2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Freda Runnevåls bostadsområde

KIL: Skrota planerna på Humletorps industriområde

Kils kommun måste ta sitt ansvar för de boende genom att skrota planerna på att etablera Humletorps industriområde.

Kils kommun arbetar – tillsammans med kranskommunerna, inklusive Karlstads kommun – inom KRB- samarbetet med att bli ett attraktivt lokaliseringsområde för företagande. Samarbetet ska ge mer slagkraft för en lokalisering av företag. Det är tänkt att kommunerna ska samarbeta för att locka företag att etablera sig på lämpliga tomter. Det är även så att om en kommun inte har lämplig mark att erbjuda, ska man kunna finna detta i en annan kommun inom KRB-gruppen.

För Kils kommun finns det alla möjligheter att tillsammans med Karlstads kommun finna en gemensam lösning för att hitta lämpliga industritomter. Mellan Hynboholm och Kil finns det mycket mark att etablera industriområden på med direkt anslutning till riksväg 61 vilket måste ses som en klar fördel både för företagen och deras kunder.

Med detta som underlag bör Kils kommun lägga ner planerna på att etablera Humletorps industriområde. Processen bör avslutas omgående eftersom området består av naturskön åker mellan Runnevåls bostadsområde och den fredade Fryksdalsbanan. Bostadsområdet, som är det största i Kils kommun, med många barnfamiljer, riskerar att hamna endast 150 meter från det tänkta industriområdet.

Om behov finns av att etablera ytterligare industriområde ska det inte etableras i direkt anslutning till ett bostadsområde. En eventuell etablering skulle innebära ödesdigra konsekvenser både för miljön och de boende i form av utsläpp och buller från industriområdet. Dessutom skulle även trafiksituationen komma att förvärras i och intill bostadsområdet, med ökade utsläpp och en farlig trafikmiljö vid barnens skolvägar. Även fastighetspriserna skulle sjunka drastiskt med ett industriområde som granne.

Runnevål – värt att bevara

Kils kommun måste ta sitt ansvar för de boende genom att skrota planerna på att etablera Humletorps industriområde.

Kils kommun arbetar – tillsammans med kranskommunerna, inklusive Karlstads kommun – inom KRB- samarbetet med att bli ett attraktivt lokaliseringsområde för företagande. Samarbetet ska ge mer slagkraft för en lokalisering av företag. Det är tänkt att kommunerna ska samarbeta för att locka företag att etablera sig på lämpliga tomter. Det är även så att om en kommun inte har lämplig mark att erbjuda, ska man kunna finna detta i en annan kommun inom KRB-gruppen.

För Kils kommun finns det alla möjligheter att tillsammans med Karlstads kommun finna en gemensam lösning för att hitta lämpliga industritomter. Mellan Hynboholm och Kil finns det mycket mark att etablera industriområden på med direkt anslutning till riksväg 61 vilket måste ses som en klar fördel både för företagen och deras kunder.

Med detta som underlag bör Kils kommun lägga ner planerna på att etablera Humletorps industriområde. Processen bör avslutas omgående eftersom området består av naturskön åker mellan Runnevåls bostadsområde och den fredade Fryksdalsbanan. Bostadsområdet, som är det största i Kils kommun, med många barnfamiljer, riskerar att hamna endast 150 meter från det tänkta industriområdet.

Om behov finns av att etablera ytterligare industriområde ska det inte etableras i direkt anslutning till ett bostadsområde. En eventuell etablering skulle innebära ödesdigra konsekvenser både för miljön och de boende i form av utsläpp och buller från industriområdet. Dessutom skulle även trafiksituationen komma att förvärras i och intill bostadsområdet, med ökade utsläpp och en farlig trafikmiljö vid barnens skolvägar. Även fastighetspriserna skulle sjunka drastiskt med ett industriområde som granne.

Runnevål – värt att bevara

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.