2018-09-01 06:01

2018-09-01 06:01

Tullen är den första linjen i kampen mot brottsligheten

Debatt: Kriminalpolitik

En förstärkning av Tullverket är ett viktigt steg i arbetet för att minska mängden narkotika och därmed strypa en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten, skriver Tomas Tobé, Pål Jonson och Christian Holm Barenfeld.

Vi behöver förstärka det svenska gränsskyddet. Ett starkt och effektivt Tullverk är avgörande för att stoppa smugglingen av narkotika, vapen och stöldgods. Det är viktigt för att vi ska kunna knäcka den organiserade brottsligheten och sätta stopp för de utländska stöldligorna. Därför vill Moderaterna förstärka Tullverket med 500 fler tulltjänstemän i hela Sverige. För Värmlands del skulle detta innebära ett välbehövligt tillskott av tulltjänstemän vid den norska gränsen.

Värmland har omfattande problem med utländska stöldligor på landsbygden. Kombinationen av bristande polisresurser och låga straff för exempelvis inbrott har gjort Sverige attraktivt för den här typen av kriminalitet. Polisen har beskrivit Sverige som ett smörgåsbord för utländska stöldligor. Såhär kan det inte fortsätta.

I dag tvingas Tullverket att prioritera mellan landets gränsövergångar. Bemanningen är för låg trots att myndigheten utgör den första linjen i kampen mot brottsligheten. Det här vill vi ändra på. Det är hög tid att stärka Sveriges gränsskydd och samtidigt öka antalet poliser. Vårt land kan inte längre stå öppet för utländsk brottslighet. Grundläggande statliga åtaganden måste fungera för att samhällskontraktet inte ska urholkas.

Men gränsskyddet behövs inte bara för att stoppa de utländska stöldligorna. Tullverket ska också användas för att motverka att narkotika och vapen smugglas in i Sverige. I Karlstad finns det tecken på att narkotikatillgången ökar. En förstärkning av Tullverket är ett viktigt steg i arbetet för att minska mängden narkotika och därmed strypa en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

Därför går Moderaterna till val på att öka antalet tulltjänstemän med 500 stycken i hela landet. Vi vill även ge Tullverket ökade befogenheter att stoppa fordon med misstänkt stöldgods för att genomsöka dem. I dag saknar Tullverket sådana befogenheter. De här förslagen ska kombineras med en skarpare straffrättslig lagstiftning för exempelvis smuggling av vapen och narkotikaförsäljning.

Utöver satsningarna på Tullverket vill vi även öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. För Värmlands del skulle det innebära över 200 nya polisanställda. En välbehövlig satsning eftersom polistätheten tyvärr har sjunkit under nuvarande regering.

Moderaterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar däremot att ta tag i de grundläggande samhällsfunktioner som i dag inte fungerar tillräckligt bra. Att rusta upp rättsstaten och öka tryggheten i hela landet kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna för nästa regering.

Tomas Tobé (M)

Rättspolitisk talesperson

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Christian Holm Barenfeld (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Vi behöver förstärka det svenska gränsskyddet. Ett starkt och effektivt Tullverk är avgörande för att stoppa smugglingen av narkotika, vapen och stöldgods. Det är viktigt för att vi ska kunna knäcka den organiserade brottsligheten och sätta stopp för de utländska stöldligorna. Därför vill Moderaterna förstärka Tullverket med 500 fler tulltjänstemän i hela Sverige. För Värmlands del skulle detta innebära ett välbehövligt tillskott av tulltjänstemän vid den norska gränsen.

Värmland har omfattande problem med utländska stöldligor på landsbygden. Kombinationen av bristande polisresurser och låga straff för exempelvis inbrott har gjort Sverige attraktivt för den här typen av kriminalitet. Polisen har beskrivit Sverige som ett smörgåsbord för utländska stöldligor. Såhär kan det inte fortsätta.

I dag tvingas Tullverket att prioritera mellan landets gränsövergångar. Bemanningen är för låg trots att myndigheten utgör den första linjen i kampen mot brottsligheten. Det här vill vi ändra på. Det är hög tid att stärka Sveriges gränsskydd och samtidigt öka antalet poliser. Vårt land kan inte längre stå öppet för utländsk brottslighet. Grundläggande statliga åtaganden måste fungera för att samhällskontraktet inte ska urholkas.

Men gränsskyddet behövs inte bara för att stoppa de utländska stöldligorna. Tullverket ska också användas för att motverka att narkotika och vapen smugglas in i Sverige. I Karlstad finns det tecken på att narkotikatillgången ökar. En förstärkning av Tullverket är ett viktigt steg i arbetet för att minska mängden narkotika och därmed strypa en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

Därför går Moderaterna till val på att öka antalet tulltjänstemän med 500 stycken i hela landet. Vi vill även ge Tullverket ökade befogenheter att stoppa fordon med misstänkt stöldgods för att genomsöka dem. I dag saknar Tullverket sådana befogenheter. De här förslagen ska kombineras med en skarpare straffrättslig lagstiftning för exempelvis smuggling av vapen och narkotikaförsäljning.

Utöver satsningarna på Tullverket vill vi även öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. För Värmlands del skulle det innebära över 200 nya polisanställda. En välbehövlig satsning eftersom polistätheten tyvärr har sjunkit under nuvarande regering.

Moderaterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar däremot att ta tag i de grundläggande samhällsfunktioner som i dag inte fungerar tillräckligt bra. Att rusta upp rättsstaten och öka tryggheten i hela landet kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna för nästa regering.

Tomas Tobé (M)

Rättspolitisk talesperson

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Christian Holm Barenfeld (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.