2013-06-18 07:30

2015-01-13 22:16

Metanolindustri bidrar till öppnare landskap

VÄRMLAND: Många missförstånd kring metanolprojektet

Replik till ”Skogskämpe” (NWT 10/6):

Du reagerar, helt förståeligt och säkert inte ensam, med oro för naturpåverkan från en metanolindustri. Lyckligtvis obefogad oro och det är bra att frågan tas upp så att klarhet kan skapas om konsekvenserna.

Det skogsuttag som blir aktuellt ger inte upphov till kalhyggen som efter timmer- och massavedsuttag. Istället skapas en ny marknad för rötved, röjnings- och gallringsvirke (stubbrytning är inte planerad). Det medför istället att vi får mindre igenväxning och ett öppnare landskap. Dessutom ger processen aska som återförs till marken som gödning. Transporterna till en anläggning kommer att ske inom max cirka 15 mil och är alltså kortare än då det nu sker för till exempel pelletstillverkning.

Av årstillväxten i virkesförrådet i Värmland på drygt 9 miljoner skogskubikmeter avverkas bara cirka 6. Av kvarvarande 3 skulle 0,5 förbrukas av en fabrik. Vi som ska leva och försörja oss här samt naturturisterna skulle få ett attraktivare landskap! Det kan ge samma effekt som det arbete som nu görs utefter Klarälvdalen med att öppna upp landskapet genom röjningåtgärder. Jag hoppas att detta skingrar din uttalade oro. Att hela projektet emanerar från en välrenommerad miljökämpe är också en garanti mot rovdrift.

Framtiden för Värmland är inte bara turism och vacker natur. Den måste också innehålla arbetsplatser inom områden där vi har förutsättningar att bli framgångsrika och kan bo kvar över hela landskapet. Samtidigt skall det kombineras med en resurssnål teknik som inte bara gagnar Värmland utan globalt. Ersättning av fossila bränslen är en sådan. Det är också vår plikt, här, att bidra med det vi har möjligheter för. Jag vet att detta är ett svårt ämne att ta ställning till och inte heller alla våra politiker och beslutsfattare är väl insatta. Med kännedom om fakta borde vi, såväl industrialister som miljövänner i Värmland och Sverige, kunna bilda en stark opinion i en så här viktig fråga!

Claes-Henrik Engström

Uddeholm

Replik till ”Skogskämpe” (NWT 10/6):

Du reagerar, helt förståeligt och säkert inte ensam, med oro för naturpåverkan från en metanolindustri. Lyckligtvis obefogad oro och det är bra att frågan tas upp så att klarhet kan skapas om konsekvenserna.

Det skogsuttag som blir aktuellt ger inte upphov till kalhyggen som efter timmer- och massavedsuttag. Istället skapas en ny marknad för rötved, röjnings- och gallringsvirke (stubbrytning är inte planerad). Det medför istället att vi får mindre igenväxning och ett öppnare landskap. Dessutom ger processen aska som återförs till marken som gödning. Transporterna till en anläggning kommer att ske inom max cirka 15 mil och är alltså kortare än då det nu sker för till exempel pelletstillverkning.

Av årstillväxten i virkesförrådet i Värmland på drygt 9 miljoner skogskubikmeter avverkas bara cirka 6. Av kvarvarande 3 skulle 0,5 förbrukas av en fabrik. Vi som ska leva och försörja oss här samt naturturisterna skulle få ett attraktivare landskap! Det kan ge samma effekt som det arbete som nu görs utefter Klarälvdalen med att öppna upp landskapet genom röjningåtgärder. Jag hoppas att detta skingrar din uttalade oro. Att hela projektet emanerar från en välrenommerad miljökämpe är också en garanti mot rovdrift.

Framtiden för Värmland är inte bara turism och vacker natur. Den måste också innehålla arbetsplatser inom områden där vi har förutsättningar att bli framgångsrika och kan bo kvar över hela landskapet. Samtidigt skall det kombineras med en resurssnål teknik som inte bara gagnar Värmland utan globalt. Ersättning av fossila bränslen är en sådan. Det är också vår plikt, här, att bidra med det vi har möjligheter för. Jag vet att detta är ett svårt ämne att ta ställning till och inte heller alla våra politiker och beslutsfattare är väl insatta. Med kännedom om fakta borde vi, såväl industrialister som miljövänner i Värmland och Sverige, kunna bilda en stark opinion i en så här viktig fråga!

Claes-Henrik Engström

Uddeholm

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.
null
null
null

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.