2015-03-11 06:00

2015-03-11 06:00

Sundsta – ett "Lilla Manhattan"

KARLSTAD: Motsägelsefulla besked om framtiden

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad tog i december 2013 beslut om att påbörja ett arbete med ett grönstrukturprogram i syfte att ”värna gröna oaser i stadsmiljön, och låta Karlstad vara inbjudande och attraktivt”. Gråytor skulle nu tas i anspråk för bostadsbyggande, allt enligt en debattartikel i NWT den 11/12 2013, signerad Maria Frisk (MP) med flera.

Det lät ju positivt. Men ett byggande av fyra höghus på Sundsta stämmer inte med nämndens intentioner. Området intill Sundstatjärn är just en sådan grön oas som strukturprogrammet säger ska värnas. Sundstatjärn och dess omgivning är en pärla på gångavstånd från Stora torget i centrum – med gräsmattor, vackra träd och vyer samt ett flitigt frekventerat promenadstråk runt tjärnen.

Ett insändarsvar av stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharit (NWT 3/3) är motsägelsefull. I rubriken heter det att grönska är viktigt för Sundsta, men i texten står: ”Vi vet inte om alla befintliga träd kommer behöva tas bort men det är möjligt.”

I ett insändarsvar 22/3 2014 skriver Maria Frisk: ”Vi vill utveckla vatten- och grönområden, lyfta fram kulturhistorien och göra plats för människor. Bostadsbyggande ska helst inte ske på bekostnad av parker eller grönområden.”

Och Peter Sörensen har tidigare i NWT skrivit: Hus ska samverka med och förhålla sig på ett naturligt sätt till den miljö och den omgivning där de placeras. /---/ Höga hus placeras lämpligen på höga platser. /---/ Då slår de sönder formatet och helhetsintrycket av staden och skapar förvirring och otrivsel.”

Ett exempel på det är det felplacerade åttavåningshuset intill vår vackra gamla kyrkogård. Det högsta huset på Sundsta är tänkt att bli 17 våningar högt – alltså dubbelt så högt – och det näst högsta 13 våningar!

Visst behöver Karlstad fler bostäder, men vill Karlstadsborna verkligen ha ett ”Lilla Manhattan” här?

Solweig Samuelsson

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad tog i december 2013 beslut om att påbörja ett arbete med ett grönstrukturprogram i syfte att ”värna gröna oaser i stadsmiljön, och låta Karlstad vara inbjudande och attraktivt”. Gråytor skulle nu tas i anspråk för bostadsbyggande, allt enligt en debattartikel i NWT den 11/12 2013, signerad Maria Frisk (MP) med flera.

Det lät ju positivt. Men ett byggande av fyra höghus på Sundsta stämmer inte med nämndens intentioner. Området intill Sundstatjärn är just en sådan grön oas som strukturprogrammet säger ska värnas. Sundstatjärn och dess omgivning är en pärla på gångavstånd från Stora torget i centrum – med gräsmattor, vackra träd och vyer samt ett flitigt frekventerat promenadstråk runt tjärnen.

Ett insändarsvar av stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharit (NWT 3/3) är motsägelsefull. I rubriken heter det att grönska är viktigt för Sundsta, men i texten står: ”Vi vet inte om alla befintliga träd kommer behöva tas bort men det är möjligt.”

I ett insändarsvar 22/3 2014 skriver Maria Frisk: ”Vi vill utveckla vatten- och grönområden, lyfta fram kulturhistorien och göra plats för människor. Bostadsbyggande ska helst inte ske på bekostnad av parker eller grönområden.”

Och Peter Sörensen har tidigare i NWT skrivit: Hus ska samverka med och förhålla sig på ett naturligt sätt till den miljö och den omgivning där de placeras. /---/ Höga hus placeras lämpligen på höga platser. /---/ Då slår de sönder formatet och helhetsintrycket av staden och skapar förvirring och otrivsel.”

Ett exempel på det är det felplacerade åttavåningshuset intill vår vackra gamla kyrkogård. Det högsta huset på Sundsta är tänkt att bli 17 våningar högt – alltså dubbelt så högt – och det näst högsta 13 våningar!

Visst behöver Karlstad fler bostäder, men vill Karlstadsborna verkligen ha ett ”Lilla Manhattan” här?

Solweig Samuelsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.