2015-02-09 06:00

2015-02-09 06:00

Folkomröstningar vi minns

FLYKTINGAR:

I för landet viktiga frågeställningar har folkomröstningar företagits under åren, det vill säga det Svenska folket har fått tillfälle att göra sin mening hörd genom allmänna val i full demokratisk ordning. 2003 gällde frågan ett eventuellt medlemskap i den monetära unionen EMU och då var vårt besked ett rungande nej. Under 1950-talet hölls allmänna val om huruvida högertrafik skulle införas i landet eller ej och även då var vårt svar nej. Dock genomfördes högerreformen 1967 trots detta och efter mycket argumenterande från beslutsfattares sida som ansåg sig veta bättre än den röstande massan. Det fanns sannolikt hos våra beslutsfattare en övertygelse om att högertrafik skulle vara till gagn för oss, och visst har det fungerat rätt så bra. Vi har ju i alla fall ratten på rätt sida i bilen. Vi har alltså hittills haft lyckan av att kunna meddela våra åsikter till våra förtroendevalda och att man i möjligaste mån också tagit hänsyn till våra önskemål.

I dag står vi uppenbarligen inför nationella utmaningar av vida större dignitet än både högertrafiken och den monetära unionen. Det kan förhoppningsvis inte hända i Sverige det som en gång skedde i den antika Romerska staten då upplopp kunde befaras – Ge folket cirkus så lugnar det nog ner sig. Ge dem småärenden att besluta om så håller de sig lugna.

Nu står vi faktiskt inför, vilket torde vara allmänt känt, skeenden vars konsekvenser vi och våra politiker på intet sätt kan överblicka och som nu måste betecknas såsom en stor nationell angelägenhet, jag vågar säga avgörande för vårt lands vidkommande. Nu om aldrig förr så torde det vara angeläget att genom en folkomröstning klargöra vad det Svenska folket anser om den fortsatta alltstörre invandringen till landet. Det vore rimligt att vi åtminstone gör ett totalt uppehåll i flyktingströmmen till dess vi erhållit en garanti från övriga Europeiska länder att dessa är villiga att ta emot flyktingar, och detta i proportion till respektive lands folkmängd och förmåga. Jag anser att det vore ett kriminellt övergrepp på vårt lands invånare, från beslutsfattares sida, att inte i demokratisk ordning genomföra en folkomröstning vad gäller flyktingsituationen i landet.

Han på glasberget

I för landet viktiga frågeställningar har folkomröstningar företagits under åren, det vill säga det Svenska folket har fått tillfälle att göra sin mening hörd genom allmänna val i full demokratisk ordning. 2003 gällde frågan ett eventuellt medlemskap i den monetära unionen EMU och då var vårt besked ett rungande nej. Under 1950-talet hölls allmänna val om huruvida högertrafik skulle införas i landet eller ej och även då var vårt svar nej. Dock genomfördes högerreformen 1967 trots detta och efter mycket argumenterande från beslutsfattares sida som ansåg sig veta bättre än den röstande massan. Det fanns sannolikt hos våra beslutsfattare en övertygelse om att högertrafik skulle vara till gagn för oss, och visst har det fungerat rätt så bra. Vi har ju i alla fall ratten på rätt sida i bilen. Vi har alltså hittills haft lyckan av att kunna meddela våra åsikter till våra förtroendevalda och att man i möjligaste mån också tagit hänsyn till våra önskemål.

I dag står vi uppenbarligen inför nationella utmaningar av vida större dignitet än både högertrafiken och den monetära unionen. Det kan förhoppningsvis inte hända i Sverige det som en gång skedde i den antika Romerska staten då upplopp kunde befaras – Ge folket cirkus så lugnar det nog ner sig. Ge dem småärenden att besluta om så håller de sig lugna.

Nu står vi faktiskt inför, vilket torde vara allmänt känt, skeenden vars konsekvenser vi och våra politiker på intet sätt kan överblicka och som nu måste betecknas såsom en stor nationell angelägenhet, jag vågar säga avgörande för vårt lands vidkommande. Nu om aldrig förr så torde det vara angeläget att genom en folkomröstning klargöra vad det Svenska folket anser om den fortsatta alltstörre invandringen till landet. Det vore rimligt att vi åtminstone gör ett totalt uppehåll i flyktingströmmen till dess vi erhållit en garanti från övriga Europeiska länder att dessa är villiga att ta emot flyktingar, och detta i proportion till respektive lands folkmängd och förmåga. Jag anser att det vore ett kriminellt övergrepp på vårt lands invånare, från beslutsfattares sida, att inte i demokratisk ordning genomföra en folkomröstning vad gäller flyktingsituationen i landet.

Han på glasberget

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.