2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

Det räcker nu, banker!

KONTANTHANTERING: Vi tvingas till betalkortsanvändning

Sedan de flesta svenska affärsbankerna slutat att hantera kontanter har det efterhand uppstått en relevant opinion från allmänhet och från näringsliv. Förra året genomfördes på initiativ av Företagarna Kilsam i Kil ett upprop avseende bankernas agerande vilket undertecknades av 2 300 enskilda och företagare.

Nu har även andra organisationer, politiska och ideella, börjat inse det helt orimliga i att en bank avsäger sig ansvaret för kontanthantering. Dessutom försvårar man medvetet kontantbetalning bland annat genom färre bankomater. Många får i dag färdas flera mil för att kunna erhålla kontanter. Detta destruktiva förfarande kan fortgå eftersom staten för ett antal år sedan överlät ansvaret för betalningssystemen till bankerna.

Man kan också fråga sig varför Riksbanken just nu håller på att framställa nya sedlar, när bankvärlden motarbetar användandet...

Varför detta agerande från det oligopol som affärsbankerna utgör? Svaret är ganska enkelt: det hela går ut på att helt styra över till betalkortsanvändning. Är det av omtanke om kunden eller butiken? Tro't den som vill!

Nej, orsaken är de helt orimliga vinster som betalkorten tillför bankerna och deras involverade kortföretag. I dag tenderar bankernas vinster från betalkorten att överstiga de också starkt ifrågasatta vinster som kommer från det allt större räntegapet.

Helt klart är betalkort ett praktiskt betalningssystem för både kund och betalningsmottagare. Men det ska inte få vara förenat med orimliga kostnader och dito vinster för banker och deras allierade kortföretag! Och valfriheten att kunna använda kontanter utan kostnader och olägenheter får över huvud taget inte ifrågasättas.

Nu är frågan uppe i riksdagens finansutskott, på grund av den allt mer massiva opinionen. Även inom EU utarbetas det nu riktlinjer för att göra kostnaderna för korthantering avsevärt lägre och likvärdiga i medlemsländerna, så även betalningssystem där kontanthantering är ett. Förhoppningsvis kommer detta att leda till en förändring.

Men vi kan vara säkra på att de stora affärsbankerna kommer att göra allt för att kunna fortsätta att styra efter eget gottfinnande. Det är också att beakta att bankerna i stort sett finansierar sin verksamhet med sina kunders pengar, då deras inlåning överstiger deras utlåning, samt att de fyra största under 2000-talet har ökat sina tillgångar från två gånger den svenska bruttonationalprodukten till över tre gånger densamma – med statens stöd...

Varje svensk betalar över 8 000 kronor till bankvinster, varje år. Det räcker nu!

Egon Hörbäck

Sedan de flesta svenska affärsbankerna slutat att hantera kontanter har det efterhand uppstått en relevant opinion från allmänhet och från näringsliv. Förra året genomfördes på initiativ av Företagarna Kilsam i Kil ett upprop avseende bankernas agerande vilket undertecknades av 2 300 enskilda och företagare.

Nu har även andra organisationer, politiska och ideella, börjat inse det helt orimliga i att en bank avsäger sig ansvaret för kontanthantering. Dessutom försvårar man medvetet kontantbetalning bland annat genom färre bankomater. Många får i dag färdas flera mil för att kunna erhålla kontanter. Detta destruktiva förfarande kan fortgå eftersom staten för ett antal år sedan överlät ansvaret för betalningssystemen till bankerna.

Man kan också fråga sig varför Riksbanken just nu håller på att framställa nya sedlar, när bankvärlden motarbetar användandet...

Varför detta agerande från det oligopol som affärsbankerna utgör? Svaret är ganska enkelt: det hela går ut på att helt styra över till betalkortsanvändning. Är det av omtanke om kunden eller butiken? Tro't den som vill!

Nej, orsaken är de helt orimliga vinster som betalkorten tillför bankerna och deras involverade kortföretag. I dag tenderar bankernas vinster från betalkorten att överstiga de också starkt ifrågasatta vinster som kommer från det allt större räntegapet.

Helt klart är betalkort ett praktiskt betalningssystem för både kund och betalningsmottagare. Men det ska inte få vara förenat med orimliga kostnader och dito vinster för banker och deras allierade kortföretag! Och valfriheten att kunna använda kontanter utan kostnader och olägenheter får över huvud taget inte ifrågasättas.

Nu är frågan uppe i riksdagens finansutskott, på grund av den allt mer massiva opinionen. Även inom EU utarbetas det nu riktlinjer för att göra kostnaderna för korthantering avsevärt lägre och likvärdiga i medlemsländerna, så även betalningssystem där kontanthantering är ett. Förhoppningsvis kommer detta att leda till en förändring.

Men vi kan vara säkra på att de stora affärsbankerna kommer att göra allt för att kunna fortsätta att styra efter eget gottfinnande. Det är också att beakta att bankerna i stort sett finansierar sin verksamhet med sina kunders pengar, då deras inlåning överstiger deras utlåning, samt att de fyra största under 2000-talet har ökat sina tillgångar från två gånger den svenska bruttonationalprodukten till över tre gånger densamma – med statens stöd...

Varje svensk betalar över 8 000 kronor till bankvinster, varje år. Det räcker nu!

Egon Hörbäck

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.