2018-09-14 06:01

2018-09-14 06:01

Dags för besinning om klimatet

Debatt: Jorden

Man behöver inte googla mycket för att se att många meriterade forskare inte ser vetenskapliga bevis för att våra utsläpp av koldioxid är den främsta klimatpåverkande faktorn, skriver Stig H Moberg.

Världskändisen professor Hans Rosling försökte under sin livstid med eleganta rörliga bubbeldiagram få världsledare, politiker, massmedia m fl att bättre förstå hur världen egentligen ser ut, t ex när det gäller hur fattigdomen i världen, barnadödligheten, flickors tillgång till skolgång m m. utvecklats över tiden. Han berättar i sin postumt utgivna bok Factfulness (Natur & Kultur, 2018) att den främste klimatalarmisten, förre amerikanske vicepresidenten Al Gore, ville ha hans hjälp. ”Vi måste skrämma folk” sade denne till Rosling. Al Gore ville använda Roslings animeringsteknik för att visa värsta tänkbara konsekvenser av fortsatt ökade koldioxidutsläpp.

Hans Rosling var oroad av klimatfrågan och ansåg liksom Al Gore att snabba åtgärder var nödvändiga, men han kunde inte gå med på dennes begäran om hjälp. Han skriver i sin bok: ”Jag tycker inte om rädsla... Rädsla plus brådska bäddar för dumma, drastiska beslut med oförutsägbara bieffekter. Klimatfrågan är alltför viktig för det. Den kräver systematiska analyser, genomtänkta beslut, stegvisa åtgärder och noggranna utvärderingar.”.

Intressant är även Hans Roslings besked om sin syn på överdrifter ”Att bara visa skräckscenariot och – än värre – förlänga dess trend långt in i framtiden bortom vetenskapligt grundade data var långt utanför Gapminders [Roslings företag] målsättning att begripliggöra grundläggande fakta”. Han menade att man också måste visa diagram över det mest sannolika och det bästa tänkbara scenariot. Svaret till Al Gore blev ”Herr vicepresident: inga siffror, inga bubblor [diagram]”. Han förordade data och kylig analys, men när han började forska efter den av Al Gore och andra alarmister predikade orsaken till klimatförändringen – människans koldioxidutsläpp – ”hittade jag förvånansvärt lite”, skrev han.

Sommarens utsträckta värmebölja och med denna sammanhängande skogsbränder har skrämt många. Forskare som i likhet med Al Gore är klimatalarmister, politiker som Miljöpartiets språkrör och massmedia, särskilt SVT, har inte varit sena med tvärsäkra uttalanden om den katastrof som väntar om vi inte ser till att koldioxidutsläppen elimineras. Man har till och med talat om temperaturökningar på 4-5 grader inom en snar framtid, kommande våldsamma havsnivåhöjningar och annat elände om inget görs.

Dessvärre tycks massmedia inte tillåta att kunniga personer med en annan, mera sansad syn kommer till tals. De finns; man behöver inte googla mycket för att se att många meriterade forskare inte ser vetenskapliga bevis för att våra utsläpp av koldioxid är den främsta klimatpåverkande faktorn.

Här skall inte diskuteras vad som är rätt eller fel när det gäller orsakerna till pågående klimatförändringar. Jag vill bara framföra en vädjan till debattörer, politiker och massmedia om besinning och lite eftertänksamhet i Hans Roslings anda.

Stig H Moberg

Världskändisen professor Hans Rosling försökte under sin livstid med eleganta rörliga bubbeldiagram få världsledare, politiker, massmedia m fl att bättre förstå hur världen egentligen ser ut, t ex när det gäller hur fattigdomen i världen, barnadödligheten, flickors tillgång till skolgång m m. utvecklats över tiden. Han berättar i sin postumt utgivna bok Factfulness (Natur & Kultur, 2018) att den främste klimatalarmisten, förre amerikanske vicepresidenten Al Gore, ville ha hans hjälp. ”Vi måste skrämma folk” sade denne till Rosling. Al Gore ville använda Roslings animeringsteknik för att visa värsta tänkbara konsekvenser av fortsatt ökade koldioxidutsläpp.

Hans Rosling var oroad av klimatfrågan och ansåg liksom Al Gore att snabba åtgärder var nödvändiga, men han kunde inte gå med på dennes begäran om hjälp. Han skriver i sin bok: ”Jag tycker inte om rädsla... Rädsla plus brådska bäddar för dumma, drastiska beslut med oförutsägbara bieffekter. Klimatfrågan är alltför viktig för det. Den kräver systematiska analyser, genomtänkta beslut, stegvisa åtgärder och noggranna utvärderingar.”.

Intressant är även Hans Roslings besked om sin syn på överdrifter ”Att bara visa skräckscenariot och – än värre – förlänga dess trend långt in i framtiden bortom vetenskapligt grundade data var långt utanför Gapminders [Roslings företag] målsättning att begripliggöra grundläggande fakta”. Han menade att man också måste visa diagram över det mest sannolika och det bästa tänkbara scenariot. Svaret till Al Gore blev ”Herr vicepresident: inga siffror, inga bubblor [diagram]”. Han förordade data och kylig analys, men när han började forska efter den av Al Gore och andra alarmister predikade orsaken till klimatförändringen – människans koldioxidutsläpp – ”hittade jag förvånansvärt lite”, skrev han.

Sommarens utsträckta värmebölja och med denna sammanhängande skogsbränder har skrämt många. Forskare som i likhet med Al Gore är klimatalarmister, politiker som Miljöpartiets språkrör och massmedia, särskilt SVT, har inte varit sena med tvärsäkra uttalanden om den katastrof som väntar om vi inte ser till att koldioxidutsläppen elimineras. Man har till och med talat om temperaturökningar på 4-5 grader inom en snar framtid, kommande våldsamma havsnivåhöjningar och annat elände om inget görs.

Dessvärre tycks massmedia inte tillåta att kunniga personer med en annan, mera sansad syn kommer till tals. De finns; man behöver inte googla mycket för att se att många meriterade forskare inte ser vetenskapliga bevis för att våra utsläpp av koldioxid är den främsta klimatpåverkande faktorn.

Här skall inte diskuteras vad som är rätt eller fel när det gäller orsakerna till pågående klimatförändringar. Jag vill bara framföra en vädjan till debattörer, politiker och massmedia om besinning och lite eftertänksamhet i Hans Roslings anda.

Stig H Moberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.