2015-05-25 06:00

2015-05-25 06:00

Grammatiken politiseras

HEN: Jämför Karlstads kommun med Nordkorea

Många var de som höjde på ögonbrynen när de läste att Karlstads kommun ska förbjuda alla personliga pronomen utom hen i kommunala dokument, om inte könstillhörighet är väsentligt. Många var också de, vågar jag påstå, som fick en obehaglig känsla i magen, och vars tankar lite trevande började vandra till Nordkorea och andra totalitära stater. Skillnaderna mellan Karlstads kommun och Nordkorea är naturligtvis enorma, men att den här sortens likheter är på väg att bli verklighet är minst sagt kusligt.

Hen är nämligen inte bara ett könsneutralt pronomen utan i sin mest uppmärksammade form ett ideologiskt laddat ord. Det är som normkritiskt värdeord hos jämställdhetsivrare inom den politiska vänstern det har blivit mest känt, och det är i den användningen ordet har skapat debatt och väckt irritation. Det är också som normkritiskt värdeord de socialdemokratiska motionärerna Anders Tallgren och Lena Andersson föreslagit hen-användning som politiskt påbud för kommunens tjänstemän.

Lite lustigt är att de i sin iver råkade förbjuda alla andra personliga pronomen där kön är okänt eller oväsentligt – alltså även jag, vi, den, det et cetera. Mindre lustigt är dock att såväl motionärerna som beredande tjänsteman säger sig ha stöd av Svenska språkrådet för förbudet. Tvärtom är Språkrådet mycket medvetet om att ordet också har denna ideologiska laddning och att det därför ogillas av många läsare, och att det i sådana fall tar fokus från texten. ”Hen kan därför ännu inte ses som ett omarkerat och kommunikativt neutralt val i alla sammanhang”, skriver Språkrådet. Rekommendationen blir att ”om hen bör användas eller inte måste avgöras med hänsyn till sammanhanget, /---/ av kommunikationssituationen och de tänkta mottagarna”.

Alltså inte av några självutnämnda chefsideologer i en landsortskommun.

Det borde dessutom ligga i varje sann demokrats intresse att var och en själv får ta ställning i hen-debatten, och inte få åsikterna påtvingade uppifrån, eftersom det i flera sammanhang är ett ideologiskt ställningstagande att använda hen.

Språkrådet anser det vidare självklart att samma respekt ska visas dem som vill bli omtalade med de snart förbjudna pronomenen han eller hon, som dem som vill bli omtalade som hen. Det borde det vara även för Karlstads kommun.

Formellt sett är förbudsfrågan inte avgjord än. Först måste fullmäktige säga sitt. Vågar man hoppas på att den demokratiska övertygelsen är större där?

Han

Många var de som höjde på ögonbrynen när de läste att Karlstads kommun ska förbjuda alla personliga pronomen utom hen i kommunala dokument, om inte könstillhörighet är väsentligt. Många var också de, vågar jag påstå, som fick en obehaglig känsla i magen, och vars tankar lite trevande började vandra till Nordkorea och andra totalitära stater. Skillnaderna mellan Karlstads kommun och Nordkorea är naturligtvis enorma, men att den här sortens likheter är på väg att bli verklighet är minst sagt kusligt.

Hen är nämligen inte bara ett könsneutralt pronomen utan i sin mest uppmärksammade form ett ideologiskt laddat ord. Det är som normkritiskt värdeord hos jämställdhetsivrare inom den politiska vänstern det har blivit mest känt, och det är i den användningen ordet har skapat debatt och väckt irritation. Det är också som normkritiskt värdeord de socialdemokratiska motionärerna Anders Tallgren och Lena Andersson föreslagit hen-användning som politiskt påbud för kommunens tjänstemän.

Lite lustigt är att de i sin iver råkade förbjuda alla andra personliga pronomen där kön är okänt eller oväsentligt – alltså även jag, vi, den, det et cetera. Mindre lustigt är dock att såväl motionärerna som beredande tjänsteman säger sig ha stöd av Svenska språkrådet för förbudet. Tvärtom är Språkrådet mycket medvetet om att ordet också har denna ideologiska laddning och att det därför ogillas av många läsare, och att det i sådana fall tar fokus från texten. ”Hen kan därför ännu inte ses som ett omarkerat och kommunikativt neutralt val i alla sammanhang”, skriver Språkrådet. Rekommendationen blir att ”om hen bör användas eller inte måste avgöras med hänsyn till sammanhanget, /---/ av kommunikationssituationen och de tänkta mottagarna”.

Alltså inte av några självutnämnda chefsideologer i en landsortskommun.

Det borde dessutom ligga i varje sann demokrats intresse att var och en själv får ta ställning i hen-debatten, och inte få åsikterna påtvingade uppifrån, eftersom det i flera sammanhang är ett ideologiskt ställningstagande att använda hen.

Språkrådet anser det vidare självklart att samma respekt ska visas dem som vill bli omtalade med de snart förbjudna pronomenen han eller hon, som dem som vill bli omtalade som hen. Det borde det vara även för Karlstads kommun.

Formellt sett är förbudsfrågan inte avgjord än. Först måste fullmäktige säga sitt. Vågar man hoppas på att den demokratiska övertygelsen är större där?

Han

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.