2015-01-21 06:00

2015-01-21 09:24

Fortums avkastning är skälig

STAD/LANDSBYGD: Kostnadsskillnaderna måste utjämnas

Svar till Gary Bergqvist (NWT 15/1):

Vi är helt överens med dig om att Fortum Distribution har som uppgift att tillhandahålla kunderna i Värmland ett elnät till rimliga priser.

Men vad är ett rimligt pris? Ett elnätsbolag kan i dag inte ta ut vilka priser som helst, vilket du påstår i din insändare, eftersom intäkterna och kostnaderna kontrolleras av Energimarknadsinspektionen (EI) och även finns tillgängliga för allmänheten genom offentlighetsprincipen.

Enligt lag får vi enbart betalt för våra kostnader att driva elnätet samt en lagenlig och skälig avkastning. Fortum hör till de största investerarna i Värmland med omnejd och satsar 200–250 miljoner kronor per år på att förnya och förbättra det befintliga elnätet, för att därigenom kunna tillgodose kundernas behov av pålitliga elleveranser i alla väder. Därför höjer vi priserna från och med den 1 februari, och självklart kommer kunderna att bli informerade om detta i samband med faktureringen.

Jag anser att våra priser utifrån regleringen är rimliga – dock kan man diskutera om kunder på landsbygden själva ska bära hela kostnaden. Elnät på landsbygden är alltid dyrare per kund än ett tätortsnät. Vi tycker att nästa steg är att elnätsbolagen får harmonisera, det vill säga utjämna priserna mellan landsbygd och tätort – precis som vi i princip betalar samma avgift för det allmänna vägnätet i Sverige, oberoende av var vi bor. På samma sätt borde vi få lov att utjämna kostnaderna för elnäten mellan våra olika nätområden.

EI har denna vecka avslagit vår ansökan om detta men vi kommer, för våra kunders skull, att driva denna fråga vidare.

Bengt Johansson

Fortum Distribution AB i Karlstad

Svar till Gary Bergqvist (NWT 15/1):

Vi är helt överens med dig om att Fortum Distribution har som uppgift att tillhandahålla kunderna i Värmland ett elnät till rimliga priser.

Men vad är ett rimligt pris? Ett elnätsbolag kan i dag inte ta ut vilka priser som helst, vilket du påstår i din insändare, eftersom intäkterna och kostnaderna kontrolleras av Energimarknadsinspektionen (EI) och även finns tillgängliga för allmänheten genom offentlighetsprincipen.

Enligt lag får vi enbart betalt för våra kostnader att driva elnätet samt en lagenlig och skälig avkastning. Fortum hör till de största investerarna i Värmland med omnejd och satsar 200–250 miljoner kronor per år på att förnya och förbättra det befintliga elnätet, för att därigenom kunna tillgodose kundernas behov av pålitliga elleveranser i alla väder. Därför höjer vi priserna från och med den 1 februari, och självklart kommer kunderna att bli informerade om detta i samband med faktureringen.

Jag anser att våra priser utifrån regleringen är rimliga – dock kan man diskutera om kunder på landsbygden själva ska bära hela kostnaden. Elnät på landsbygden är alltid dyrare per kund än ett tätortsnät. Vi tycker att nästa steg är att elnätsbolagen får harmonisera, det vill säga utjämna priserna mellan landsbygd och tätort – precis som vi i princip betalar samma avgift för det allmänna vägnätet i Sverige, oberoende av var vi bor. På samma sätt borde vi få lov att utjämna kostnaderna för elnäten mellan våra olika nätområden.

EI har denna vecka avslagit vår ansökan om detta men vi kommer, för våra kunders skull, att driva denna fråga vidare.

Bengt Johansson

Fortum Distribution AB i Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.