2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Låg risk för smittspridning

FLYKTINGAR: Aktivt arbete med hälsoundersökningar

Svar till signaturen Janne (NWT 13/10):

Det är riktigt som du skriver att vi i Sverige sedan många år har en bra vaccinationstäckning, det gäller både för spädbarn och skolbarn.

Däremot stämmer det inte att det kommer många flyktingar som inte har något vaccinationsskydd.

Därmed inte sagt att det inte finns hälsoproblem i denna grupp. I en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten, FoHM, gör man en riskbedömning av smittspridning till svensk befolkning med anledning av flyktingsituationen. Man konstaterar att en del länder varifrån det nu kommer många flyktingar, som Syrien och Irak, har tidigare haft en relativt hög vaccinationstäckning men senaste åren krigssituation har gjort att hälso- och sjukvård inte har fungerat. Afghanistan har haft problem under många år.

Det kan dock se väldigt olika ut vad gäller hälsa och vaccinationsskydd för olika grupper och individer. Människor på flykt har en ökad risk att själva få smittsamma sjukdomar. I rapporten från FoHM bedömer man för närvarande att risken för smittspridning från flyktinggruppen i sin helhet till svensk befolkning är låg. Rapporten pekar samtidigt på att denna bedömning förutsätter tidig hälsoundersökning och vid behov kompletterande vaccinationer.

Det bedrivs vid Landstinget i Värmland ett aktivt arbete med hälsoundersökning av asylsökande och vid behov ges kompletterande vaccinationer. Asylsköterskor och andra inom hälso- och sjukvården som arbetar med denna grupp gör just nu en jättestor insats. I rådande situation, med en kraftig ökning av antalet asylsökande, behöver detta arbete förstärkas skyndsamt och detta har initierats i landstinget. För stunden förbereds en ny och mer effektiv organisation.

Ingemar Hallén

Medicinskt ansvarig Vaccinationscentrum vid Centralsjukhuset, biträdande smittskyddsläkare

Svar till signaturen Janne (NWT 13/10):

Det är riktigt som du skriver att vi i Sverige sedan många år har en bra vaccinationstäckning, det gäller både för spädbarn och skolbarn.

Däremot stämmer det inte att det kommer många flyktingar som inte har något vaccinationsskydd.

Därmed inte sagt att det inte finns hälsoproblem i denna grupp. I en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten, FoHM, gör man en riskbedömning av smittspridning till svensk befolkning med anledning av flyktingsituationen. Man konstaterar att en del länder varifrån det nu kommer många flyktingar, som Syrien och Irak, har tidigare haft en relativt hög vaccinationstäckning men senaste åren krigssituation har gjort att hälso- och sjukvård inte har fungerat. Afghanistan har haft problem under många år.

Det kan dock se väldigt olika ut vad gäller hälsa och vaccinationsskydd för olika grupper och individer. Människor på flykt har en ökad risk att själva få smittsamma sjukdomar. I rapporten från FoHM bedömer man för närvarande att risken för smittspridning från flyktinggruppen i sin helhet till svensk befolkning är låg. Rapporten pekar samtidigt på att denna bedömning förutsätter tidig hälsoundersökning och vid behov kompletterande vaccinationer.

Det bedrivs vid Landstinget i Värmland ett aktivt arbete med hälsoundersökning av asylsökande och vid behov ges kompletterande vaccinationer. Asylsköterskor och andra inom hälso- och sjukvården som arbetar med denna grupp gör just nu en jättestor insats. I rådande situation, med en kraftig ökning av antalet asylsökande, behöver detta arbete förstärkas skyndsamt och detta har initierats i landstinget. För stunden förbereds en ny och mer effektiv organisation.

Ingemar Hallén

Medicinskt ansvarig Vaccinationscentrum vid Centralsjukhuset, biträdande smittskyddsläkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.