2015-03-30 06:00

2015-03-30 06:00

Sjukvårdens ambulanser fungerar bra

LANDSTINGET: Framkomlighet och säkerhet viktiga aspekter

Svar till signaturen Independent observer (NWT 12/3):

Många aspekter beaktas för att en upphandling av ambulansfordon ska säkra en god patientsäkerhet. Tre av dessa aspekter beaktas särskilt: framkomlighet; tillräckligt med utrymme för att med stöd av medicinskteknisk utrustning kunna ge adekvat vård till patienterna i ambulansen; trafiksäkerhet för patienter och ambulanspersonal.

När den senaste upphandlingen av ambulansfordon genomfördes inom Landstinget i Värmland, LiV, 2011–2012 fann en utvärderingsgrupp att den fordonstyp som nu används var den lämpligaste av de inkomna anbuden, enligt den kravspecifikation som fanns framtagen.

Utvärderingsgruppen bestod av arbetsgivarrepresentanter, skyddsombud från Vårdförbundet och representanter från Kommunal. Det är de två fackliga organisationer inom ambulanssjukvården som LiV har kollektivavtal med.

Storleken på det fyrhjulsdrivna alternativ som också erbjöds vid upphandlingstillfället visade sig efter tester inte erbjuda tillräckligt med utrymme ur ett arbetsmiljöperspektiv då vid en eventuell nödsituation personalen skulle få svårigheter att kunna evakueras.

LiV valde därför att köpa in den större fordonstypen med tvåhjulsdrift som nu används. Efter detta har landstinget utrustat samtliga ambulanser med snökedjor samt de ambulanser som köpts in under 2014–2015 med tillvalet Onspot (automatiska snökedjor) som kan användas vid särskilt dåligt väglag.

LiVs ambulanssjukvård har en mycket väl fungerande fordonspark som ger goda förutsättningar för en hög patientsäkerhet.

Det nuvarande avtalet löper ut under 2016. Under hösten 2015 inleds därför framtagandet av underlag för en ny upphandling av ambulansfordon. Även den processen kommer att involvera såväl arbetsgivare som de arbetstagarorganisationer vilka landstinget har kollektivavtal med.

Wolmer EdqvistUlf EdvinssonAnnelie Olausson

Verksamhetschef, ambulanssjukvården

Svar till signaturen Independent observer (NWT 12/3):

Många aspekter beaktas för att en upphandling av ambulansfordon ska säkra en god patientsäkerhet. Tre av dessa aspekter beaktas särskilt: framkomlighet; tillräckligt med utrymme för att med stöd av medicinskteknisk utrustning kunna ge adekvat vård till patienterna i ambulansen; trafiksäkerhet för patienter och ambulanspersonal.

När den senaste upphandlingen av ambulansfordon genomfördes inom Landstinget i Värmland, LiV, 2011–2012 fann en utvärderingsgrupp att den fordonstyp som nu används var den lämpligaste av de inkomna anbuden, enligt den kravspecifikation som fanns framtagen.

Utvärderingsgruppen bestod av arbetsgivarrepresentanter, skyddsombud från Vårdförbundet och representanter från Kommunal. Det är de två fackliga organisationer inom ambulanssjukvården som LiV har kollektivavtal med.

Storleken på det fyrhjulsdrivna alternativ som också erbjöds vid upphandlingstillfället visade sig efter tester inte erbjuda tillräckligt med utrymme ur ett arbetsmiljöperspektiv då vid en eventuell nödsituation personalen skulle få svårigheter att kunna evakueras.

LiV valde därför att köpa in den större fordonstypen med tvåhjulsdrift som nu används. Efter detta har landstinget utrustat samtliga ambulanser med snökedjor samt de ambulanser som köpts in under 2014–2015 med tillvalet Onspot (automatiska snökedjor) som kan användas vid särskilt dåligt väglag.

LiVs ambulanssjukvård har en mycket väl fungerande fordonspark som ger goda förutsättningar för en hög patientsäkerhet.

Det nuvarande avtalet löper ut under 2016. Under hösten 2015 inleds därför framtagandet av underlag för en ny upphandling av ambulansfordon. Även den processen kommer att involvera såväl arbetsgivare som de arbetstagarorganisationer vilka landstinget har kollektivavtal med.

Wolmer EdqvistUlf EdvinssonAnnelie Olausson

Verksamhetschef, ambulanssjukvården

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.