2015-03-07 06:00

2015-03-07 06:00

Glöm ett gôtt liv på Hammarö!

LÖFTESBROTT:

Ett gôtt liv är något Hammarö kommun tidigare har gått ut med på sin hemsida att man ska ha på Hammarö, men den texten har man haft vett på att ta bort.

Hammarö kommun slår alla rekord i att frångå sina löften.

Man kallar så fint till samråd och workshops för att diskutera och informera invånarna, lyssna på deras åsikter och ta del av deras synpunkter.

Efter detta antas en så kallad grönstrukturplan som visar områden som bör bevaras och där ingen ytterligare bebyggelse ska tillåtas.

Utöver detta finns att läsa i länsstyrelsens allmänna mål, 97:1, om att så kallade lucktomter anses vara mycket värda att bevara i områden som tenderar att bli tätexploaterade.

I områdesbeskrivningen står att läsa i NRL 2 kap 6 § att det rörliga friluftslivet ska beaktas vid ny bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.

När det gäller området Rud på Hammarö nekades man för fem–sex år sedan tillstånd till minsta utbyggnad av redan befintliga bofasta hus, med hänvisning till att länsstyrelsen inte tillät mer bebyggelse förrän väg 561 till Rud var åtgärdad.

Detta förbud glömdes tydligen snabbt bort då det de senaste åren har varit nybyggnationer som saknar motstycke. I dag har vi en väg till Rud som är under all kritik, den faller sönder allt mer för var dag som går. Vi är många som hara tvingats reparera våra bilar till stora belopp som följd av detta.

Till Hammarö kommun: läs gärna den av er beställda Fyrstegsanalys som WSP publicerade i juni 2010 om väg 561!

De bosatta på till exempel Rud har fått se sina grönområden, som för de flesta var anledningen till att de bosatte sig där, försvinna ett efter ett.

Det senaste är att det ska byggas två hus i ett redan litet av de områden som enligt grönstrukturplanen ska bevaras.

Tye är ytterligare ett exempel på hur man kan frångå tidigare beslut. 200 nya bosättningar i stället för 100. Häpnadsväckande!

Nej, vill ni vara säkra på att ni inte får en helt annan boendesituation än den ni har tänkt er, så satsa inte på Hammarö!

Grundlurad

Ett gôtt liv är något Hammarö kommun tidigare har gått ut med på sin hemsida att man ska ha på Hammarö, men den texten har man haft vett på att ta bort.

Hammarö kommun slår alla rekord i att frångå sina löften.

Man kallar så fint till samråd och workshops för att diskutera och informera invånarna, lyssna på deras åsikter och ta del av deras synpunkter.

Efter detta antas en så kallad grönstrukturplan som visar områden som bör bevaras och där ingen ytterligare bebyggelse ska tillåtas.

Utöver detta finns att läsa i länsstyrelsens allmänna mål, 97:1, om att så kallade lucktomter anses vara mycket värda att bevara i områden som tenderar att bli tätexploaterade.

I områdesbeskrivningen står att läsa i NRL 2 kap 6 § att det rörliga friluftslivet ska beaktas vid ny bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.

När det gäller området Rud på Hammarö nekades man för fem–sex år sedan tillstånd till minsta utbyggnad av redan befintliga bofasta hus, med hänvisning till att länsstyrelsen inte tillät mer bebyggelse förrän väg 561 till Rud var åtgärdad.

Detta förbud glömdes tydligen snabbt bort då det de senaste åren har varit nybyggnationer som saknar motstycke. I dag har vi en väg till Rud som är under all kritik, den faller sönder allt mer för var dag som går. Vi är många som hara tvingats reparera våra bilar till stora belopp som följd av detta.

Till Hammarö kommun: läs gärna den av er beställda Fyrstegsanalys som WSP publicerade i juni 2010 om väg 561!

De bosatta på till exempel Rud har fått se sina grönområden, som för de flesta var anledningen till att de bosatte sig där, försvinna ett efter ett.

Det senaste är att det ska byggas två hus i ett redan litet av de områden som enligt grönstrukturplanen ska bevaras.

Tye är ytterligare ett exempel på hur man kan frångå tidigare beslut. 200 nya bosättningar i stället för 100. Häpnadsväckande!

Nej, vill ni vara säkra på att ni inte får en helt annan boendesituation än den ni har tänkt er, så satsa inte på Hammarö!

Grundlurad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.