2015-03-31 06:00

2015-03-31 06:00

Låt staten ta över ansvaret

Inte likvärdigt: Sjukvård och utbildning

Sjukvård och skola skall vara likvärdiga i hela Sverige. Ändå bedrivs dessa verksamheter av landsting och primärkommuner som har vitt skilda ekonomiska och geografiska förutsättningar. Skatteutjämningsbidragen fungerar bara delvis.

Sjukvård och skola skall vara likvärdiga i hela Sverige. Ändå bedrivs dessa verksamheter av landsting och primärkommuner som har vitt skilda ekonomiska och geografiska förutsättningar. Skatteutjämningsbidragen fungerar bara delvis.

Den politiska styrningen ligger hos riksdag och regering. Landsting och kommuner har till uppgift att bedriva verksamheterna effektivt. Det åligger lekmännen i nämnder och fullmäktige. Dessa är politiskt utsedda och saknar, med få undantag, sakkunskap i de ärenden de skall besluta om.

Sjukvård och utbildning borde i stället bedrivas av staten. Verksamheterna skulle då kunna finansieras direkt av statlig skatt i stället för landstings- och kommunalskatt. Styrelser skulle kunna utses på grundval av kompetens i sakfrågorna. Sammantaget skulle det ge bättre förutsättningar för likvärdighet och effektivitet.

De politiska partiernas ledningar går försiktigt fram. Man kan anta att de inte vill komma på kant med de lokala partiorganisationerna. Politiker är ju personer som vill besluta. Ändå har Kristdemokraterna antytt behov av att förstatliga sjukvården. Folkpartiet har uttryckt motsvarande inställning om skolan och regeringen har aktualiserat utredningen om regionindelningen.

Sverige har inte större befolkning än en europeisk storstad. Sjukvård och skola styrs politiskt av riksdag och regering och bör bedrivas med Sverige som region. Det skulle ge bättre förutsättningar för likvärdighet och effektivitet. Den stora mängd av övriga angelägenheter som sköts av regioner och kommuner (samhällsplanering, infrastruktur, byggnation, kultur, fritid, social omsorg och mycket annat) bör vara tillräcklig för att rekrytera politiker på region- och kommunnivå.

KL

Sjukvård och skola skall vara likvärdiga i hela Sverige. Ändå bedrivs dessa verksamheter av landsting och primärkommuner som har vitt skilda ekonomiska och geografiska förutsättningar. Skatteutjämningsbidragen fungerar bara delvis.

Den politiska styrningen ligger hos riksdag och regering. Landsting och kommuner har till uppgift att bedriva verksamheterna effektivt. Det åligger lekmännen i nämnder och fullmäktige. Dessa är politiskt utsedda och saknar, med få undantag, sakkunskap i de ärenden de skall besluta om.

Sjukvård och utbildning borde i stället bedrivas av staten. Verksamheterna skulle då kunna finansieras direkt av statlig skatt i stället för landstings- och kommunalskatt. Styrelser skulle kunna utses på grundval av kompetens i sakfrågorna. Sammantaget skulle det ge bättre förutsättningar för likvärdighet och effektivitet.

De politiska partiernas ledningar går försiktigt fram. Man kan anta att de inte vill komma på kant med de lokala partiorganisationerna. Politiker är ju personer som vill besluta. Ändå har Kristdemokraterna antytt behov av att förstatliga sjukvården. Folkpartiet har uttryckt motsvarande inställning om skolan och regeringen har aktualiserat utredningen om regionindelningen.

Sverige har inte större befolkning än en europeisk storstad. Sjukvård och skola styrs politiskt av riksdag och regering och bör bedrivas med Sverige som region. Det skulle ge bättre förutsättningar för likvärdighet och effektivitet. Den stora mängd av övriga angelägenheter som sköts av regioner och kommuner (samhällsplanering, infrastruktur, byggnation, kultur, fritid, social omsorg och mycket annat) bör vara tillräcklig för att rekrytera politiker på region- och kommunnivå.

KL

  • KL

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.