2018-07-04 06:00

2018-07-04 06:00

Varför denna attack på bioenergin?

Replik: Skogen

Klimatutmaningen är mycket stor, och vi har inte råd att mönstra ut några hållbara alternativ. Den svenska miljörörelsen borde, som alltid hittills, kunna se hållbara biobränslen som en viktig del av energi- och klimatomställningen, skriver Gustav Melin.

Svar till Frode Pleym med flera (NWT 25/6)

Vi har svårt att förstå varför delar av den svenska miljörörelsen nu attackerar användningen av biobränslen från skogen. Ta gärna en debatt om hur vi klarar biodiversitet i våra skogar. Men erkänn att bioenergi är en central del av strategin för att klara klimatutmaningen och fullfölja avvecklingen av den återstående kärnkraften.

Bioenergi är i dag Sverige största energikälla. 37 procent av den energi som används för industri, el, värme och transporter kommer från biobränslen. Det mesta produceras i Sverige, vilket ger försörjningstrygghet och jobb i hela landet, inte minst i Värmland.

Sverige ska bli klimatneutralt och fossilfritt inom ett par årtionden. Då behöver vi jobba på alla fronter, med effektivisering och olika förnybara alternativ. Användningen av bioenergi behöver öka. Från Svebios sida är vi övertygade om att bioenergi kan svara för mer än halva energibehovet i Sverige.

Vi har stöd för denna vision i den gemensamma rapport som Energimyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gav ut 2017 – Bioenergi på rätt sätt. Där anger man att den nuvarande användningen kring 130 TWh bioenergi kan ökas till 170-180 TWh i det korta perspektivet och 200-220 TWh fram till 2050, alltså en ökning med 50-70 procent på 30 år.

Myndigheterna avvisar den typ av resonemang som debattörerna från miljörörelsen använder om att biobränslen kan vara sämre än fossila bränslen (kolskuldsteorin) med följande formulering: ”Hållbart producerad biomassa från produktionsskogar och jordbruk där kolförråden i biomassa och mark bibehålls är en del av kolcykeln och bidrar inte till nettoutsläpp i den globala kolbudgeten.” Alltså, bioenergi från svensk skog och svenskt jordbruk är klimatneutral.

Men all bioenergi är därmed inte hållbar. Det finns exempel på motsatsen, exempelvis när skog avverkas utan att återplanteras, eller förbränning orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen. De fyra myndigheterna ställer upp fem grundläggande krav på hållbara biobränslen. De handlar bland annat om att inte orsaka avskogning, att inte minska biologisk mångfald eller försämra mark och vatten, att slå vakt om kolförråd i växtlighet och mark och att inte orsaka skadliga utsläpp av föroreningar.

Kraven stämmer mycket bra med de villkor för hållbar bioenergi som vi i Svebio alltid verkat för. Man måste ställa strikta miljökrav på bioenergi på samma sätt som för alla energislag.

En global ISO-standard om hållbarhet för bioenergi och EU:s nya Förnybartdirektiv med gemensamma hållbarhetskriterier för fasta biobränslen för alla EU:s länder kommer att ge ytterligare tydlighet om vad som är hållbar biomassa och vad som inte håller måttet.

Klimatutmaningen är mycket stor, och vi har inte råd att mönstra ut några hållbara alternativ. Den svenska miljörörelsen borde, som alltid hittills, kunna se hållbara biobränslen som en viktig del av energi- och klimatomställningen.

Miljöorganisationerna tycks också ifrågasätta användningen av ved för enskild uppvärmning. Det kan väl inte vara avsikten att förbjuda vedeldning?

Gustav Melin

Vd, Svebio - Svenska Bioenergiföreningen

Svar till Frode Pleym med flera (NWT 25/6)

Vi har svårt att förstå varför delar av den svenska miljörörelsen nu attackerar användningen av biobränslen från skogen. Ta gärna en debatt om hur vi klarar biodiversitet i våra skogar. Men erkänn att bioenergi är en central del av strategin för att klara klimatutmaningen och fullfölja avvecklingen av den återstående kärnkraften.

Bioenergi är i dag Sverige största energikälla. 37 procent av den energi som används för industri, el, värme och transporter kommer från biobränslen. Det mesta produceras i Sverige, vilket ger försörjningstrygghet och jobb i hela landet, inte minst i Värmland.

Sverige ska bli klimatneutralt och fossilfritt inom ett par årtionden. Då behöver vi jobba på alla fronter, med effektivisering och olika förnybara alternativ. Användningen av bioenergi behöver öka. Från Svebios sida är vi övertygade om att bioenergi kan svara för mer än halva energibehovet i Sverige.

Vi har stöd för denna vision i den gemensamma rapport som Energimyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gav ut 2017 – Bioenergi på rätt sätt. Där anger man att den nuvarande användningen kring 130 TWh bioenergi kan ökas till 170-180 TWh i det korta perspektivet och 200-220 TWh fram till 2050, alltså en ökning med 50-70 procent på 30 år.

Myndigheterna avvisar den typ av resonemang som debattörerna från miljörörelsen använder om att biobränslen kan vara sämre än fossila bränslen (kolskuldsteorin) med följande formulering: ”Hållbart producerad biomassa från produktionsskogar och jordbruk där kolförråden i biomassa och mark bibehålls är en del av kolcykeln och bidrar inte till nettoutsläpp i den globala kolbudgeten.” Alltså, bioenergi från svensk skog och svenskt jordbruk är klimatneutral.

Men all bioenergi är därmed inte hållbar. Det finns exempel på motsatsen, exempelvis när skog avverkas utan att återplanteras, eller förbränning orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen. De fyra myndigheterna ställer upp fem grundläggande krav på hållbara biobränslen. De handlar bland annat om att inte orsaka avskogning, att inte minska biologisk mångfald eller försämra mark och vatten, att slå vakt om kolförråd i växtlighet och mark och att inte orsaka skadliga utsläpp av föroreningar.

Kraven stämmer mycket bra med de villkor för hållbar bioenergi som vi i Svebio alltid verkat för. Man måste ställa strikta miljökrav på bioenergi på samma sätt som för alla energislag.

En global ISO-standard om hållbarhet för bioenergi och EU:s nya Förnybartdirektiv med gemensamma hållbarhetskriterier för fasta biobränslen för alla EU:s länder kommer att ge ytterligare tydlighet om vad som är hållbar biomassa och vad som inte håller måttet.

Klimatutmaningen är mycket stor, och vi har inte råd att mönstra ut några hållbara alternativ. Den svenska miljörörelsen borde, som alltid hittills, kunna se hållbara biobränslen som en viktig del av energi- och klimatomställningen.

Miljöorganisationerna tycks också ifrågasätta användningen av ved för enskild uppvärmning. Det kan väl inte vara avsikten att förbjuda vedeldning?

Gustav Melin

Vd, Svebio - Svenska Bioenergiföreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.