2015-04-11 06:00

2015-04-11 06:00

Missuppfattningar om sjukskrivningar

FÖRSÄKRINGSKASSAN: Den försäkringsmedicinske rådgivarens roll

Svar till signaturen Förtvivlad mor (nwt.se 10/11):

Det är svårt att ge ett specifikt svar till dig eftersom vi inte vet vem din dotter är men jag vill gärna trots det göra ett försök att förklara Försäkringskassans handläggning och den roll som en försäkringsmedicinsk rådgivare har.

Tyvärr händer det att vi inte lyckas förklara vilken roll den försäkringsmedicinske rådgivaren har (tidigare kallad försäkringsläkare), utan kunderna uppfattar att det är denne som beslutar om rätt till ersättning. Det finns även missuppfattningar om att läkare sjukskriver, det är alltså inte läkaren som beslutar om rätt till ersättning eller inte, på grund av att man inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Distriktsläkarens roll är att ställa diagnos och att behandla patienten. De utfärdar också ett medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom. Bedömningen och beslutet om eventuell rätt till sjukpenning gör Försäkringskassans handläggare.

En försäkringsmedicinsk rådgivare hjälper till med tolkning och bedömning av läkarutlåtande och ska inte inträda i rollen som undersökande och behandlande läkare, utan ska kunna förlita sig i sin bedömning på underlag från sina utredande och behandlande kollegor ute i vården vad gäller beskrivning av besvärsbilden.

Ibland saknas viktiga uppgifter på det medicinska underlaget och då kan det uppstå situationer när Försäkringskassan inte kan bedöma om/hur arbetsförmågan är nedsatt. I väntan på mer uppgifter kan den enskilde få vänta på sjukpenning.

Försäkringskassan tar inte ställning till om personen är sjuk eller frisk, utan om personen har arbetsförmåga kvar. Vid vissa sjukdomar kan man fortsätta att arbeta beroende på vilket arbete man har.

Vi arbetar intensivt med att försöka stötta sjukskrivna tillbaka till arbete i samverkan med vården och arbetsgivaren. Vetskapen om att en lång sjukskrivning ofta leder till passivitet och i längden utanförskap understryker också hur viktigt det är att ingen går sjukskriven i onödan.

För alla som behöver ett stöd för att återgå i arbete utser Försäkringskassan en personlig handläggare. Till den kan du alltid vända dig med frågor som rör just dina förutsättningar och få stöd i kontakterna med arbetsgivare, arbetsförmedling, sjukvården. Målsättningen är att ge möjlighet att försörja sig själv genom arbete. Om det inte är möjligt och arbetsförmågan är nedsatt varaktigt kan sjukersättning beviljas.

Har du fler frågor och synpunkter är du välkommen att kontakta mig.

Marie-Helén Lindström

Områdeschef

Svar till signaturen Förtvivlad mor (nwt.se 10/11):

Det är svårt att ge ett specifikt svar till dig eftersom vi inte vet vem din dotter är men jag vill gärna trots det göra ett försök att förklara Försäkringskassans handläggning och den roll som en försäkringsmedicinsk rådgivare har.

Tyvärr händer det att vi inte lyckas förklara vilken roll den försäkringsmedicinske rådgivaren har (tidigare kallad försäkringsläkare), utan kunderna uppfattar att det är denne som beslutar om rätt till ersättning. Det finns även missuppfattningar om att läkare sjukskriver, det är alltså inte läkaren som beslutar om rätt till ersättning eller inte, på grund av att man inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Distriktsläkarens roll är att ställa diagnos och att behandla patienten. De utfärdar också ett medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom. Bedömningen och beslutet om eventuell rätt till sjukpenning gör Försäkringskassans handläggare.

En försäkringsmedicinsk rådgivare hjälper till med tolkning och bedömning av läkarutlåtande och ska inte inträda i rollen som undersökande och behandlande läkare, utan ska kunna förlita sig i sin bedömning på underlag från sina utredande och behandlande kollegor ute i vården vad gäller beskrivning av besvärsbilden.

Ibland saknas viktiga uppgifter på det medicinska underlaget och då kan det uppstå situationer när Försäkringskassan inte kan bedöma om/hur arbetsförmågan är nedsatt. I väntan på mer uppgifter kan den enskilde få vänta på sjukpenning.

Försäkringskassan tar inte ställning till om personen är sjuk eller frisk, utan om personen har arbetsförmåga kvar. Vid vissa sjukdomar kan man fortsätta att arbeta beroende på vilket arbete man har.

Vi arbetar intensivt med att försöka stötta sjukskrivna tillbaka till arbete i samverkan med vården och arbetsgivaren. Vetskapen om att en lång sjukskrivning ofta leder till passivitet och i längden utanförskap understryker också hur viktigt det är att ingen går sjukskriven i onödan.

För alla som behöver ett stöd för att återgå i arbete utser Försäkringskassan en personlig handläggare. Till den kan du alltid vända dig med frågor som rör just dina förutsättningar och få stöd i kontakterna med arbetsgivare, arbetsförmedling, sjukvården. Målsättningen är att ge möjlighet att försörja sig själv genom arbete. Om det inte är möjligt och arbetsförmågan är nedsatt varaktigt kan sjukersättning beviljas.

Har du fler frågor och synpunkter är du välkommen att kontakta mig.

Marie-Helén Lindström

Områdeschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.