2018-08-11 06:01

2018-08-11 06:01

Utbildning beskattas hårt – ett nytt skattesystem behövs

Debatt: Sverige

Faktum är att Sverige i dag är det land inom OECD där det ekonomiskt lönar sig minst att utbilda sig. För att Sverige ska stå starkt i framtiden måste därför skatten på arbete sänkas, skriver Göran Arrius.

I Värmlands län är det 23 procent av invånarna som betalar statlig skatt. Men av de med akademisk utbildning är det hela 36 procent. Utbildning och innovation är nyckeln till en fortsatt hållbar välfärd. Därför behöver Sverige en ny skattereform med fokus på sänkt skatt på arbete.

Saco vill att utbildning ska löna sig. Det är viktigt för individen och det är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden och i näringslivet. Den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo. Framtidens samhälle kommer att i ännu högre grad präglas av globalisering, digitalisering och stora demografiska utmaningar. Hur ska Sverige fortsätta stå sig starkt när konkurrensen i omvärlden ökar?

För Saco är svaret självklart: Sveriges ekonomi ska bygga på innovation och kunskap. Vi lägger grunden för framtidens välfärdssamhälle genom att gynna utbildning och kompetens, inte genom att försämra löner och arbetsvillkor. Utbildning säkerställer tillväxt och produktivitet. Utbildning skapar innovationskraft i näringslivet och hög kvalitet i välfärden. Utbildning är grunden i en stark svensk ekonomi.

Vi kan konstatera att alltfler riksdagspartier inte bara skriver i sina högtidstal och manifest att det är utbildning och innovationer som säkrar Sveriges framtid. Ett flertal riksdagspartier ställer sig nu också bakom en ny skattereform under nästa mandatperiod, där målet bland annat är att sänka skatten på arbete. Det är välkommet och en utveckling som Saco har efterfrågat länge. Det är helt nödvändigt att skapa ett nytt skattesystem som premierar utbildning, kompetens och ansvarstagande.

Saco kan i dag publicera siffror som visar att 23 procent av heltidsarbetande i Värmlands län betalar statlig skatt. Motsvarande siffra för heltidsarbetande akademiker i Värmlands län är hela 36 procent. Faktum är att Sverige i dag är det land inom OECD där det ekonomiskt lönar sig minst att utbilda sig. För att Sverige ska stå starkt i framtiden måste därför skatten på arbete sänkas.

Det är dags att partierna tar ansvar för svensk ekonomi och välfärd och tillsätter en parlamentarisk utredning kring ett nytt skattesystem med fokus på sänkt skatt på arbete. Ett nytt skattesystem bör utgå ifrån följande principer:

1. Utbildning ska löna sig. Ingen ska behöva betala mer än hälften av en löneökning och högst 20 procent av de heltidsarbetande ska betala statlig inkomstskatt. Värnskatten är en av de skadligaste skatterna i ekonomin och ska tas bort.

2. Prioritera innovation och tillväxt. Sverige behöver ett skattesystem som tar sikte på den nya kunskapsekonomin och som uppmuntrar entreprenörskap och företagande. Framtidens skattesystem måste säkra jobb och tillväxt i en globalt konkurrensutsatt ekonomi.

3. Säkra välfärdssamhällets långsiktiga utveckling. Offentlig sektor står inför stora utmaningar de kommande åren. En framtida skattereform bör därför föregås av en grundläggande diskussion om det offentliga välfärdsåtagandet och hur det ska finansieras. Med tanke på de strukturella utmaningar som Sverige står inför tror vi inte att det totala skatteuttaget går att sänka, snarare kan det behöva höjas något för att möta utmaningarna inom välfärden.

Saco var en av initiativtagarna till den förra skattereformen som präglades av enkelhet och förutsägbarhet och där utbildning och arbete skulle löna sig. Vi är redo att bistå igen. Tillsammans kan vi se till att utbildning och innovation även fortsättningsvis säkrar Sveriges framtida välfärd.

Göran Arrius

Ordförande, Saco

I Värmlands län är det 23 procent av invånarna som betalar statlig skatt. Men av de med akademisk utbildning är det hela 36 procent. Utbildning och innovation är nyckeln till en fortsatt hållbar välfärd. Därför behöver Sverige en ny skattereform med fokus på sänkt skatt på arbete.

Saco vill att utbildning ska löna sig. Det är viktigt för individen och det är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden och i näringslivet. Den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo. Framtidens samhälle kommer att i ännu högre grad präglas av globalisering, digitalisering och stora demografiska utmaningar. Hur ska Sverige fortsätta stå sig starkt när konkurrensen i omvärlden ökar?

För Saco är svaret självklart: Sveriges ekonomi ska bygga på innovation och kunskap. Vi lägger grunden för framtidens välfärdssamhälle genom att gynna utbildning och kompetens, inte genom att försämra löner och arbetsvillkor. Utbildning säkerställer tillväxt och produktivitet. Utbildning skapar innovationskraft i näringslivet och hög kvalitet i välfärden. Utbildning är grunden i en stark svensk ekonomi.

Vi kan konstatera att alltfler riksdagspartier inte bara skriver i sina högtidstal och manifest att det är utbildning och innovationer som säkrar Sveriges framtid. Ett flertal riksdagspartier ställer sig nu också bakom en ny skattereform under nästa mandatperiod, där målet bland annat är att sänka skatten på arbete. Det är välkommet och en utveckling som Saco har efterfrågat länge. Det är helt nödvändigt att skapa ett nytt skattesystem som premierar utbildning, kompetens och ansvarstagande.

Saco kan i dag publicera siffror som visar att 23 procent av heltidsarbetande i Värmlands län betalar statlig skatt. Motsvarande siffra för heltidsarbetande akademiker i Värmlands län är hela 36 procent. Faktum är att Sverige i dag är det land inom OECD där det ekonomiskt lönar sig minst att utbilda sig. För att Sverige ska stå starkt i framtiden måste därför skatten på arbete sänkas.

Det är dags att partierna tar ansvar för svensk ekonomi och välfärd och tillsätter en parlamentarisk utredning kring ett nytt skattesystem med fokus på sänkt skatt på arbete. Ett nytt skattesystem bör utgå ifrån följande principer:

1. Utbildning ska löna sig. Ingen ska behöva betala mer än hälften av en löneökning och högst 20 procent av de heltidsarbetande ska betala statlig inkomstskatt. Värnskatten är en av de skadligaste skatterna i ekonomin och ska tas bort.

2. Prioritera innovation och tillväxt. Sverige behöver ett skattesystem som tar sikte på den nya kunskapsekonomin och som uppmuntrar entreprenörskap och företagande. Framtidens skattesystem måste säkra jobb och tillväxt i en globalt konkurrensutsatt ekonomi.

3. Säkra välfärdssamhällets långsiktiga utveckling. Offentlig sektor står inför stora utmaningar de kommande åren. En framtida skattereform bör därför föregås av en grundläggande diskussion om det offentliga välfärdsåtagandet och hur det ska finansieras. Med tanke på de strukturella utmaningar som Sverige står inför tror vi inte att det totala skatteuttaget går att sänka, snarare kan det behöva höjas något för att möta utmaningarna inom välfärden.

Saco var en av initiativtagarna till den förra skattereformen som präglades av enkelhet och förutsägbarhet och där utbildning och arbete skulle löna sig. Vi är redo att bistå igen. Tillsammans kan vi se till att utbildning och innovation även fortsättningsvis säkrar Sveriges framtida välfärd.

Göran Arrius

Ordförande, Saco

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.