2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Satsa på förebyggande underhåll

OFFENTLIG VERKSAMHET: Mycket pengar att tjäna

Industrin har länge sett förebyggande underhåll som en helt nödvändig insats i verksamheten.

Resonemanget kan utan tvekan överföras på den offentliga sektorn.

Kan man inte se en ökad lärarnärvaro som förebyggande underhåll? En urspårad ungdom har en årskostnad på cirka 1 miljon kronor till sin 18-årsdag och kanske fängelse därefter. En solklar kalkyl: pengar att hämta till fler lärare!

Snålar man med järnvägsunderhållet vet vi vilka förödande konsekvenser det har i form av personskador, kostnader, väntetider och förtroende för kollektivtrafiken.

Ökar man antalet läkarutbildningsplatser kan vi fylla de luckor som nu besätts med svindyra springläkare. En form av förebyggande åtgärd med tydliga ekonomiska följder. Samma sak gäller sjuksköterskor.

Friskvården är en annan form som har mycket god ekonomi. Där ingår även minskad risk för benskörhet när man motionerar på recept.

Med lagstadgad simundervisning i skolan kommer antalet drunkningsolyckor med säkerhet att minska. Motsvarande sak om alla fastighetsägare sköter sin sandning – då kommer antalet frakturer att minska.

Ökad övervakning av fortkörare, som ofta gör omdömeslösa och chansartade omkörningar, minskar säkert antalet svåra olyckor.

Kan vi aktivt sysselsätta och avlöna de arbetslösa, kommer antalet brott att sjunka. Det måste få kosta och det kommer att behövas folk inom vården till exempel.

Man kan se systematiska åtgärder för att säkerställa landsbygdens framtid – med småskaligt jordbruk och småföretag, tillsammans med fungerande kollektivtrafik – som förebyggande underhåll för landsbygden.

Förebyggande underhåll kostar innan man får effekt och kostnaden måste accepteras om målen ska nås! Det ger politiken förtroende och på sikt stora kostnadsminskningar. Förebyggande underhåll kallas, i andra kretsar, konsekvensanalys och borde genomsyra all offentlig verksamhet.

Owe Nordling

Högboda

Industrin har länge sett förebyggande underhåll som en helt nödvändig insats i verksamheten.

Resonemanget kan utan tvekan överföras på den offentliga sektorn.

Kan man inte se en ökad lärarnärvaro som förebyggande underhåll? En urspårad ungdom har en årskostnad på cirka 1 miljon kronor till sin 18-årsdag och kanske fängelse därefter. En solklar kalkyl: pengar att hämta till fler lärare!

Snålar man med järnvägsunderhållet vet vi vilka förödande konsekvenser det har i form av personskador, kostnader, väntetider och förtroende för kollektivtrafiken.

Ökar man antalet läkarutbildningsplatser kan vi fylla de luckor som nu besätts med svindyra springläkare. En form av förebyggande åtgärd med tydliga ekonomiska följder. Samma sak gäller sjuksköterskor.

Friskvården är en annan form som har mycket god ekonomi. Där ingår även minskad risk för benskörhet när man motionerar på recept.

Med lagstadgad simundervisning i skolan kommer antalet drunkningsolyckor med säkerhet att minska. Motsvarande sak om alla fastighetsägare sköter sin sandning – då kommer antalet frakturer att minska.

Ökad övervakning av fortkörare, som ofta gör omdömeslösa och chansartade omkörningar, minskar säkert antalet svåra olyckor.

Kan vi aktivt sysselsätta och avlöna de arbetslösa, kommer antalet brott att sjunka. Det måste få kosta och det kommer att behövas folk inom vården till exempel.

Man kan se systematiska åtgärder för att säkerställa landsbygdens framtid – med småskaligt jordbruk och småföretag, tillsammans med fungerande kollektivtrafik – som förebyggande underhåll för landsbygden.

Förebyggande underhåll kostar innan man får effekt och kostnaden måste accepteras om målen ska nås! Det ger politiken förtroende och på sikt stora kostnadsminskningar. Förebyggande underhåll kallas, i andra kretsar, konsekvensanalys och borde genomsyra all offentlig verksamhet.

Owe Nordling

Högboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.