2018-07-14 06:00

2018-07-14 06:00

Regeringen omkullkastar svenskt skogsbruk

Debatt: Sverige

Moderaterna vill därför stoppa den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper, till dess att man kan säkerställa att enskilda skogsägare inte hamnar i kläm, skriver Maria Malmer Stenergard och Pål Jonson.

Regeringens beslut om att finkamma Sveriges skogar efter nyckelbiotoper under de kommande 10 åren kommer att omkullkasta svensk skogspolitik. Vi ser redan konsekvenserna. Allt för många skogsägare riskerar ekonomiska förluster på grund av att de får en nyckelbiotop registrerad på sin mark. Så bygger vi varken upp förtroende för den svenska staten eller förutsättningar för biologisk mångfald. Vi moderater vill skapa goda och långsiktiga villkor för skogsbruket i Värmland.

De senaste fyra åren har registreras omkring 20 000 hektar så kallade nyckelbiotoper, det vill säga områden med höga naturvärden. Endast i hälften av fallen där skogsmark har pekats ut har markägaren fått ersättning genom att skogen blivit skyddad. Övriga markägare lider ekonomiska förluster, eftersom inga certifierade sågverk vill ta emot timret. För skogsägaren kan höga naturvärden i den egna skogen därmed uppfattas som ett straff. Så förbättrar vi inte den biologiska mångfalden. För att göra saken värre så har regeringen nyligen gett Skogsstyrelsen i uppdrag att prioritera registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar.

Stora värden riskerar att gå förlorade på grund av myndighetsbeslut. Så kan vi inte ha det. Moderaterna vill därför stoppa den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper, till dess att man kan säkerställa att enskilda skogsägare inte hamnar i kläm. Många skogsägare har inväntat den nationella skogsstrategin för att få en lösning på nyckelbiotoperna. Men den strategi som regeringen presenterade i maj ekar tom på konkreta åtgärder som löser problemet.

Vi moderater vill påminna om att det svenska skogsbruket har bidragit till Sveriges välfärd i århundraden. Skogsägarnas rätt till sin egen mark och principen ”frihet under ansvar” har byggt upp de höga naturvärden och ekonomiska värden som finns i den svenska skogen idag. Så måste det även fortsätta.

Därför är det prioriterat för oss moderater att stärka äganderätten. Vi vill se över de lagar och regler som idag lägger hinder för de svenska skogsägarna. Genom att stärka äganderätten kan vi ge skogsägarna de verktyg som krävs för att fortsätta skapa höga naturvärden och bidra till Sveriges ekonomi. De svenska skogsägarna behöver en moderatledd regering som värnar det gröna guldet.

Maria Malmer Stenergard (M)

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Regeringens beslut om att finkamma Sveriges skogar efter nyckelbiotoper under de kommande 10 åren kommer att omkullkasta svensk skogspolitik. Vi ser redan konsekvenserna. Allt för många skogsägare riskerar ekonomiska förluster på grund av att de får en nyckelbiotop registrerad på sin mark. Så bygger vi varken upp förtroende för den svenska staten eller förutsättningar för biologisk mångfald. Vi moderater vill skapa goda och långsiktiga villkor för skogsbruket i Värmland.

De senaste fyra åren har registreras omkring 20 000 hektar så kallade nyckelbiotoper, det vill säga områden med höga naturvärden. Endast i hälften av fallen där skogsmark har pekats ut har markägaren fått ersättning genom att skogen blivit skyddad. Övriga markägare lider ekonomiska förluster, eftersom inga certifierade sågverk vill ta emot timret. För skogsägaren kan höga naturvärden i den egna skogen därmed uppfattas som ett straff. Så förbättrar vi inte den biologiska mångfalden. För att göra saken värre så har regeringen nyligen gett Skogsstyrelsen i uppdrag att prioritera registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar.

Stora värden riskerar att gå förlorade på grund av myndighetsbeslut. Så kan vi inte ha det. Moderaterna vill därför stoppa den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper, till dess att man kan säkerställa att enskilda skogsägare inte hamnar i kläm. Många skogsägare har inväntat den nationella skogsstrategin för att få en lösning på nyckelbiotoperna. Men den strategi som regeringen presenterade i maj ekar tom på konkreta åtgärder som löser problemet.

Vi moderater vill påminna om att det svenska skogsbruket har bidragit till Sveriges välfärd i århundraden. Skogsägarnas rätt till sin egen mark och principen ”frihet under ansvar” har byggt upp de höga naturvärden och ekonomiska värden som finns i den svenska skogen idag. Så måste det även fortsätta.

Därför är det prioriterat för oss moderater att stärka äganderätten. Vi vill se över de lagar och regler som idag lägger hinder för de svenska skogsägarna. Genom att stärka äganderätten kan vi ge skogsägarna de verktyg som krävs för att fortsätta skapa höga naturvärden och bidra till Sveriges ekonomi. De svenska skogsägarna behöver en moderatledd regering som värnar det gröna guldet.

Maria Malmer Stenergard (M)

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.