2015-01-24 06:00

2015-01-24 06:00

För hög tillåten hastighet

TRAFIK: Många fällor på Hammaröleden

Varför har Trafikverket satt högsta tillåtna hastighetsgräns till 90 km/tim på den starkt trafikerade Hammaröleden mellan Skoghall och Karlstad?

Vägsträckan innehåller många riskmoment: kilometerlång nittiograders kurva, varierande bredd på vägrenar, busshållplatser, vägkorsningar med påfarter i kurva, rondeller med många fordon, avsaknad av vägbelysning med flera risker som varierar med avseende på väder och väglag.

Den starkt trafikintensiva leden används av bilar, bussar som angör och lämnar hållplatser, tunga lastbilar med släp, personbilar med släpkärror och arbetsfordon. Där finns påfarter från anslutande korsningar i kurva som vid påfart till leden kräver god bedömningsförmåga att snabbt finna luckor mellan andra fordon som färdas i hög fart. Misstag kan leda till olyckor. Det är inte heller ovanligt med skrymmande långsamma båttransporter, som ofta framförs av för ändamålet ovana förare. Släpen orsakar irritation och upplevs som hinder med skymd sikt och långsam hastighet.

Vägbanan korsas på vissa ställen av cyklister och fotgängare. Ibland har de brist på förståelse och erfarenhet av bilkörning och att bilisten har svårighet att upptäcka plötsliga hinder i mörker, regn och saltstänk. Visst kan man som oskyddad trafikant hävda att man använt övergångsstället, men vad hjälper det om trafikanten varit osynlig och blivit påkörd? Som bilist upplever man under höst och vinter problem med fotgängares och cyklisters synlighet, i synnerhet vid regn och mörker. I lagens mening är det bilistens ansvar att inte köra fortare än att bilen kan stannas på den synliga vägsträckan man har framför sig. Detta innebär i praktiken en väldigt låg hastighet när bilen framförs i halvljus. Många bilister tycks förutsätta att oskyddade trafikanter av egen överlevnadsinstinkt kan upptäckas i tid eller har beredskap att avlägsna sig från vägbanan när bilisten utsätts för mötande strålkastare som bländar.

I glesbygd är det vanlig förekommande med högsta tillåtna hastighet på 70–80 km/tim trots gles trafik, få korsningar och bra vägstandard. Vilken riskbedömning har legat till grund när Trafikverket har beslutat om högsta tillåtna hastigheten 90 km/tim på Hammaröleden?

Cyklist och bilist

Skoghall

Varför har Trafikverket satt högsta tillåtna hastighetsgräns till 90 km/tim på den starkt trafikerade Hammaröleden mellan Skoghall och Karlstad?

Vägsträckan innehåller många riskmoment: kilometerlång nittiograders kurva, varierande bredd på vägrenar, busshållplatser, vägkorsningar med påfarter i kurva, rondeller med många fordon, avsaknad av vägbelysning med flera risker som varierar med avseende på väder och väglag.

Den starkt trafikintensiva leden används av bilar, bussar som angör och lämnar hållplatser, tunga lastbilar med släp, personbilar med släpkärror och arbetsfordon. Där finns påfarter från anslutande korsningar i kurva som vid påfart till leden kräver god bedömningsförmåga att snabbt finna luckor mellan andra fordon som färdas i hög fart. Misstag kan leda till olyckor. Det är inte heller ovanligt med skrymmande långsamma båttransporter, som ofta framförs av för ändamålet ovana förare. Släpen orsakar irritation och upplevs som hinder med skymd sikt och långsam hastighet.

Vägbanan korsas på vissa ställen av cyklister och fotgängare. Ibland har de brist på förståelse och erfarenhet av bilkörning och att bilisten har svårighet att upptäcka plötsliga hinder i mörker, regn och saltstänk. Visst kan man som oskyddad trafikant hävda att man använt övergångsstället, men vad hjälper det om trafikanten varit osynlig och blivit påkörd? Som bilist upplever man under höst och vinter problem med fotgängares och cyklisters synlighet, i synnerhet vid regn och mörker. I lagens mening är det bilistens ansvar att inte köra fortare än att bilen kan stannas på den synliga vägsträckan man har framför sig. Detta innebär i praktiken en väldigt låg hastighet när bilen framförs i halvljus. Många bilister tycks förutsätta att oskyddade trafikanter av egen överlevnadsinstinkt kan upptäckas i tid eller har beredskap att avlägsna sig från vägbanan när bilisten utsätts för mötande strålkastare som bländar.

I glesbygd är det vanlig förekommande med högsta tillåtna hastighet på 70–80 km/tim trots gles trafik, få korsningar och bra vägstandard. Vilken riskbedömning har legat till grund när Trafikverket har beslutat om högsta tillåtna hastigheten 90 km/tim på Hammaröleden?

Cyklist och bilist

Skoghall

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.