2015-03-10 06:00

2015-03-10 06:00

Långsiktigt hållbar energikälla

Klimatneutralitet: Vattenkraft är ett stabilt och bra komplement

Svar till Rasmus Gustafsson (NWT 6/3):

Det är glädjande när ungdomar engagerar sig i energi- och klimatfrågorna, några av samhällets svåraste framtidsutmaningar. Att du förstår värdet av ökad andel förnybar elproduktion är bra, men när det gäller vattenkraften finns flera felaktiga påståenden.

Ingen energiomvandling är klimatneutral, men förnybara energikällor ger minst påverkan; se bifogad bild. Av de förnybara är det de flödande energikällorna – sol, vind och vatten – som påverkar minst. Där sker energiomvandlingen utan förbränning och därmed utan skadliga utsläpp.

Fossila energikällor ger utsläpp av bland annat koldioxid, svavel och partiklar vilket orsakar klimatförändringar och skador på miljön liksom på hälsan hos människor och djur.

Metan är 21 gånger starkare som klimatgas än koldioxid och avges mest vid kolbrytning, men även från dammar och sjöar. Detta är ett visst problem i tropiska klimat men inte i Norden där effekten går ned och efter tio års uppdämning är densamma som för sjöar. Denna påverkan är därför sedan länge minimal eftersom så gott som alla dämmen i Sverige är mer än 40 år gamla.

Vattenkraft ger en stabil elproduktion och är nödvändig för att kompensera intermittent produktion som sol- och vindkraft vilka är under stark utveckling, något som bidrar till att vi får ett hållbart energisystem.

Kraftverksdammar fungerar som fällor för transport av fosfor och andra övergödande ämnen i våra vattendrag och besparar därmed sjöar och hav från övergödning, algblomning med mera.

Att vattenkraft och biologisk mångfald går att förena visar de goda resultaten från en bottenfaunaundersökning som gjordes vid ett litet kraftverk nära Sunne 2014.

Vattenkraftens inverkan på natur, miljö, samhälle och klimat är komplicerad. Man måste ha en helhetssyn och då framstår vattenkraften som ett av de mest hållbara sätten att förse oss med energi, nu och i framtiden.

Så länge el produceras med fossila energikällor på platser dit vi har ledningsförbindelse, Europa, är nästan all vattenkraft motiverad.

Christer Söderberg

Styrelseledamot i Värmland-Dalslands vattenkraftförening och Sveriges energiföreningar, Sero

Svar till Rasmus Gustafsson (NWT 6/3):

Det är glädjande när ungdomar engagerar sig i energi- och klimatfrågorna, några av samhällets svåraste framtidsutmaningar. Att du förstår värdet av ökad andel förnybar elproduktion är bra, men när det gäller vattenkraften finns flera felaktiga påståenden.

Ingen energiomvandling är klimatneutral, men förnybara energikällor ger minst påverkan; se bifogad bild. Av de förnybara är det de flödande energikällorna – sol, vind och vatten – som påverkar minst. Där sker energiomvandlingen utan förbränning och därmed utan skadliga utsläpp.

Fossila energikällor ger utsläpp av bland annat koldioxid, svavel och partiklar vilket orsakar klimatförändringar och skador på miljön liksom på hälsan hos människor och djur.

Metan är 21 gånger starkare som klimatgas än koldioxid och avges mest vid kolbrytning, men även från dammar och sjöar. Detta är ett visst problem i tropiska klimat men inte i Norden där effekten går ned och efter tio års uppdämning är densamma som för sjöar. Denna påverkan är därför sedan länge minimal eftersom så gott som alla dämmen i Sverige är mer än 40 år gamla.

Vattenkraft ger en stabil elproduktion och är nödvändig för att kompensera intermittent produktion som sol- och vindkraft vilka är under stark utveckling, något som bidrar till att vi får ett hållbart energisystem.

Kraftverksdammar fungerar som fällor för transport av fosfor och andra övergödande ämnen i våra vattendrag och besparar därmed sjöar och hav från övergödning, algblomning med mera.

Att vattenkraft och biologisk mångfald går att förena visar de goda resultaten från en bottenfaunaundersökning som gjordes vid ett litet kraftverk nära Sunne 2014.

Vattenkraftens inverkan på natur, miljö, samhälle och klimat är komplicerad. Man måste ha en helhetssyn och då framstår vattenkraften som ett av de mest hållbara sätten att förse oss med energi, nu och i framtiden.

Så länge el produceras med fossila energikällor på platser dit vi har ledningsförbindelse, Europa, är nästan all vattenkraft motiverad.

Christer Söderberg

Styrelseledamot i Värmland-Dalslands vattenkraftförening och Sveriges energiföreningar, Sero

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.