2015-01-23 06:00

2015-01-23 06:00

Kämpar för barnens skull

KIL:

För 25 år sedan skrev Sverige under FN:s barnkonvention. Det innebär att vi har förbundit oss till att följa det som står i den. Bland annat ska vi ha barnets bästa för ögonen i allt beslutsfattande samt låta barnet få delaktighet i de beslut som rör deras sak. Detta är två av fyra centrala artiklar i barnkonventionen, artiklarna 3 och 12. Sveriges regering har under januari månad återigen svarat inför barnrättskommittén i Genève hur Sverige arbetar med konventionen. Vid tidigare års granskningar har Sverige bland annat fått kritik om att stöd och olika rättigheter till barnet har skilt sig åt mellan olika områden inom landet. Detta är givetvis bekymmersamt och något man måste arbeta med för att alla barn ska få likvärdiga levnadsvillkor.

I Kil bedriver vi boende vid Runnevål sedan en tid tillbaka en kamp mot våra ledande politiker och tjänstemän om att stoppa planerna på att kommunen ska kunna förlägga ett industriområde invid ett av kommunens största bostadsområde. Vi boende har i flera fall pekat på att vi inte vill riskera att få en miljömässigt försämrad boendesituation. Vi har pekat på olika risker med buller, utsläpp av miljöfarliga ämnen samt kraftigt ökad tungtrafik i området. Vi har pekat på att planläggningen äventyrar bland annat barnens situation med att skapa trygga skolvägar. Vi har framfört synpunkter om att det i hela planläggningen saknas en konsekvensanalys ur ett barnperspektiv. Vi lever idag intill ett befintligt industriområde som medför att tungtrafik trafikerar de vägar som barnen också finns intill. Det saknas skyddande staket runt flera av industrifastigheterna och barnen utsätts för de utsläpp som drabbar området. Man kan lätt påstå att detta ur ett barnsäkerhetsperspektiv är under all kritik. Samtidigt som allt detta pågår saluför kommunen nybyggnationen vid Lövenstrandsområdet med att de människor som ska bosätta sig där ska ha tillgång till bra boende och naturnära upplevelser. Vi har tidigare ifrågasatt varför kommunen vill göra skillnad mellan olika bostadsområden men har aldrig fått några svar. Kommunchefen uttalar sig i media 21 januari om att nuvarande industri tar illa vid sig över de diskussioner som vi boende driver. Inte ett ord framförs av kommunchefen om alla de barn som bor i området och hur deras situation ser ut. När Sverige i Genève får kritik för regionala skillnader så pågår detta alltjämt inom vår kommun med knappt en km mellan områdena. Man gör alltså medvetet skillnad på barnets rätt till god uppväxtmiljö inom en och samma kommun. Men för sakens skull kan det vara bra att upplysa de som ska flytta till Lövenstrand om att skolvägarna är desamma och att de framdeles kommer att bli allt annat än säkra med nuvarande kommunlednings planering.

Birgitta Bergh

För 25 år sedan skrev Sverige under FN:s barnkonvention. Det innebär att vi har förbundit oss till att följa det som står i den. Bland annat ska vi ha barnets bästa för ögonen i allt beslutsfattande samt låta barnet få delaktighet i de beslut som rör deras sak. Detta är två av fyra centrala artiklar i barnkonventionen, artiklarna 3 och 12. Sveriges regering har under januari månad återigen svarat inför barnrättskommittén i Genève hur Sverige arbetar med konventionen. Vid tidigare års granskningar har Sverige bland annat fått kritik om att stöd och olika rättigheter till barnet har skilt sig åt mellan olika områden inom landet. Detta är givetvis bekymmersamt och något man måste arbeta med för att alla barn ska få likvärdiga levnadsvillkor.

I Kil bedriver vi boende vid Runnevål sedan en tid tillbaka en kamp mot våra ledande politiker och tjänstemän om att stoppa planerna på att kommunen ska kunna förlägga ett industriområde invid ett av kommunens största bostadsområde. Vi boende har i flera fall pekat på att vi inte vill riskera att få en miljömässigt försämrad boendesituation. Vi har pekat på olika risker med buller, utsläpp av miljöfarliga ämnen samt kraftigt ökad tungtrafik i området. Vi har pekat på att planläggningen äventyrar bland annat barnens situation med att skapa trygga skolvägar. Vi har framfört synpunkter om att det i hela planläggningen saknas en konsekvensanalys ur ett barnperspektiv. Vi lever idag intill ett befintligt industriområde som medför att tungtrafik trafikerar de vägar som barnen också finns intill. Det saknas skyddande staket runt flera av industrifastigheterna och barnen utsätts för de utsläpp som drabbar området. Man kan lätt påstå att detta ur ett barnsäkerhetsperspektiv är under all kritik. Samtidigt som allt detta pågår saluför kommunen nybyggnationen vid Lövenstrandsområdet med att de människor som ska bosätta sig där ska ha tillgång till bra boende och naturnära upplevelser. Vi har tidigare ifrågasatt varför kommunen vill göra skillnad mellan olika bostadsområden men har aldrig fått några svar. Kommunchefen uttalar sig i media 21 januari om att nuvarande industri tar illa vid sig över de diskussioner som vi boende driver. Inte ett ord framförs av kommunchefen om alla de barn som bor i området och hur deras situation ser ut. När Sverige i Genève får kritik för regionala skillnader så pågår detta alltjämt inom vår kommun med knappt en km mellan områdena. Man gör alltså medvetet skillnad på barnets rätt till god uppväxtmiljö inom en och samma kommun. Men för sakens skull kan det vara bra att upplysa de som ska flytta till Lövenstrand om att skolvägarna är desamma och att de framdeles kommer att bli allt annat än säkra med nuvarande kommunlednings planering.

Birgitta Bergh

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.