2018-08-10 06:01

2018-08-10 06:01

En sakligare debatt om Skutberget

Debatt: Karlstad

Med steg tre så kommer Karlstad inte att ha kvar Skutberget som ett öppet och rekreationsinriktat friluftsområde. Här är skiljelinjen och den går inte med känslor eller tyckande bortse ifrån, skriver Anders Lindhe.

Då jag på min fritid jobbat med Skutbergsfrågan i cirka 1,5 år så tror jag mig ha en viss vetskap om ämnet, dessutom ogillar jag osakliga argument från båda sidor. Jag anser att det finns ett vägval den 9 september som måste göras av Karlstadsborna, oavsett tycke, åsikt eller smak.

Vill Karlstadsborna ha ett utökat och öppet samt utvecklat friluftsområde, där själslig rekreation och olika typer av fysisk aktivitet kan ske? Dragkraften i detta scenario är området i sig (vatten, skog, samt naturvyer) och området runt nuvarande motionscentral.

Eller vill Karlstadborna ha en inhägnad och avgiftsbelagd temapark som delas med ett utvecklat men mindre stort friluftsområde? Dragkraften i detta scenario är en kommersiell temapark som under sommarlovstid skall marknadsföra Muumimaailma Oy, inriktningen är barn/familj.

Oavsett val kommer båda alternativen att generera arbetstillfällen. I ena fallet skapas de av flera olika företag som kan verka året runt, t ex spa, yoga, gruppträning, senior/junior aktivitet i naturen, kajak/SUP, MTB-cykling. Det andra alternativet kommer att ge sommarjobb för ungdomar under sommarlovstid enbart i temaparken.

Företrädare för de båda synsätten vill utveckla området. Ena gruppen med områdets natur och de fyra årstiderna i fokus, andra gruppen inriktar sig på en temapark som är öppet under sommarlovstid (cirka 80 dagar). Båda grupperingarna vill utveckla själva friluftsområdet. Ena sidan vill utöka hela området och i samklang med naturen utveckla det för gammal som ung. Andra sidan vill utveckla den del av friluftsområdet som efter införd temapark blir kvar.

Det finns två dolda faktorer som jag anser helt har kommit bort i debatten och som Karlstadsborna borde lägga vikt vid:

• Ekonomi. Det sägs i debatten att Muumimaailma Oy skall investera och det är utmärkt, men ingen får veta vad vi Karlstadsbor skall betala. På andra håll i Sverige har vi sett facit av kommunala satsningar utan ekonomisk redovisning vilket har varit förödande läsning. Givetvis skall vi Karlstadsbor får veta vad de totala kostnaderna blir.

• Varför pratar ingen om steg tre. Båda sidor pratar om steg två. I steg tre kommer än mer av området att tas i anspråk.

Jag citerar kommunens egna handlingar: ”I det tredje skedet investeras i funktioner som stöder parken eller som ger mervärde. Det här kan t ex vara minigolf med tema, en vattenpark, en husdjurspark eller en trafikpark. Om förutsättningarna och förväntningarna finns kan man i anknytning till parken investera i ett campingområde, en stugby eller t o m ett hotell. Allt ska finnas i anknytning till parken och de stödjande funktionerna kommer att ha Mummintema.”

Med steg tre så kommer Karlstad inte att ha kvar Skutberget som ett öppet och rekreationsinriktat friluftsområde. Här är skiljelinjen och den går inte med känslor eller tyckande bortse ifrån. Den 9 september måste du välja väg.

Länsstyrelsens ”ja” till planerna på ett Muminland på Skutberget i Karlstad är ett ja med förbehåll. Trots allt anger länsstyrelsen en del villkor för att en etablering av en temapark ska kunna ske. Dessutom är inte detaljplanegranskningen klar, mycket arbete återstår. Oavsett länsstyrelsens yttrande så kommer frågan med all sannolikhet att avgöras i mark- och miljödomstolen och sedan i mark- och miljööverdomstolen.

Anders Lindhe

Karlstad

Då jag på min fritid jobbat med Skutbergsfrågan i cirka 1,5 år så tror jag mig ha en viss vetskap om ämnet, dessutom ogillar jag osakliga argument från båda sidor. Jag anser att det finns ett vägval den 9 september som måste göras av Karlstadsborna, oavsett tycke, åsikt eller smak.

Vill Karlstadsborna ha ett utökat och öppet samt utvecklat friluftsområde, där själslig rekreation och olika typer av fysisk aktivitet kan ske? Dragkraften i detta scenario är området i sig (vatten, skog, samt naturvyer) och området runt nuvarande motionscentral.

Eller vill Karlstadborna ha en inhägnad och avgiftsbelagd temapark som delas med ett utvecklat men mindre stort friluftsområde? Dragkraften i detta scenario är en kommersiell temapark som under sommarlovstid skall marknadsföra Muumimaailma Oy, inriktningen är barn/familj.

Oavsett val kommer båda alternativen att generera arbetstillfällen. I ena fallet skapas de av flera olika företag som kan verka året runt, t ex spa, yoga, gruppträning, senior/junior aktivitet i naturen, kajak/SUP, MTB-cykling. Det andra alternativet kommer att ge sommarjobb för ungdomar under sommarlovstid enbart i temaparken.

Företrädare för de båda synsätten vill utveckla området. Ena gruppen med områdets natur och de fyra årstiderna i fokus, andra gruppen inriktar sig på en temapark som är öppet under sommarlovstid (cirka 80 dagar). Båda grupperingarna vill utveckla själva friluftsområdet. Ena sidan vill utöka hela området och i samklang med naturen utveckla det för gammal som ung. Andra sidan vill utveckla den del av friluftsområdet som efter införd temapark blir kvar.

Det finns två dolda faktorer som jag anser helt har kommit bort i debatten och som Karlstadsborna borde lägga vikt vid:

• Ekonomi. Det sägs i debatten att Muumimaailma Oy skall investera och det är utmärkt, men ingen får veta vad vi Karlstadsbor skall betala. På andra håll i Sverige har vi sett facit av kommunala satsningar utan ekonomisk redovisning vilket har varit förödande läsning. Givetvis skall vi Karlstadsbor får veta vad de totala kostnaderna blir.

• Varför pratar ingen om steg tre. Båda sidor pratar om steg två. I steg tre kommer än mer av området att tas i anspråk.

Jag citerar kommunens egna handlingar: ”I det tredje skedet investeras i funktioner som stöder parken eller som ger mervärde. Det här kan t ex vara minigolf med tema, en vattenpark, en husdjurspark eller en trafikpark. Om förutsättningarna och förväntningarna finns kan man i anknytning till parken investera i ett campingområde, en stugby eller t o m ett hotell. Allt ska finnas i anknytning till parken och de stödjande funktionerna kommer att ha Mummintema.”

Med steg tre så kommer Karlstad inte att ha kvar Skutberget som ett öppet och rekreationsinriktat friluftsområde. Här är skiljelinjen och den går inte med känslor eller tyckande bortse ifrån. Den 9 september måste du välja väg.

Länsstyrelsens ”ja” till planerna på ett Muminland på Skutberget i Karlstad är ett ja med förbehåll. Trots allt anger länsstyrelsen en del villkor för att en etablering av en temapark ska kunna ske. Dessutom är inte detaljplanegranskningen klar, mycket arbete återstår. Oavsett länsstyrelsens yttrande så kommer frågan med all sannolikhet att avgöras i mark- och miljödomstolen och sedan i mark- och miljööverdomstolen.

Anders Lindhe

Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.