2018-06-29 06:00

2018-06-29 06:00

Entreprenörskapet kunde vara bättre

Debatt: Värmland

Entreprenörskapet i länet har glädjande nog ökat något jämfört med förra. Men entreprenörskapet är fortfarande lågt, skriver Pontus Braunerhjelm med flera.

Entreprenörskap har visat sig vara vitalt för ett långsiktigt starkt regionalt näringsliv. Regioner där det finns ett växande entreprenörskap tenderar att attrahera företag från andra regioner och också uppmuntra fler inom regionen att starta företag. På sikt bidrar entreprenörskapet till att konkurrenskraftiga kluster växer fram.

Global Entrepreneurship Monitor, GEM undersöker varje år individers attityder, aktiviteter och ambitioner avseende entreprenörskap. I rapporten framkommer att entreprenörskapet i Sverige har backat något under 2017, från 7,6 till 7,3 procent. Det är framför allt i de mycket tidiga faserna av entreprenörskapet som en minskning kan noteras. Denna förändring är dock inte jämnt fördelad över landet, i vissa regioner har det ökat.

Generellt brukar höga nivåer på entreprenörskapet förklaras genom dels förekomsten av normer och traditioner som främjar startandet av nya företag, dels genom att offentliga aktörer på regional nivå bidrar med korta handläggningstider, en god supportstruktur och en fungerande skola. Samtidigt är regionerna beroende av rikspolitiken, särskilt med avseende på infrastruktur, rekonstruktions- och konkursförfarande, högre utbildning samt skatter.

Finansiering är viktig för ett växande entreprenörskap. I Sverige kommer många entreprenörers tidiga finansiering från andra lokala aktörer i form av affärsänglar, familj och lokala företagare. I en internationell jämförelse har Sverige störst andel privata såddinvesteringar bland innovationsdrivna länder. Även om investeringarna kan vara relativt små är viljan att finansiera lokala entreprenörers verksamhet stor.

Hur entreprenöriella är egentligen svenskarna och hur ser entreprenörskapet ut i Värmlands län? Entreprenörskapet i länet har glädjande nog ökat något jämfört med förra. Men entreprenörskapet är fortfarande lågt då endast fem procent av invånarna är engagerade i att starta eller driva ett ungt företag, det är under riksgenomsnittet 7,3 procent.

I GEM-studien finns också uppgifter om hur individer bedömer sin förmåga att starta och driva företag samt i vilken utsträckning som rädsla att misslyckas hindrar dem från att starta företag. Givet hur lågt Värmlands läns invånare bedömer sin egen förmåga att starta företag och att rädsla att misslyckas fortfarande utgör ett stort hinder, finns utmaningar för regionala och lokala aktörer att öka entreprenörskapet.

Regionala förebilder och en stark entreprenörs- och småföretagskultur är viktiga komponenter. Här finns ett stort regionalt utrymme att verka inom. Entreprenörer är ofta bundna till en plats, det finns en slags regionlojalitet, men försämras förutsättningarna i alltför hög grad väljer man att omlokalisera verksamheten. Och entreprenörer som redan finns på plats startar ofta nya företag och blir såväl serieentreprenörer som affärsänglar.

Med rätt åtgärder kan regionala aktörer ge entreprenörer förutsättningar att skapa tillväxt och fler jobb.

Pontus Braunerhjelm

Forskningsledare, Entreprenörskapsforum och professor KTH

Carin Holmquist

Professor, Handelshögskolan i Stockholm

Ylva Skoogberg

Projektledare Entreprenörskapsforum

Per Thulin

Forskare, Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH

Entreprenörskap har visat sig vara vitalt för ett långsiktigt starkt regionalt näringsliv. Regioner där det finns ett växande entreprenörskap tenderar att attrahera företag från andra regioner och också uppmuntra fler inom regionen att starta företag. På sikt bidrar entreprenörskapet till att konkurrenskraftiga kluster växer fram.

Global Entrepreneurship Monitor, GEM undersöker varje år individers attityder, aktiviteter och ambitioner avseende entreprenörskap. I rapporten framkommer att entreprenörskapet i Sverige har backat något under 2017, från 7,6 till 7,3 procent. Det är framför allt i de mycket tidiga faserna av entreprenörskapet som en minskning kan noteras. Denna förändring är dock inte jämnt fördelad över landet, i vissa regioner har det ökat.

Generellt brukar höga nivåer på entreprenörskapet förklaras genom dels förekomsten av normer och traditioner som främjar startandet av nya företag, dels genom att offentliga aktörer på regional nivå bidrar med korta handläggningstider, en god supportstruktur och en fungerande skola. Samtidigt är regionerna beroende av rikspolitiken, särskilt med avseende på infrastruktur, rekonstruktions- och konkursförfarande, högre utbildning samt skatter.

Finansiering är viktig för ett växande entreprenörskap. I Sverige kommer många entreprenörers tidiga finansiering från andra lokala aktörer i form av affärsänglar, familj och lokala företagare. I en internationell jämförelse har Sverige störst andel privata såddinvesteringar bland innovationsdrivna länder. Även om investeringarna kan vara relativt små är viljan att finansiera lokala entreprenörers verksamhet stor.

Hur entreprenöriella är egentligen svenskarna och hur ser entreprenörskapet ut i Värmlands län? Entreprenörskapet i länet har glädjande nog ökat något jämfört med förra. Men entreprenörskapet är fortfarande lågt då endast fem procent av invånarna är engagerade i att starta eller driva ett ungt företag, det är under riksgenomsnittet 7,3 procent.

I GEM-studien finns också uppgifter om hur individer bedömer sin förmåga att starta och driva företag samt i vilken utsträckning som rädsla att misslyckas hindrar dem från att starta företag. Givet hur lågt Värmlands läns invånare bedömer sin egen förmåga att starta företag och att rädsla att misslyckas fortfarande utgör ett stort hinder, finns utmaningar för regionala och lokala aktörer att öka entreprenörskapet.

Regionala förebilder och en stark entreprenörs- och småföretagskultur är viktiga komponenter. Här finns ett stort regionalt utrymme att verka inom. Entreprenörer är ofta bundna till en plats, det finns en slags regionlojalitet, men försämras förutsättningarna i alltför hög grad väljer man att omlokalisera verksamheten. Och entreprenörer som redan finns på plats startar ofta nya företag och blir såväl serieentreprenörer som affärsänglar.

Med rätt åtgärder kan regionala aktörer ge entreprenörer förutsättningar att skapa tillväxt och fler jobb.

Pontus Braunerhjelm

Forskningsledare, Entreprenörskapsforum och professor KTH

Carin Holmquist

Professor, Handelshögskolan i Stockholm

Ylva Skoogberg

Projektledare Entreprenörskapsforum

Per Thulin

Forskare, Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.