2015-01-28 06:00

2015-01-28 06:00

Snöröjningen av gångvägar har uteblivit

KARLSTAD/HAGALUND:

Jag bor på den västra delen av bostadsområdet Hagalund i Karlstad. Till området kommer man via Hyacintgatan, som leder in från Hagalundsvägen. Från Hyacintgatan leder i sin tur Anemongatan, Brunörtsgatan, Duvkullegatan, Floxgatan och Gulsporregatan alla i nordlig riktning in i området. Mellan Floxgatan och Gulsporregatan finns också en gångväg i en allé. Dessutom förbinds alla gator från Anemongatan i väster till Hyacintgatan i öster av gångvägar ungefär halvvägs in på gatorna.

Området är mycket trevligt och välplanerat och framkomligheten är i normala fall god för både bilister och gående under huvuddelen av året. För gående har det dock på senare år vintertid blivit mycket sämre med framkomligheten i den västra delen av Hagalund, Detta beror på att gångvägarna från Anemongatan till Floxgatan numera inte plogas och sandas som övriga gångvägar och gator i området. I och med att de aktuella gångvägarna inte plogas blir man som gående hänvisad antingen till att gå ute bland biltrafiken på Hyacintgatan. Trottoar finns visserligen men den är aldrig framkomlig efter snöfall. Alternativt kan man välja den cykelväg som finns i norra delen av området. Båda dessa möjliga vägar är otrevliga att gå på om man som jag skall promenera med en liten hund. Både bilar och cyklister på hala vintervägar är onödiga riskmoment för oss som promenerar.

Förra vintern var jag i telefonkontakt med Karlstads kommun angående den uteblivna snöröjningen och fick då beskedet att alla vägar skulle snöröjas och att den uteblivna plogningen troligen berodde på något missförstånd mellan kommunen och den entreprenör som sköter området. Efter mitt samtal förra året kom det nästan ingen mer snö alls varför någon ytterligare snöröjning inte blev aktuell.

Nu har vi fått vinter igen och en hel del snö. Precis som förra året har snöröjningen av gångvägarna mellan Anemongatan och Floxgatan uteblivit. Att detta skulle tyda på ett fortsatt missförstånd är väl knappast troligt; det beror antagligen på ett beslut från kommunens sida. Jag har vid två tillfällen den senaste tiden varit i telefonkontakt med något slags kontaktcenter som Karlstads kommun tydligen har inrättat som ett filter mellan sig och de som vill komma i kontakt med någon ansvarig inom kommunens organisation. De personer som jag då talat med har frågat efter och fått mina kontaktuppgifter, men trots att det har gått över 14 dagar sedan första kontakten har jag ännu inte fått något livstecken från kommunens sida.

Kommunens beslut att inte snöröja och sanda gångvägarna som man har gjort tidigare år tycker jag är både ologiskt och dåligt genomtänkt. Det skapar onödiga risker för olyckor för de personer som trots utebliven snöröjning ändå försöker ta sig fram på de oplogade och osandade gångvägarna, för att undvika bil- och cykeltrafiken.

Vad sedan gäller de ansvariga inom kommunen och deras agerande tyder detta på en uppenbar nonchalans och brist på intresse när man inte bryr sig om att återkomma till frågande med svar utan gömmer sig bakom ett slags klagomur i form av ett kontaktcenter. Detta är kanske kommunens nya sätt att slippa ha direktkontakt med kommuninvånarna?

Tommy Niesel

Jag bor på den västra delen av bostadsområdet Hagalund i Karlstad. Till området kommer man via Hyacintgatan, som leder in från Hagalundsvägen. Från Hyacintgatan leder i sin tur Anemongatan, Brunörtsgatan, Duvkullegatan, Floxgatan och Gulsporregatan alla i nordlig riktning in i området. Mellan Floxgatan och Gulsporregatan finns också en gångväg i en allé. Dessutom förbinds alla gator från Anemongatan i väster till Hyacintgatan i öster av gångvägar ungefär halvvägs in på gatorna.

Området är mycket trevligt och välplanerat och framkomligheten är i normala fall god för både bilister och gående under huvuddelen av året. För gående har det dock på senare år vintertid blivit mycket sämre med framkomligheten i den västra delen av Hagalund, Detta beror på att gångvägarna från Anemongatan till Floxgatan numera inte plogas och sandas som övriga gångvägar och gator i området. I och med att de aktuella gångvägarna inte plogas blir man som gående hänvisad antingen till att gå ute bland biltrafiken på Hyacintgatan. Trottoar finns visserligen men den är aldrig framkomlig efter snöfall. Alternativt kan man välja den cykelväg som finns i norra delen av området. Båda dessa möjliga vägar är otrevliga att gå på om man som jag skall promenera med en liten hund. Både bilar och cyklister på hala vintervägar är onödiga riskmoment för oss som promenerar.

Förra vintern var jag i telefonkontakt med Karlstads kommun angående den uteblivna snöröjningen och fick då beskedet att alla vägar skulle snöröjas och att den uteblivna plogningen troligen berodde på något missförstånd mellan kommunen och den entreprenör som sköter området. Efter mitt samtal förra året kom det nästan ingen mer snö alls varför någon ytterligare snöröjning inte blev aktuell.

Nu har vi fått vinter igen och en hel del snö. Precis som förra året har snöröjningen av gångvägarna mellan Anemongatan och Floxgatan uteblivit. Att detta skulle tyda på ett fortsatt missförstånd är väl knappast troligt; det beror antagligen på ett beslut från kommunens sida. Jag har vid två tillfällen den senaste tiden varit i telefonkontakt med något slags kontaktcenter som Karlstads kommun tydligen har inrättat som ett filter mellan sig och de som vill komma i kontakt med någon ansvarig inom kommunens organisation. De personer som jag då talat med har frågat efter och fått mina kontaktuppgifter, men trots att det har gått över 14 dagar sedan första kontakten har jag ännu inte fått något livstecken från kommunens sida.

Kommunens beslut att inte snöröja och sanda gångvägarna som man har gjort tidigare år tycker jag är både ologiskt och dåligt genomtänkt. Det skapar onödiga risker för olyckor för de personer som trots utebliven snöröjning ändå försöker ta sig fram på de oplogade och osandade gångvägarna, för att undvika bil- och cykeltrafiken.

Vad sedan gäller de ansvariga inom kommunen och deras agerande tyder detta på en uppenbar nonchalans och brist på intresse när man inte bryr sig om att återkomma till frågande med svar utan gömmer sig bakom ett slags klagomur i form av ett kontaktcenter. Detta är kanske kommunens nya sätt att slippa ha direktkontakt med kommuninvånarna?

Tommy Niesel

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.