2015-03-14 06:00

2015-03-14 06:00

Dålig research, dåligt program

GRUMS FILOSOFIE DOKTORER VID KARLSTADS UNIVERSITET OCH BOENDE I GRUMS: SVT borde skämmas

I SVT:s Uppdrag granskning den 10 mars presenterades Grums kommun som en problematisk kommun.

Grums framställdes som ett exempel på en landsbygdskommun med stora problem och det gjordes en poäng av polariseringen mellan landsbygd storstad, där storstaden stod för möjligheterna och den positiva utvecklingen.

Vad reporter Lamotte med kollegor missat är att problemen, i alla fall de som presenterades i programmet, inte ligger i skillnaden mellan glesbygd och storstad utan i den ökade segregationen och de ökade klasskillnaderna. Det vi ser ibland annat Sverige är ökande inkomstskillnader, en växande bostadssegregation, och med det en växande social problematik Vidare är utbildning en avgörande faktor för om unga ska ta sig in på både arbets- och bostadsmarknaden. Ungdomar med låga eller ofullständiga betyg från grundskolan löper betydligt större risk jämfört med andra unga vad gäller framtida psykosociala problem. Ungdomar som inte har fullständiga gymnasiebetyg har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Samtidigt vet vi att inställningen till utbildning och tilltron till sin egen förmåga att göra bra ifrån sig i skolan är en klassfråga. Det finns gott om vetenskapliga studier som visar ovanstående.

Sammanfattningsvis är Grums kommun inte något undantag. Bristande framtidstro med en eventuell påföljande missbruks- och självmordsproblematik finns överallt där arbetslösheten och hopplösheten breder ut sig, och där unga inte kan eller orkar bidra till vare sig till sin egen eller samhällets utveckling. Poängteras bör dock att man i kommunen arbetar med detta.

I stället för att peka ut kommuninvånare i en viss bestämd kommun, som dessutom valts ut för reportaget på vaga grunder, som idioter för att de väljer att bo kvar eller för att flytta tillbaka, borde SVT ha lagt mer energi på att lyfta problem en till en nationell nivå och framförallt borde man inte ha glömt bort klassanalysen det är oförsvarbart! Skäms, SVT, för att ha gjort så dålig research och ett så dåligt program!

Eva Olsson och Mona Sundh

Grums framställdes som ett exempel på en landsbygdskommun med stora problem och det gjordes en poäng av polariseringen mellan landsbygd storstad, där storstaden stod för möjligheterna och den positiva utvecklingen.

Vad reporter Lamotte med kollegor missat är att problemen, i alla fall de som presenterades i programmet, inte ligger i skillnaden mellan glesbygd och storstad utan i den ökade segregationen och de ökade klasskillnaderna. Det vi ser ibland annat Sverige är ökande inkomstskillnader, en växande bostadssegregation, och med det en växande social problematik Vidare är utbildning en avgörande faktor för om unga ska ta sig in på både arbets- och bostadsmarknaden. Ungdomar med låga eller ofullständiga betyg från grundskolan löper betydligt större risk jämfört med andra unga vad gäller framtida psykosociala problem. Ungdomar som inte har fullständiga gymnasiebetyg har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Samtidigt vet vi att inställningen till utbildning och tilltron till sin egen förmåga att göra bra ifrån sig i skolan är en klassfråga. Det finns gott om vetenskapliga studier som visar ovanstående.

Sammanfattningsvis är Grums kommun inte något undantag. Bristande framtidstro med en eventuell påföljande missbruks- och självmordsproblematik finns överallt där arbetslösheten och hopplösheten breder ut sig, och där unga inte kan eller orkar bidra till vare sig till sin egen eller samhällets utveckling. Poängteras bör dock att man i kommunen arbetar med detta.

I stället för att peka ut kommuninvånare i en viss bestämd kommun, som dessutom valts ut för reportaget på vaga grunder, som idioter för att de väljer att bo kvar eller för att flytta tillbaka, borde SVT ha lagt mer energi på att lyfta problem en till en nationell nivå och framförallt borde man inte ha glömt bort klassanalysen det är oförsvarbart! Skäms, SVT, för att ha gjort så dålig research och ett så dåligt program!

Eva Olsson och Mona Sundh

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.