2018-08-10 06:00

2018-08-10 06:00

Bättre för Sverige utanför EU

Debatt: Krisberedskap

Den senaste tidens skogsbränder visar också med stor tydlighet på varför ett avståndstagande gentemot EU och ett stärkande av nationalstaten är direkt nödvändigt, skriver Mattias Åberg.

Sverige betalar i ungefärliga tal 30 miljarder kronor i medlemsavgift till EU, en summa som dessutom förmodas öka ansenligt. Av den summa som vi betalar i avgift återförs drygt 11 miljarder kronor i form av bidrag, främst då till våra svenska lantbrukare. Sverigedemokraterna anser att denna ordning inte på något vis är till gagn för vår lantbruksnäring. Den måttlösa byråkrati som EU-medlemskapet ger upphov till är en tung börda för våra bönder. Vi anser att Sverige ska vara självbestämmande i utformningen av vår landsbygdspolitik.

På så vis kan resurser användas mångt mer ansvarsfullt och effektivt. Lagar och regler ska anpassas efter de villkor som råder här, inte i övriga Europa. Svenska bönder ska inte behöva lägga stora delar av sin tid på byråkrati, de ska göra det som de är bäst på, nämligen producera livsmedel i världsklass. I och med den senaste tidens torka har EU återigen visat på sin uddlöshet och indolenta förmåga. Vi kan konstatera att Sverige inte har några som helst garantier på att erhålla någon form av stöd ur EU:s krisfond, och skulle vi mot förmodan få något stöd så lär det bli både ringa och långfristigt.

Den senaste tidens skogsbränder visar också med stor tydlighet på varför ett avståndstagande gentemot EU och ett stärkande av nationalstaten är direkt nödvändigt.

Människor tvingas fly från sina hem och många ser generationers livsverk gå upp i rök. År 2014 drabbades Västmanland av en av de största skogsbränderna i modern tid. Branden drabbade en hel bygd och dess invånare hårt och krävde stora resurser från samhället. En del av orsaken till brandens snabba förlopp var ett antal mänskliga misstag i kombination med att det lokala brandförsvaret inte kunde agera tillräckligt snabbt.

Vi i Sverigedemokraterna anser att vi behöver förstärka vår brandkapacitet för att klara extrema lägen, något Sverigedemokraterna även budgeterat för. Men regeringen väljer uppenbarligen att prioritera annat än att bättre skydda befolkning och skog från brändernas härjningar. Vilket leder till att vi tvingas vända oss till EU för att få tillgång till brandflyg istället för att investera själva i detta.

Vi anser att vi själva måste skaffa tillräckliga resurser för att bekämpa skogsbränder istället för att vara beroende andra länders välvilja. En stark nationalstat med en medveten och väl fungerande krisberedskap är den bästa garanten för beskyddandet av sin egen befolkning.

Mattias Åberg (SD)

Riksdagskandidat

Sverige betalar i ungefärliga tal 30 miljarder kronor i medlemsavgift till EU, en summa som dessutom förmodas öka ansenligt. Av den summa som vi betalar i avgift återförs drygt 11 miljarder kronor i form av bidrag, främst då till våra svenska lantbrukare. Sverigedemokraterna anser att denna ordning inte på något vis är till gagn för vår lantbruksnäring. Den måttlösa byråkrati som EU-medlemskapet ger upphov till är en tung börda för våra bönder. Vi anser att Sverige ska vara självbestämmande i utformningen av vår landsbygdspolitik.

På så vis kan resurser användas mångt mer ansvarsfullt och effektivt. Lagar och regler ska anpassas efter de villkor som råder här, inte i övriga Europa. Svenska bönder ska inte behöva lägga stora delar av sin tid på byråkrati, de ska göra det som de är bäst på, nämligen producera livsmedel i världsklass. I och med den senaste tidens torka har EU återigen visat på sin uddlöshet och indolenta förmåga. Vi kan konstatera att Sverige inte har några som helst garantier på att erhålla någon form av stöd ur EU:s krisfond, och skulle vi mot förmodan få något stöd så lär det bli både ringa och långfristigt.

Den senaste tidens skogsbränder visar också med stor tydlighet på varför ett avståndstagande gentemot EU och ett stärkande av nationalstaten är direkt nödvändigt.

Människor tvingas fly från sina hem och många ser generationers livsverk gå upp i rök. År 2014 drabbades Västmanland av en av de största skogsbränderna i modern tid. Branden drabbade en hel bygd och dess invånare hårt och krävde stora resurser från samhället. En del av orsaken till brandens snabba förlopp var ett antal mänskliga misstag i kombination med att det lokala brandförsvaret inte kunde agera tillräckligt snabbt.

Vi i Sverigedemokraterna anser att vi behöver förstärka vår brandkapacitet för att klara extrema lägen, något Sverigedemokraterna även budgeterat för. Men regeringen väljer uppenbarligen att prioritera annat än att bättre skydda befolkning och skog från brändernas härjningar. Vilket leder till att vi tvingas vända oss till EU för att få tillgång till brandflyg istället för att investera själva i detta.

Vi anser att vi själva måste skaffa tillräckliga resurser för att bekämpa skogsbränder istället för att vara beroende andra länders välvilja. En stark nationalstat med en medveten och väl fungerande krisberedskap är den bästa garanten för beskyddandet av sin egen befolkning.

Mattias Åberg (SD)

Riksdagskandidat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.