2015-01-27 06:00

2015-01-27 06:00

Skandal att inte öppna sjukhus

POLITIK:

Svar till Eva-Lotte Olsson (NWT 14/1):

Sedan min mor inte kunde bo hemma på grund av ålder och sjukdomar, har jag kommit i kontakt med den vård som finns i Åmål, eller den vård som inte finns.

En gammal person skall inte kastas som en handboll, utan betraktas med respekt. Vi ska inte glömma att det är de som har arbetat fram det samhälle vi har, inte ni som sitter vid makten i dag. Många Åmålsbor är på NÄL och Uddevalla lasarett och behöver eftervård på hemorten, men den finns inte på grund av svagt intresse från makthavarna. ”Vi har inte plats”, säger de. Då säger jag: Säffle lasarett! Där står tomma salar, som är perfekta för Åmåls- och Säfflebor.

I stället är det överbeläggning i Karlstad, NÄL och Uddevalla. Det skulle bli en avlastning för dessa sjukhus om Säffle öppnades för eftervård. Att inte Åmål och Säffle har agerat för detta är dumt. Här finns pengar att spara, arbetstillfällen och skatteintäkter att hämta. Till Säffle är det två–tre, till Uddevalla och NÄL elva–tolv mil och till Karlstad nio. Det är skillnad!

Det pratas så väl om demokrati och mänskliga rättigheter. Min fråga till de styrande är: Är det inte när man blir gammal och sjuk och nalkas livets slut, som man har rätt att kräva en rimlig vård. Eller är det så att politiker tänker: ”De som ligger där, de röstar inte, så dem bryr vi oss inte om”? Visa annars på motsatsen, se till att Säffle öppnas för eftervård!

Den vård som min mamma fick av hemtjänsten, NÄL, Uddevalla, Karlstad samt Ekbacken var bra. Hon trivdes väl på alla ställen. Personalen var det inget fel på. Vore politikerna lika omtänksamma som personalen, så skulle allt vara bra. Det påstås att Åmål betalar för de sjuka på NÄL och Uddevalla. Det vore bättre att betala till Säffle. Om inte annat, så för miljön. Skyll inte på länsgränsen. Jag har själv varit i Säffle på behandling, då mötte inget hinder.

Till sist vill jag påminna makthavarna om att de en dag själva sitter eller ligger i samma dilemma. Att salarna i Säffle står tomma, med överbeläggningar på andra lasarett är skandal. Lägg byråkrati och maktstyrning åt sidan och agera för de gamla och sjuka, men även för personalen på lasaretten. Detta ska prioriteras, och det nu!

Allan Karlsson

Anhörig

Svar till Eva-Lotte Olsson (NWT 14/1):

Sedan min mor inte kunde bo hemma på grund av ålder och sjukdomar, har jag kommit i kontakt med den vård som finns i Åmål, eller den vård som inte finns.

En gammal person skall inte kastas som en handboll, utan betraktas med respekt. Vi ska inte glömma att det är de som har arbetat fram det samhälle vi har, inte ni som sitter vid makten i dag. Många Åmålsbor är på NÄL och Uddevalla lasarett och behöver eftervård på hemorten, men den finns inte på grund av svagt intresse från makthavarna. ”Vi har inte plats”, säger de. Då säger jag: Säffle lasarett! Där står tomma salar, som är perfekta för Åmåls- och Säfflebor.

I stället är det överbeläggning i Karlstad, NÄL och Uddevalla. Det skulle bli en avlastning för dessa sjukhus om Säffle öppnades för eftervård. Att inte Åmål och Säffle har agerat för detta är dumt. Här finns pengar att spara, arbetstillfällen och skatteintäkter att hämta. Till Säffle är det två–tre, till Uddevalla och NÄL elva–tolv mil och till Karlstad nio. Det är skillnad!

Det pratas så väl om demokrati och mänskliga rättigheter. Min fråga till de styrande är: Är det inte när man blir gammal och sjuk och nalkas livets slut, som man har rätt att kräva en rimlig vård. Eller är det så att politiker tänker: ”De som ligger där, de röstar inte, så dem bryr vi oss inte om”? Visa annars på motsatsen, se till att Säffle öppnas för eftervård!

Den vård som min mamma fick av hemtjänsten, NÄL, Uddevalla, Karlstad samt Ekbacken var bra. Hon trivdes väl på alla ställen. Personalen var det inget fel på. Vore politikerna lika omtänksamma som personalen, så skulle allt vara bra. Det påstås att Åmål betalar för de sjuka på NÄL och Uddevalla. Det vore bättre att betala till Säffle. Om inte annat, så för miljön. Skyll inte på länsgränsen. Jag har själv varit i Säffle på behandling, då mötte inget hinder.

Till sist vill jag påminna makthavarna om att de en dag själva sitter eller ligger i samma dilemma. Att salarna i Säffle står tomma, med överbeläggningar på andra lasarett är skandal. Lägg byråkrati och maktstyrning åt sidan och agera för de gamla och sjuka, men även för personalen på lasaretten. Detta ska prioriteras, och det nu!

Allan Karlsson

Anhörig

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.