2015-05-09 06:00

2015-05-09 06:00

Upprätta en central förslagslåda

LANDSBYGD/STAD: Miniatyrurbanisering i självförsörjande småkommuner

Under många år har landsbygdens avfolkning varit på tapeten i våra medier och ordet urbanisering har vi lärt oss att tyda.

Allt fler vill bosätta sig i städerna, och orsaken sägs vara att allt är mera tillgängligt där: möjligheter till utbildning och jobb samt nöjen med mera.

Uppenbarligen är det inte längre intressant att utveckla en bra service på landsbygden och för dess folk. Butiker, mackar och skolor läggs ned och möjligheterna till telekommunikation med yttervärlden försvagas. Detta är det verkliga förhållandet och det tycks som att vi nu avvaktar nästa tillfälle som ytterligare bekräftar den pågående urbaniseringen.

Så kan det rimligtvis inte få fortgå. Landsbygden är en del av Sverige och den delen måste vi alla värna om. Möjligen måste landsbygden ges en annan struktur anpassad till de människor som föredrar att finnas kvar utanför storstadsområdena och deras behov av rimlig och tillräcklig samhällsservice, ett projekt som bör inledas utan dröjsmål. Kanske är det fråga om att åstadkomma något slag av miniatyrurbanisering i självförsörjande småkommuner bestående av flera småorter – med ett administrativt centrum, köpcentrum och gymnasieskola – någonstans mitt i geografin. Infrastrukturen är säkert inget problem, den kan vid behov lösas med hjälp av bussar och egna fordon. Järnvägsnätets funktion får bli en bonus då – det fungerar och om det finns kvar...

Jag kan tänka mig att många svenskar med stort intresse följer hur denna mycket angelägna fråga utvecklar sig och vad som planeras i detta avseende.

Det borde upprättas en förslagslåda – kanske i NWT? – där medborgarna kan lämna förslag till hur hela Sverige i framtiden ska kunna bestå av både växande städer och en levande landsbygd.

Han på glasberget

Under många år har landsbygdens avfolkning varit på tapeten i våra medier och ordet urbanisering har vi lärt oss att tyda.

Allt fler vill bosätta sig i städerna, och orsaken sägs vara att allt är mera tillgängligt där: möjligheter till utbildning och jobb samt nöjen med mera.

Uppenbarligen är det inte längre intressant att utveckla en bra service på landsbygden och för dess folk. Butiker, mackar och skolor läggs ned och möjligheterna till telekommunikation med yttervärlden försvagas. Detta är det verkliga förhållandet och det tycks som att vi nu avvaktar nästa tillfälle som ytterligare bekräftar den pågående urbaniseringen.

Så kan det rimligtvis inte få fortgå. Landsbygden är en del av Sverige och den delen måste vi alla värna om. Möjligen måste landsbygden ges en annan struktur anpassad till de människor som föredrar att finnas kvar utanför storstadsområdena och deras behov av rimlig och tillräcklig samhällsservice, ett projekt som bör inledas utan dröjsmål. Kanske är det fråga om att åstadkomma något slag av miniatyrurbanisering i självförsörjande småkommuner bestående av flera småorter – med ett administrativt centrum, köpcentrum och gymnasieskola – någonstans mitt i geografin. Infrastrukturen är säkert inget problem, den kan vid behov lösas med hjälp av bussar och egna fordon. Järnvägsnätets funktion får bli en bonus då – det fungerar och om det finns kvar...

Jag kan tänka mig att många svenskar med stort intresse följer hur denna mycket angelägna fråga utvecklar sig och vad som planeras i detta avseende.

Det borde upprättas en förslagslåda – kanske i NWT? – där medborgarna kan lämna förslag till hur hela Sverige i framtiden ska kunna bestå av både växande städer och en levande landsbygd.

Han på glasberget

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.