2015-02-28 06:00

2015-02-28 06:00

Hastigheten ska hållas

KARLSTAD/SANDBÄCKSGATAN: Säkrare utan övergångsställen

Svar till Anna Ekemark (NWT 25/2):

Du ställer ett antal frågor om Sandbäcksgatan och varför Karlstads kommun har utformat den som vi gjort. Jag ska försöka ge en bild av hur vi tänker.

Självklart är det inte acceptabelt att köra fortare än hastighetsbegränsningen. Att Sandbäcksgatan är en trafikled och inte en villagata har inget med hastighet att göra utan beskriver endast gatans syfte. Den utgör en viktig infartsväg till centrum och fungerar också som en genomfartsgata för trafiken som kommer från norr.

Det stämmer att kommunen har tagit bort övergångsställen längs Sandbäcksgatan. I stället har vi försökt göra det säkrare att använda de tre övergångsställen som finns kvar. Bostäderna är enbart lokaliserade på den västra sidan av gatan där det finns en trottoar; den östra sidan består av en gång- och cykelväg. Det medför att behovet av att korsa gatan på hela sträckan blir litet. Eftersom det finns gångbana på båda sidor av gatan går det lätt att ta sig till ett markerat övergångsställe när man vill korsa gatan. Det handlar alltså inte om att minska antalet övergångsställen för att trafiken ska flyta smidigare.

Enligt vår uppfattning bidrar busshållplatsernas placering i körfälten generellt till en lägre hastighet på gatan. En av hållplatserna är placerad så att det inte går att köra om bussen när den står vid hållplatsen. Därför anser vi att busshållplatserna sänker hastigheten på gatan och därmed höjer trafiksäkerheten.

Studier visar dessutom att det är säkrare för gående och cyklister att korsa trafikerade vägar där det inte finns övergångsställen eftersom övergångsställen ger en falsk trygghetskänsla. Många gående ser sig inte för eftersom de förutsätter att bilister kommer att stanna vilket kan orsaka olyckor. Detta bidrar också till att vi vill begränsa antalet övergångsställen och endast använda det där det är befogat utifrån framkomlighet.

Ingemar Johansson

Trafikingenjör

Svar till Anna Ekemark (NWT 25/2):

Du ställer ett antal frågor om Sandbäcksgatan och varför Karlstads kommun har utformat den som vi gjort. Jag ska försöka ge en bild av hur vi tänker.

Självklart är det inte acceptabelt att köra fortare än hastighetsbegränsningen. Att Sandbäcksgatan är en trafikled och inte en villagata har inget med hastighet att göra utan beskriver endast gatans syfte. Den utgör en viktig infartsväg till centrum och fungerar också som en genomfartsgata för trafiken som kommer från norr.

Det stämmer att kommunen har tagit bort övergångsställen längs Sandbäcksgatan. I stället har vi försökt göra det säkrare att använda de tre övergångsställen som finns kvar. Bostäderna är enbart lokaliserade på den västra sidan av gatan där det finns en trottoar; den östra sidan består av en gång- och cykelväg. Det medför att behovet av att korsa gatan på hela sträckan blir litet. Eftersom det finns gångbana på båda sidor av gatan går det lätt att ta sig till ett markerat övergångsställe när man vill korsa gatan. Det handlar alltså inte om att minska antalet övergångsställen för att trafiken ska flyta smidigare.

Enligt vår uppfattning bidrar busshållplatsernas placering i körfälten generellt till en lägre hastighet på gatan. En av hållplatserna är placerad så att det inte går att köra om bussen när den står vid hållplatsen. Därför anser vi att busshållplatserna sänker hastigheten på gatan och därmed höjer trafiksäkerheten.

Studier visar dessutom att det är säkrare för gående och cyklister att korsa trafikerade vägar där det inte finns övergångsställen eftersom övergångsställen ger en falsk trygghetskänsla. Många gående ser sig inte för eftersom de förutsätter att bilister kommer att stanna vilket kan orsaka olyckor. Detta bidrar också till att vi vill begränsa antalet övergångsställen och endast använda det där det är befogat utifrån framkomlighet.

Ingemar Johansson

Trafikingenjör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.