2015-02-14 06:00

2015-02-14 06:00

Fortsatt handel med lokala företag

KILS KOMMUN: Ledningen ser till att inga är jäviga

Svar till signaturen Truls (NWT 11/2):

Du säger att du via media bildat dig en uppfattning om att ”kommunen verkar styras av en något inkompetent ledning som närmast liknar det man benämner en polsk riksstad”.

Du bygger din uppfattning på en motion från den politiska oppositionen som media rapporterat om vid några tillfällen. Du väger dock inte in all annan medierapportering om Kil när du drar dina slutsatser, till exempel utveckling av bostadsområden, byggnation av skolor/förskolor och vägar och utveckling av landsbygden. Inte heller att Kil är en av de Värmlandskommuner som ökat sin befolkning de senaste åren. Bara några exempel vi tycker visar att vi gör saker rätt och har rätt kompetens.

Att oppositionen försöker störa och misskreditera arbetet med att utveckla en bra kommun handlar om en medvetet vald strategi i brist på egen politik. Dessutom har motionärerna i det här fallet visat att de inte vet hur jäv fungerar. Det var ju också deras slutsats när de själva var med och lade ner motionen vid nästa kommunstyrelsesammanträde.

Lagen om jäv gör det möjligt för personer i samhället att både engagera sig politiskt och samtidigt arbeta i kommunen. Det vill säga att de i enskilda ärenden kan avstå att delta i beslut när det finns risk att de är partiska. Ett generellt ”jävförbud” är ett hot mot demokratin. Det skulle till exempel innebära att kommunanställda och företagare skulle få mycket svårt att engagera sig politiskt och det skulle utarma urvalet förtroendevalda.

I den inlämnade motionen ville motionärerna att kommunen skulle utreda om kommunchef och ordförande i tekniska nämnde är jäviga för att de sitter med i styrelsen i ett privat bolag i Sunne. Företaget har ett dotterbolag i Kil som kommunen ibland handlar av. Det du nämner som betydande summor är drygt en promille av kommunens totala inköp på ett år.

Vi kommer att fortsätta handla av Kilsföretag i den utsträckning som lagen om offentlig upphandling tillåter. Vi kommer också att se till att personer inte deltar i beslut när de berörs av jäv.

Vi håller med dig om att jäv inte är helt lätt att entydigt klara ut men om du vill diskutera så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mikael Johansson (S) Georg Forsberg (C)

Kommunalråd i Kils kommun

Svar till signaturen Truls (NWT 11/2):

Du säger att du via media bildat dig en uppfattning om att ”kommunen verkar styras av en något inkompetent ledning som närmast liknar det man benämner en polsk riksstad”.

Du bygger din uppfattning på en motion från den politiska oppositionen som media rapporterat om vid några tillfällen. Du väger dock inte in all annan medierapportering om Kil när du drar dina slutsatser, till exempel utveckling av bostadsområden, byggnation av skolor/förskolor och vägar och utveckling av landsbygden. Inte heller att Kil är en av de Värmlandskommuner som ökat sin befolkning de senaste åren. Bara några exempel vi tycker visar att vi gör saker rätt och har rätt kompetens.

Att oppositionen försöker störa och misskreditera arbetet med att utveckla en bra kommun handlar om en medvetet vald strategi i brist på egen politik. Dessutom har motionärerna i det här fallet visat att de inte vet hur jäv fungerar. Det var ju också deras slutsats när de själva var med och lade ner motionen vid nästa kommunstyrelsesammanträde.

Lagen om jäv gör det möjligt för personer i samhället att både engagera sig politiskt och samtidigt arbeta i kommunen. Det vill säga att de i enskilda ärenden kan avstå att delta i beslut när det finns risk att de är partiska. Ett generellt ”jävförbud” är ett hot mot demokratin. Det skulle till exempel innebära att kommunanställda och företagare skulle få mycket svårt att engagera sig politiskt och det skulle utarma urvalet förtroendevalda.

I den inlämnade motionen ville motionärerna att kommunen skulle utreda om kommunchef och ordförande i tekniska nämnde är jäviga för att de sitter med i styrelsen i ett privat bolag i Sunne. Företaget har ett dotterbolag i Kil som kommunen ibland handlar av. Det du nämner som betydande summor är drygt en promille av kommunens totala inköp på ett år.

Vi kommer att fortsätta handla av Kilsföretag i den utsträckning som lagen om offentlig upphandling tillåter. Vi kommer också att se till att personer inte deltar i beslut när de berörs av jäv.

Vi håller med dig om att jäv inte är helt lätt att entydigt klara ut men om du vill diskutera så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mikael Johansson (S) Georg Forsberg (C)

Kommunalråd i Kils kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.