2018-10-09 06:00

2018-10-09 06:00

Vem kontrollerar att personalen gör rätt?

Replik: Försäkringskassan

Det är inte konstigt om sjuka blir upprörda som inte får möjlighet till dialog med Försäkringskassan, och inte får det stöd som sjukförsäkringssystemet är till för, skriver Kent och Christina Börjesson.

Svar till Evelyn Isaksen (28/9)

Evelyn Isaksen, ST anser sjuka inte ska bli upprörda på Försäkringskassans anställda, och istället ifrågasätta regering och politiker som har lagar som Försäkringskassans personal arbetar efter. Jag (Christina, utförsäkrad arbetsterapeut) är kronisk sjuk med låg pension på grund av Försäkringskassans fel och ljug. Jag fick inte ens bli sjukskriven för Försäkringskassans handläggare kunde inte tolka intyget rätt. Jag fick inte möjlighet till samtal med Försäkringskassan för att rätta till felen.

Feltolkade underlag sändes till medicinsk rådgivare som aldrig träffar den sjuke. Försäkringskassans läkare gjorde fel bedömning på grund av Försäkringskassans feltolkningar. Ärendet avslogs och gick vidare till domstol. Jag fick rätt i förvaltningsdomstolen två gånger, men Försäkringskassans processförare ljög för att få upp målet i en högre rättsinstans, och påstod att jag hade arbetat under sjukskrivning (vilket är ett lagbrott). Jag fick avslag i kammarrätten. Försäkringskassan vann målet.

Ingen för den sjukes talan vid domstolsförhandlingar. Den sjuke får själv inte närvara. Svenskt domstolsväsen är inte rättssäkert! Politiker har ingen insikt i Försäkringskassans arbetssätt. Tjänstemannaansvaret är borttaget sen många år, handläggaren är inte ansvarig för sin tjänsteutövning.

Vem kontrollerar att Försäkringskassans personal gör rätt? Vem har koll på att förvaltningsdomstolen får rätt underlag att döma på? Förvaltningsdomstol har inte resurser att kontrollera riktigheten i Försäkringskassans underlag. JO, justitieombudsmannen, ska granska myndigheter/myndighetsutövning, men väljer själv vilka ärenden de vill granska. Mitt ärende med Försäkringskassan och förvaltningsdomstol valde JO att inte granska.

Det är inte konstigt om sjuka blir upprörda som inte får möjlighet till dialog med Försäkringskassan, och inte får det stöd som sjukförsäkringssystemet är till för. Hela Försäkringskassans verksamhet är i behov av översyn av en oberoende utredare.

Hur många av Försäkringskassans personal samt riksdagspolitiker har själv erfarenhet från att ha varit långtidssjuka, och fått avslag på sjukersättning? Har vi inte råd att ta hand om sjuka i dagens Sverige? Vad ska man med läkarintyg och lagar till? Försäkringskassan tolkar ändå som de vill!

Kent och Christina Börjesson

Svar till Evelyn Isaksen (28/9)

Evelyn Isaksen, ST anser sjuka inte ska bli upprörda på Försäkringskassans anställda, och istället ifrågasätta regering och politiker som har lagar som Försäkringskassans personal arbetar efter. Jag (Christina, utförsäkrad arbetsterapeut) är kronisk sjuk med låg pension på grund av Försäkringskassans fel och ljug. Jag fick inte ens bli sjukskriven för Försäkringskassans handläggare kunde inte tolka intyget rätt. Jag fick inte möjlighet till samtal med Försäkringskassan för att rätta till felen.

Feltolkade underlag sändes till medicinsk rådgivare som aldrig träffar den sjuke. Försäkringskassans läkare gjorde fel bedömning på grund av Försäkringskassans feltolkningar. Ärendet avslogs och gick vidare till domstol. Jag fick rätt i förvaltningsdomstolen två gånger, men Försäkringskassans processförare ljög för att få upp målet i en högre rättsinstans, och påstod att jag hade arbetat under sjukskrivning (vilket är ett lagbrott). Jag fick avslag i kammarrätten. Försäkringskassan vann målet.

Ingen för den sjukes talan vid domstolsförhandlingar. Den sjuke får själv inte närvara. Svenskt domstolsväsen är inte rättssäkert! Politiker har ingen insikt i Försäkringskassans arbetssätt. Tjänstemannaansvaret är borttaget sen många år, handläggaren är inte ansvarig för sin tjänsteutövning.

Vem kontrollerar att Försäkringskassans personal gör rätt? Vem har koll på att förvaltningsdomstolen får rätt underlag att döma på? Förvaltningsdomstol har inte resurser att kontrollera riktigheten i Försäkringskassans underlag. JO, justitieombudsmannen, ska granska myndigheter/myndighetsutövning, men väljer själv vilka ärenden de vill granska. Mitt ärende med Försäkringskassan och förvaltningsdomstol valde JO att inte granska.

Det är inte konstigt om sjuka blir upprörda som inte får möjlighet till dialog med Försäkringskassan, och inte får det stöd som sjukförsäkringssystemet är till för. Hela Försäkringskassans verksamhet är i behov av översyn av en oberoende utredare.

Hur många av Försäkringskassans personal samt riksdagspolitiker har själv erfarenhet från att ha varit långtidssjuka, och fått avslag på sjukersättning? Har vi inte råd att ta hand om sjuka i dagens Sverige? Vad ska man med läkarintyg och lagar till? Försäkringskassan tolkar ändå som de vill!

Kent och Christina Börjesson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.