Ordförande Värmlands museum

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.