2015-03-02 06:00

2015-03-02 06:00

Fler vattenkraftverk behövs

KLIMATNEUTRALITET: Utvecklingen måste stoppas

Länsstyrelsen måste se till att elproduktionen med vattenkraft ökar

Landshövdingen meddelade vid en cykeltur i veckan som gick att Värmlands län ska vara klimatneutralt före år 2030. Vad gör länsstyrelsen för att detta ska bli verklighet? Uppmuntrar man en ökad utsläppsfri elproduktion i form av till exempel vattenkraft?

Nej, tvärtom! På senare tid har länsstyrelsen verkat för att elproduktionen i länet ska minska och att vattenkraftverk ska läggas ner. Denna utveckling måste stoppas, om vi ska ha en chans att bli klimatneutrala. För det är väl inte meningen att vi ska förlita oss på import till länet av kärnkraft och fossileldad elproduktion bara för att den sker utanför länet och kanske utanför landet? Eller menar man att vi ska förlita oss på den nyckfulla vindkraften eller solenergin, det vill säga att vi bara ska ha el när det blåser eller solen skiner? Vad säger industri och privatpersoner om en sådan elförsörjning?

För att få till en säker klimatneutral elförsörjning måste vi nu med gemensamma krafter – från privatpersoner, näringsliv, kommuner och länsstyrelse – se till att vår egen elproduktion i länet bibehålls och utökas, om vi ska ha en chans att minska utsläppen och bli klimatneutrala.

Länsstyrelsen och landshövdingen har en central och viktig roll i detta arbete. Man bör från länsstyrelsens sida snarast ta initiativ till att undersöka hur vi kan öka elproduktionen från vattenkraft och var vi kan bygga ut nya vattenkraftverk samt uppmuntra initiativ till mer vattenkraftel.

Klimatsmart

Länsstyrelsen måste se till att elproduktionen med vattenkraft ökar

Landshövdingen meddelade vid en cykeltur i veckan som gick att Värmlands län ska vara klimatneutralt före år 2030. Vad gör länsstyrelsen för att detta ska bli verklighet? Uppmuntrar man en ökad utsläppsfri elproduktion i form av till exempel vattenkraft?

Nej, tvärtom! På senare tid har länsstyrelsen verkat för att elproduktionen i länet ska minska och att vattenkraftverk ska läggas ner. Denna utveckling måste stoppas, om vi ska ha en chans att bli klimatneutrala. För det är väl inte meningen att vi ska förlita oss på import till länet av kärnkraft och fossileldad elproduktion bara för att den sker utanför länet och kanske utanför landet? Eller menar man att vi ska förlita oss på den nyckfulla vindkraften eller solenergin, det vill säga att vi bara ska ha el när det blåser eller solen skiner? Vad säger industri och privatpersoner om en sådan elförsörjning?

För att få till en säker klimatneutral elförsörjning måste vi nu med gemensamma krafter – från privatpersoner, näringsliv, kommuner och länsstyrelse – se till att vår egen elproduktion i länet bibehålls och utökas, om vi ska ha en chans att minska utsläppen och bli klimatneutrala.

Länsstyrelsen och landshövdingen har en central och viktig roll i detta arbete. Man bör från länsstyrelsens sida snarast ta initiativ till att undersöka hur vi kan öka elproduktionen från vattenkraft och var vi kan bygga ut nya vattenkraftverk samt uppmuntra initiativ till mer vattenkraftel.

Klimatsmart

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.