2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Människoliv viktigare än ekonomi

VITSAND: Brandstation eller räddningsvärn

Torsdagen den 22/10 sände Värmlandsnytt ett uppföljningsreportage rörande brandstationen i Vitsand, om dess varande eller icke varande som räddningsvärn kontra brandstation. Genom detta reportage fick vi som bor på landsbygden äntligen gehör vad gäller människoliv och ekonomisk vinning. Människoliv är viktigare än den ekonomiska faktorn.

I reportaget är Värmlands länsstyrelse mycket tydlig med att poängtera att ekonomisk osäkerhet inte är till grund för neddragningar eller omstrukturering av en befintlig brandstation till ett räddningsvärn. Endast om det har skett en förändring i riskbilden kan det finnas orsak att genomföra den föreslagna ändringen. En riskbildsanalys som motiverar denna ändring har inte Värmlands länsstyrelse ännu fått ta del av från Torsby Kommun.

I samma reportage svarade kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen att den riskanalys som har gjorts är komplett. Enda problemet är att den inte har utformats på ett sätt som länsstyrelsen funnit tillräckligt utförligt, utan är i behov av kompletteringar vad gäller den totala riskbilden. Hur kan detta vara möjligt? Det måste vara i såväl kommunalrådet som brandchefens intresse att från dag ett ta fram all information som kan påverka ett beslutsfattande, inte enbart för egen del utan även för länsstyrelsen. Att riskanalysen skulle vara komplett verkar dock mycket tveksamt eftersom brandchef Maltesson själv under mötet i Stjerneskolans matsal den 27/9 erkände att riskanalysen inte var komplett. Han hade i sin riskbedömning inte hade tagit med Hovfjällets skidanläggning med flera tusen gäster, en anläggning som har visat sig vara beroende av Vitsands brandstation då det endast är brandmännen från Vitsand som är utbildade för höghöjdsräddning från lift. Om nu Hovfjällets skidanläggning inte hade tagits med i denna riskbedömning, dyker frågan automatiskt upp: vilka ytterligare faktorer kan det finnas som har lämnats utanför denna så kallade fullständiga riskanalysen?

I övrigt nämner kommunalrådet även den förändrade befolkningsstrukturen som en anledning till att omvandla brandstationen till ett räddningsvärn, med andra ord en minskad befolkning. Att detta skulle vara ett giltigt argument finner jag mycket knapphändigt, om vi ser till de olika anläggningar som finns i närheten av Vitsands brandstation. I sina kalkyler kan man inte endast utgå från antalet bofasta i området, det är även brandchefens och kommunalrådets skyldighet att se till de hundratals turister som befinner sig i närområdet vinter som sommar – för att inte nämna skola, affär, äldreomsorg, det kommande asylboendet på Brockenstrand samt asylboendet i Överbyn. Dessa fakta kommer inte att visa på en nedåtgående befolkning i närområdet.

Ett argument som ofta har presenterats i samband med omvandlingen av Vitsands brandstation till räddningsvärn är närheten till övriga brandstationer Östmark, Stöllet och Torsby. När denna närhet har ifrågasatts, då det skulle innebära minst tio minuter längre utryckningstid, har kommunstyrelsen bland annat valt att påpeka att det finns fler ställen inom kommunen dit brandkåren inte når fram inom ett 10–30-minutersintervall. Detta kan mycket väl vara sant, men är detta verkligen ett legitimt argument? Vilka är det i slutänden som kommer att drabbas värst, de som bor i närheten av brandstation eller som redan i dag befinner sig 30 minuter eller mer från Vitsands brandstation?

Om brandchefen och Torsbys kommunalråd ämnar bevisa för länsstyrelsen att deras planerade åtgärder i första hand inte enbart bygger på ekonomiska grunder, hoppas jag även att de kan förklara indragandet av de så kallade i-väntan-på-ambulans-larmen för Vitsand med omnejd, om samtliga brandmän i Vitsand beslutar säga upp sig. Medan man i övriga delar av Torsby Kommun kommer fortsätta rycka ut på så kallade IVPA-larm som vanligt. Ett beslut som grundas på att ambulans och brandkår kommer nå fram till den nödställde samtidigt, dvs. om det finns någon ambulans inne i Torsby. I detta läge blir det inte längre endast frågan om ekonomi, det blir även frågan om människovärde. De människor som bor inom Vitsands utryckningsområde blir automatiskt reducerade till andra klassens invånare, vars värde plötsligt är lika med noll. Detta då de inte ges samma förutsättningar att överleva. Hur kan detta vara en acceptabel risk i deras så kallade riskanalys?

Jag hoppas innerligen att länsstyrelsen ser denna riskanalys och dess följder för vad den egentligen är, en försämring av människors levnadsförhållanden.

Fundersam

Torsdagen den 22/10 sände Värmlandsnytt ett uppföljningsreportage rörande brandstationen i Vitsand, om dess varande eller icke varande som räddningsvärn kontra brandstation. Genom detta reportage fick vi som bor på landsbygden äntligen gehör vad gäller människoliv och ekonomisk vinning. Människoliv är viktigare än den ekonomiska faktorn.

I reportaget är Värmlands länsstyrelse mycket tydlig med att poängtera att ekonomisk osäkerhet inte är till grund för neddragningar eller omstrukturering av en befintlig brandstation till ett räddningsvärn. Endast om det har skett en förändring i riskbilden kan det finnas orsak att genomföra den föreslagna ändringen. En riskbildsanalys som motiverar denna ändring har inte Värmlands länsstyrelse ännu fått ta del av från Torsby Kommun.

I samma reportage svarade kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen att den riskanalys som har gjorts är komplett. Enda problemet är att den inte har utformats på ett sätt som länsstyrelsen funnit tillräckligt utförligt, utan är i behov av kompletteringar vad gäller den totala riskbilden. Hur kan detta vara möjligt? Det måste vara i såväl kommunalrådet som brandchefens intresse att från dag ett ta fram all information som kan påverka ett beslutsfattande, inte enbart för egen del utan även för länsstyrelsen. Att riskanalysen skulle vara komplett verkar dock mycket tveksamt eftersom brandchef Maltesson själv under mötet i Stjerneskolans matsal den 27/9 erkände att riskanalysen inte var komplett. Han hade i sin riskbedömning inte hade tagit med Hovfjällets skidanläggning med flera tusen gäster, en anläggning som har visat sig vara beroende av Vitsands brandstation då det endast är brandmännen från Vitsand som är utbildade för höghöjdsräddning från lift. Om nu Hovfjällets skidanläggning inte hade tagits med i denna riskbedömning, dyker frågan automatiskt upp: vilka ytterligare faktorer kan det finnas som har lämnats utanför denna så kallade fullständiga riskanalysen?

I övrigt nämner kommunalrådet även den förändrade befolkningsstrukturen som en anledning till att omvandla brandstationen till ett räddningsvärn, med andra ord en minskad befolkning. Att detta skulle vara ett giltigt argument finner jag mycket knapphändigt, om vi ser till de olika anläggningar som finns i närheten av Vitsands brandstation. I sina kalkyler kan man inte endast utgå från antalet bofasta i området, det är även brandchefens och kommunalrådets skyldighet att se till de hundratals turister som befinner sig i närområdet vinter som sommar – för att inte nämna skola, affär, äldreomsorg, det kommande asylboendet på Brockenstrand samt asylboendet i Överbyn. Dessa fakta kommer inte att visa på en nedåtgående befolkning i närområdet.

Ett argument som ofta har presenterats i samband med omvandlingen av Vitsands brandstation till räddningsvärn är närheten till övriga brandstationer Östmark, Stöllet och Torsby. När denna närhet har ifrågasatts, då det skulle innebära minst tio minuter längre utryckningstid, har kommunstyrelsen bland annat valt att påpeka att det finns fler ställen inom kommunen dit brandkåren inte når fram inom ett 10–30-minutersintervall. Detta kan mycket väl vara sant, men är detta verkligen ett legitimt argument? Vilka är det i slutänden som kommer att drabbas värst, de som bor i närheten av brandstation eller som redan i dag befinner sig 30 minuter eller mer från Vitsands brandstation?

Om brandchefen och Torsbys kommunalråd ämnar bevisa för länsstyrelsen att deras planerade åtgärder i första hand inte enbart bygger på ekonomiska grunder, hoppas jag även att de kan förklara indragandet av de så kallade i-väntan-på-ambulans-larmen för Vitsand med omnejd, om samtliga brandmän i Vitsand beslutar säga upp sig. Medan man i övriga delar av Torsby Kommun kommer fortsätta rycka ut på så kallade IVPA-larm som vanligt. Ett beslut som grundas på att ambulans och brandkår kommer nå fram till den nödställde samtidigt, dvs. om det finns någon ambulans inne i Torsby. I detta läge blir det inte längre endast frågan om ekonomi, det blir även frågan om människovärde. De människor som bor inom Vitsands utryckningsområde blir automatiskt reducerade till andra klassens invånare, vars värde plötsligt är lika med noll. Detta då de inte ges samma förutsättningar att överleva. Hur kan detta vara en acceptabel risk i deras så kallade riskanalys?

Jag hoppas innerligen att länsstyrelsen ser denna riskanalys och dess följder för vad den egentligen är, en försämring av människors levnadsförhållanden.

Fundersam

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.