2015-12-05 06:00

2015-12-05 06:00

Vi underskattar invandrarna

HEMSPRÅK: Hög tid att ompröva undervisningen

Sverige är nu så engagerat i flyktingmottagandet att vi går på knäna för att uppfylla våra medmänskliga plikter. Därom råder stor politisk enighet – men även beträffande de åtstramningar vi nu tvingas göra inför en alltför stor börda. De styrande har kungjort att vi nu nått gränsen för vår förmåga.

En fråga som har kommit i skymundan inför vårt behjärtansvärda engagemang är hemspråksundervisningen, en företeelse som kommer att ytterligare belasta vår ekonomi.

Alla är väl överens om att våra invandrare ska välkomnas och assimileras i vårt samhälle och att de därför bör anamma vår kultur, vårt levnadssätt och vårt språk. Därför görs med rätta stora satsningar på bland annat svenskundervisningen. l detta läge kan man fråga sig varför invandrarnas barn dessutom på statens bekostnad ska utbildas i det gamla hemlandets språk, trots att de förutsätts komma att stanna här.

Jag har två barnbarn som är födda och uppväxta i Österrike/Schweiz, där de naturligtvis har fått undervisning i de språk som förekommer där (tyska, franska och italienska). Men de talar också oklanderlig svenska, detta trots att hemspråksundervisning är okända begrepp i de nämnda länderna och troligen även i andra länder.

Hur är detta möjligt? Jo, det är naturligtvis så enkelt att deras svenska föräldrar har lärt dem att tala svenska, precis som alla svenska föräldrar i Sverige gör och som alla föräldrar i alla andra länder gör beträffande sitt språk.

Varför tror vi inte att invandrarna i Sverige har samma förmåga? Är det inte att underskatta dem?

Det är hög tid att ompröva frågan om hemspråksundervisning!

Åke på Åsen

Sverige är nu så engagerat i flyktingmottagandet att vi går på knäna för att uppfylla våra medmänskliga plikter. Därom råder stor politisk enighet – men även beträffande de åtstramningar vi nu tvingas göra inför en alltför stor börda. De styrande har kungjort att vi nu nått gränsen för vår förmåga.

En fråga som har kommit i skymundan inför vårt behjärtansvärda engagemang är hemspråksundervisningen, en företeelse som kommer att ytterligare belasta vår ekonomi.

Alla är väl överens om att våra invandrare ska välkomnas och assimileras i vårt samhälle och att de därför bör anamma vår kultur, vårt levnadssätt och vårt språk. Därför görs med rätta stora satsningar på bland annat svenskundervisningen. l detta läge kan man fråga sig varför invandrarnas barn dessutom på statens bekostnad ska utbildas i det gamla hemlandets språk, trots att de förutsätts komma att stanna här.

Jag har två barnbarn som är födda och uppväxta i Österrike/Schweiz, där de naturligtvis har fått undervisning i de språk som förekommer där (tyska, franska och italienska). Men de talar också oklanderlig svenska, detta trots att hemspråksundervisning är okända begrepp i de nämnda länderna och troligen även i andra länder.

Hur är detta möjligt? Jo, det är naturligtvis så enkelt att deras svenska föräldrar har lärt dem att tala svenska, precis som alla svenska föräldrar i Sverige gör och som alla föräldrar i alla andra länder gör beträffande sitt språk.

Varför tror vi inte att invandrarna i Sverige har samma förmåga? Är det inte att underskatta dem?

Det är hög tid att ompröva frågan om hemspråksundervisning!

Åke på Åsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.