2015-11-18 06:00

2015-11-18 06:00

Dags tänka om i maktens korridorer

KARLSTAD: En handläggning ovärdigt vår demokrati

Västerstrandsskolan

Efter att tagit del av kommunens dialog med den så kallade föräldragruppen blir man mycket bekymrad över hur den demokratiska processen fungerar i Karlstad kommun.

Att projektgruppen och kommunens företrädare valt att mörka och manipulera information inför skolans föräldrar och föräldragruppen är skrämmande. Den maktfullkomlighetskultur som nu råder bland kommunens tjänstemän inom skolledningen och på teknik- och fastighet är ett riktigt lågvattenmärke ur ett demokratiskt perspektiv. Att projektgruppen också valt att ljuga löpande inför skolans föräldrar trodde jag var överdrivet tills jag fick ta del av handlingar och dokument. Det är bara en skola till kommunens barn som skall byggas och ingen statshemlighet.

Föräldragruppen var inbjuden av skolan att delta i projektet och få komma med synpunkter vilket aldrig blev av.

Skolledningens företrädare bekräftade på ett inforationsmöte 24/8 att medborgardialog inte existerar i den här typen av projekt. Vad skulle det göra om projektgruppen tog in synpunkter att förbättra barnens vardag i skolan?

Det kommunen så glatt vill visa upp är en kommun med medborgardialog men det vi alla vill är att få tycka till om saker som berör och inte vart bänkarna skall stå på ett torg eller vart fågelholkarna skall sättas up. Den typen av ickefrågor har inget att göra med en politisk öppenhet i en kommun som vill förmedla demokrati.

Vad har vi medborgare för rättigheter att föra fram vår talan i kommunen om man inte ens har rätt att komma med synpunkter i en skolombyggnation? Om det är kompetensbrist eller maktfullkomlighet eller ej vet vi inte men de har i alla fall valt att mörka ärendet inför våra folkvalda företrädare i stadsbyggnadsnämnden. Är det verkligen rimligt att stadsbyggnadsnämnden inte får handlingarna att studera i detalj minst en månad innan att ett beslut på 115 miljoner ska fattas i en skolombyggnad?

Att Västerstrandsskolan inte byggs efter barnens bästa och att 60 dagisbarn skall få en lekyta som en normalstor villatomt är inget vi föräldrar får påpeka att kommunen bryter mot boverkets riktlinjer, för då uppfattas vi som besvärliga.

Trots att föräldragruppen får stöd i sin sak från Sveriges främsta sakkunniga på området utomhus pedagogik kommer kommunens tjänstemän att försöka driva igenom ärendet i ren prestige. Våra folkvalda politikers ansvar är nu att stävja tjänstemännens maktbegär om Karlstad skall utvecklas på ett sätt vi alla önskar.

Det är nu dags att tänka om i maktens korridorer!

Väljare

Efter att tagit del av kommunens dialog med den så kallade föräldragruppen blir man mycket bekymrad över hur den demokratiska processen fungerar i Karlstad kommun.

Att projektgruppen och kommunens företrädare valt att mörka och manipulera information inför skolans föräldrar och föräldragruppen är skrämmande. Den maktfullkomlighetskultur som nu råder bland kommunens tjänstemän inom skolledningen och på teknik- och fastighet är ett riktigt lågvattenmärke ur ett demokratiskt perspektiv. Att projektgruppen också valt att ljuga löpande inför skolans föräldrar trodde jag var överdrivet tills jag fick ta del av handlingar och dokument. Det är bara en skola till kommunens barn som skall byggas och ingen statshemlighet.

Föräldragruppen var inbjuden av skolan att delta i projektet och få komma med synpunkter vilket aldrig blev av.

Skolledningens företrädare bekräftade på ett inforationsmöte 24/8 att medborgardialog inte existerar i den här typen av projekt. Vad skulle det göra om projektgruppen tog in synpunkter att förbättra barnens vardag i skolan?

Det kommunen så glatt vill visa upp är en kommun med medborgardialog men det vi alla vill är att få tycka till om saker som berör och inte vart bänkarna skall stå på ett torg eller vart fågelholkarna skall sättas up. Den typen av ickefrågor har inget att göra med en politisk öppenhet i en kommun som vill förmedla demokrati.

Vad har vi medborgare för rättigheter att föra fram vår talan i kommunen om man inte ens har rätt att komma med synpunkter i en skolombyggnation? Om det är kompetensbrist eller maktfullkomlighet eller ej vet vi inte men de har i alla fall valt att mörka ärendet inför våra folkvalda företrädare i stadsbyggnadsnämnden. Är det verkligen rimligt att stadsbyggnadsnämnden inte får handlingarna att studera i detalj minst en månad innan att ett beslut på 115 miljoner ska fattas i en skolombyggnad?

Att Västerstrandsskolan inte byggs efter barnens bästa och att 60 dagisbarn skall få en lekyta som en normalstor villatomt är inget vi föräldrar får påpeka att kommunen bryter mot boverkets riktlinjer, för då uppfattas vi som besvärliga.

Trots att föräldragruppen får stöd i sin sak från Sveriges främsta sakkunniga på området utomhus pedagogik kommer kommunens tjänstemän att försöka driva igenom ärendet i ren prestige. Våra folkvalda politikers ansvar är nu att stävja tjänstemännens maktbegär om Karlstad skall utvecklas på ett sätt vi alla önskar.

Det är nu dags att tänka om i maktens korridorer!

Väljare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.