2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Stadshuset säljs till underpris

KARLSTAD: Skattebetalare får ta smällen

Det är inte ofta ett kommunalråd så stolt presenterar en försäljning av en fastighet som dessutom verkar är kontroversiell i den bemärkelsen att kommunhuset inte har bjudits ut på öppna marknaden.

Man kan ställa sig frågan varför inte kommunen valt att ta in anbud på en fastighet som i mångas ögon är ett monument i stadsarkitekturen. I Kullgrens uttalande står det att diskussioner har förts sen februari med en enskild köpare. För att kommunen inte skall tappa i trovärdighet behöver man öppet redovisa varför och på vilka grunder man har valt att sälja denna stadsklenod utan budgivning. Argumentet kommunalrådet framförde är att den tilltänkta köparen skall bygga ett nytt IT-imperium i gamla kommunhuset. Om det är okunskap eller ej låter jag vara osagt men om kommunen hade gjort sitt arbete och tagit reda på vilket bolag som är tänkt att förvärva fastigheten, så är det ett bolag som saknar omsättning enligt förra årsredovisningen. Dessutom har bolaget inga anställda fram till augusti månad då första löneskatten blev inbetalda till skatteverket. En anställd och ingen verksamhet... Det finns självklart en koppling till att bolaget visste om att de hade möjlighet att förvärva fastigheten och därigenom anställa en närstående i bolaget ett par månader.

Trots det speglar kommunalrådet upp i media att vi nu kan förvänta oss att en stor IT-koncern skall flytta in i Karlstad och tack för det! Delägare i tänkta förvärvsbolaget är i dag en av Karlstads större fastighetsägare och han har sysslat med fastighetsaffärer under många år. Ur förvärvarens perspektiv ser de detta förvärv som en stor skatteåterbäring från kommunen eftersom de får möjlighet att förvärva till underpris. Det självklara i detta är att vi skattebetalare blir blåsta på en massa skattepengar eftersom köpeskillingen har ett så stort underpris. Ingen mäklare som är rädd om sin licens skulle värdera fastigheten till ett pris under 80 miljoner kronor och troligen skulle en försäljning sluta på en intäkt runt 100 miljoner. Vad har Kullgren att vara stolt över? Att bränna 50 miljoner för oss skattebetalare och därtill förlorat anseende och förlora nästa val.

En annan enkel slutsats man kan dra är det självklara att köparna kommer att bedriva flyktingförläggning minst ett år till vilket skulle ge en intäkt på runt 30 miljoner kronor. Lyckas de köra flyktingförläggning i två år har de fått fastigheten nästan gratis inredd och klar! Det är alldeles självklart att så kommer bli fallet eftersom köparnas bolag endast behöver ett par kontor närmaste året vilket de kan bedriva på annan plats. Därefter kommer förvärvarna att exploatera fastigheten till bostäder och kontor.

Frågan kvarstår: varför skall vi skattebetalare skänka bort så mycket pengar till en enskild aktör i Karlstads fastighetsbransch? Kommunen hade också ett annat alternativ. Det fanns en intressent som ville bygga hotell i stället och därmed ge CCC och Visit Karlstad bättre möjligheter att ta emot stora kongresser. Det alternativet valdes bort till förmån för ett bolag utan omsättning med stora visioner. Varje dag startas det nya bolag med stora visioner i kommunen, så om det var kriteriet för att förvärva så kan man undra varför de inte också fick chansen.

Låt kommungranskarna på SVT undersöka fallet så allt kommer upp till ytan i denna smutsiga affär!

Skattebetalare

Det är inte ofta ett kommunalråd så stolt presenterar en försäljning av en fastighet som dessutom verkar är kontroversiell i den bemärkelsen att kommunhuset inte har bjudits ut på öppna marknaden.

Man kan ställa sig frågan varför inte kommunen valt att ta in anbud på en fastighet som i mångas ögon är ett monument i stadsarkitekturen. I Kullgrens uttalande står det att diskussioner har förts sen februari med en enskild köpare. För att kommunen inte skall tappa i trovärdighet behöver man öppet redovisa varför och på vilka grunder man har valt att sälja denna stadsklenod utan budgivning. Argumentet kommunalrådet framförde är att den tilltänkta köparen skall bygga ett nytt IT-imperium i gamla kommunhuset. Om det är okunskap eller ej låter jag vara osagt men om kommunen hade gjort sitt arbete och tagit reda på vilket bolag som är tänkt att förvärva fastigheten, så är det ett bolag som saknar omsättning enligt förra årsredovisningen. Dessutom har bolaget inga anställda fram till augusti månad då första löneskatten blev inbetalda till skatteverket. En anställd och ingen verksamhet... Det finns självklart en koppling till att bolaget visste om att de hade möjlighet att förvärva fastigheten och därigenom anställa en närstående i bolaget ett par månader.

Trots det speglar kommunalrådet upp i media att vi nu kan förvänta oss att en stor IT-koncern skall flytta in i Karlstad och tack för det! Delägare i tänkta förvärvsbolaget är i dag en av Karlstads större fastighetsägare och han har sysslat med fastighetsaffärer under många år. Ur förvärvarens perspektiv ser de detta förvärv som en stor skatteåterbäring från kommunen eftersom de får möjlighet att förvärva till underpris. Det självklara i detta är att vi skattebetalare blir blåsta på en massa skattepengar eftersom köpeskillingen har ett så stort underpris. Ingen mäklare som är rädd om sin licens skulle värdera fastigheten till ett pris under 80 miljoner kronor och troligen skulle en försäljning sluta på en intäkt runt 100 miljoner. Vad har Kullgren att vara stolt över? Att bränna 50 miljoner för oss skattebetalare och därtill förlorat anseende och förlora nästa val.

En annan enkel slutsats man kan dra är det självklara att köparna kommer att bedriva flyktingförläggning minst ett år till vilket skulle ge en intäkt på runt 30 miljoner kronor. Lyckas de köra flyktingförläggning i två år har de fått fastigheten nästan gratis inredd och klar! Det är alldeles självklart att så kommer bli fallet eftersom köparnas bolag endast behöver ett par kontor närmaste året vilket de kan bedriva på annan plats. Därefter kommer förvärvarna att exploatera fastigheten till bostäder och kontor.

Frågan kvarstår: varför skall vi skattebetalare skänka bort så mycket pengar till en enskild aktör i Karlstads fastighetsbransch? Kommunen hade också ett annat alternativ. Det fanns en intressent som ville bygga hotell i stället och därmed ge CCC och Visit Karlstad bättre möjligheter att ta emot stora kongresser. Det alternativet valdes bort till förmån för ett bolag utan omsättning med stora visioner. Varje dag startas det nya bolag med stora visioner i kommunen, så om det var kriteriet för att förvärva så kan man undra varför de inte också fick chansen.

Låt kommungranskarna på SVT undersöka fallet så allt kommer upp till ytan i denna smutsiga affär!

Skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.