2015-11-03 06:00

2015-11-03 06:00

Vill värna alla och ta ansvar

TORSBY: Centern ser till hela kommunen

Svar på insändare (NWT 23/10 och 27/10) om eventuellt räddningsvärn i Vitsand:

Torsby kommuns minskande befolkning resulterar i minskade medel för den kommunala verksamheten och anpassningar måste ske på alla områden, så även inom miljö, bygg och räddningsnämnden.

Inför budgetberedningen ombads verksamhetsansvariga att göra djupgående konsekvensanalyser för att anpassa verksamheten till nu rådande förhållanden. De två huvudförslagen var neddragning med en person per insatsstyrka på samtliga stationer, alternativt en omformering av räddningsstyrka till räddningsvärn. Med tanke på vår kommuns stora yta och stationernas placering i förhållande till pågående verksamheter beslutade nämnden, med endast en reservation, att ett värn är att föredra. De felaktiga uppgifter som publicerats är inte med verkligheten överensstämmande utan en klar efterkonstruktion.

Eftersom det nästan undantagslöst går ut tvåstationslarm finns det alltid förstärkning och hjälp från angränsande stationer och Vitsand ligger i det avseende bra till. Med det här förslaget blir inställelsetiderna mer likvärdiga än försämrade när vi ser till hela vår stora kommun.

Det är dags att tänka nytt, formera vår räddningskår för framtiden, göra anpassningar och nyttja ny teknik. Processen har bara börjat och de mest insatta och kunniga, brandpersonalen, har en viktig roll. Det krävs samarbete och engagemang för att tillsammans skapa en räddningskår som möter dagen krav.

Många goda idéer finns säkert och ett förslag kan vara ett värn som utrustas med en första insatsbil som placeras hos en som har beredskap. Detta ger en snabb utryckning och en god första bedömning, en geografiskt mer mobil enhet.

Centerns vilja är att se till hela kommunen, värna om alla och våga ta ansvar för både människor och ekonomi. Vi är varken en filial till Stureplanscentern eller sitter i Socialdemokraternas knä. Vi tar gärna en öppen diskussion och en saklig debatt men vill inte svara på anonyma inlagor. Vi verkar för en stor och levande landsbygd där samverkan och engagemang är viktigt!

Anna Melin-Nyström (C)Alf Larsson (C)Monica Olsson (C)

Ordförande Miljö, Bygg & Räddning

Svar på insändare (NWT 23/10 och 27/10) om eventuellt räddningsvärn i Vitsand:

Torsby kommuns minskande befolkning resulterar i minskade medel för den kommunala verksamheten och anpassningar måste ske på alla områden, så även inom miljö, bygg och räddningsnämnden.

Inför budgetberedningen ombads verksamhetsansvariga att göra djupgående konsekvensanalyser för att anpassa verksamheten till nu rådande förhållanden. De två huvudförslagen var neddragning med en person per insatsstyrka på samtliga stationer, alternativt en omformering av räddningsstyrka till räddningsvärn. Med tanke på vår kommuns stora yta och stationernas placering i förhållande till pågående verksamheter beslutade nämnden, med endast en reservation, att ett värn är att föredra. De felaktiga uppgifter som publicerats är inte med verkligheten överensstämmande utan en klar efterkonstruktion.

Eftersom det nästan undantagslöst går ut tvåstationslarm finns det alltid förstärkning och hjälp från angränsande stationer och Vitsand ligger i det avseende bra till. Med det här förslaget blir inställelsetiderna mer likvärdiga än försämrade när vi ser till hela vår stora kommun.

Det är dags att tänka nytt, formera vår räddningskår för framtiden, göra anpassningar och nyttja ny teknik. Processen har bara börjat och de mest insatta och kunniga, brandpersonalen, har en viktig roll. Det krävs samarbete och engagemang för att tillsammans skapa en räddningskår som möter dagen krav.

Många goda idéer finns säkert och ett förslag kan vara ett värn som utrustas med en första insatsbil som placeras hos en som har beredskap. Detta ger en snabb utryckning och en god första bedömning, en geografiskt mer mobil enhet.

Centerns vilja är att se till hela kommunen, värna om alla och våga ta ansvar för både människor och ekonomi. Vi är varken en filial till Stureplanscentern eller sitter i Socialdemokraternas knä. Vi tar gärna en öppen diskussion och en saklig debatt men vill inte svara på anonyma inlagor. Vi verkar för en stor och levande landsbygd där samverkan och engagemang är viktigt!

Anna Melin-Nyström (C)Alf Larsson (C)Monica Olsson (C)

Ordförande Miljö, Bygg & Räddning

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.